Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0047

Czasopismo

Wiadomości Konserwatorskie

Tytuł artykułu

Badania i ocena wpływów drgań drogowych w zespole budynków zabytkowych

Autorzy Chyży, T.  Czech, K.R.  Malesza, M.  Miedziałowski, C. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Investigations and evaluation of road vibrations influence in historic buildings complex
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono badania wpływu drgań drogowych na obiekty budowlane i ich użytkowników w zespole zabytkowym miasta Tykocin. Badaniami objęto 9 budynków o konstrukcji typowej dla zabudowy miasta. Przedstawiono metodykę badań oraz uzyskane wyniki. Następnie podano ocenę wpływu zarejestrowanych drgań na budynki (na podstawie normowych Skal Wpływów Dynamicznych) i ludzi w nich przebywających. Na zakończenie sformułowano wnioski i zalecenia, co do konieczności i kierunków modernizacji drogi, przy której zlokalizowane są badane obiekty.
EN Paper presents investigations of road vibration influence on buildings and their inhabitants in historic town Tykocin. Method of investigations and obtained results are presented. Conclusions coming from evaluation of influence of registered vibrations on buildings on the base of Dynamic Influence Scales and on building inhabitants. Conclusions and practical recommendations for required modernization of road where buildings are located close to are ending the paper.
Słowa kluczowe
PL drganie   zabudowa historyczna  
EN vibration   historical buildings  
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie
Rocznik 2009
Tom Nr 26
Strony 499--508
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., fot., rys., wykr.
Twórcy
autor Chyży, T.
autor Czech, K.R.
autor Malesza, M.
autor Miedziałowski, C.
  • Politechnika Białostocka, Białystok, Polska
Bibliografia
[1] PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki.
[2] PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.
[3] Chyży T., Instrukcja do programu ProData. Białystok, 2009.
[4] Instrukcja 348/98. Diagnostyka dynamiczna i zabezpieczenia istniejących budynków mieszkalnych przed szkodliwym działaniem drgań na właściwości użytkowe budynków. Warszawa,1998.
[5] Ciesielski R., Kawecki J., Maciąg E., Ocena wpływu wibracji na budowle i ludzi w budynkach (Diagnostyka dynamiczna), ITB, 1993.
[6] Adamczyk J., Targosz J., Ochrona przed drganiami wywołanymi przez transport samochodowy, AGH, 2000.
[7] Materiały z Seminarium: Ochrona budowli przed drganiami, Wrocław, 2009, Materiały Budowlane, 3/2009.
[8] Miedziałowski Cz., Chyży T., Czech K. R., Ekspertyza dotycząca dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 671- przejście przez Tykocin. Białystok, 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0047
Identyfikatory