Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0045

Czasopismo

Wiadomości Konserwatorskie

Tytuł artykułu

Perspektywy rozwoju aktywnego projektowania w oparciu o badania drgań w trakcie prowadzenia robót geotechnicznych

Autorzy Pieczyńska, J.  Rybak, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wybrane aspekty aktywnego projektowania, przez zastosowanie badań wpływu drgań od wykonywania obudowy głębokich wykopów oraz wzmocnień podłoża dla posadowienia obiektów inżynierskich. W praktyce możliwa jest realizacja bardzo różnych i skomplikowanych programów monitoringu towarzyszącego prowadzonym robotom. Trudność polega na ustaleniu właściwych proporcji pomiędzy rzeczywistymi potrzebami, odpowiednim zakresem monitoringu i możliwościami inwestora, który takie badania ostatecznie finansuje. Warto podkreślić, że koszty takich badań są bardzo małe w stosunku do wartości prowadzonych robót oraz skutków uszkodzeń, których przy ich zastosowaniu można uniknąć.
EN This work presents selected aspects of the activedesigning using the investigation of the impact of vibrations that occur during the construction of deep excavation supports, or the reinforcement under the foundations, on adjacent engineering structures. Although the monitoring programs may be in practice diversified, complex and perfectly adjusted to even very demanding construction technologies, the difficulty lies in the assessment of the proportions between the real needs, the proper monitoring scope and the financial resources of the investor, who, in the end, pays for such investigation. It is however worth emphasizing that the costs of such examination are much lower than the potential damages that may be thus avoided.
Słowa kluczowe
PL drganie   projektowanie   roboty geotechniczne  
EN vibration   designing   geotechnical works  
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie
Rocznik 2009
Tom Nr 26
Strony 481--490
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., fot., tab.
Twórcy
autor Pieczyńska, J.
autor Rybak, J.
  • Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska
Bibliografia
[1] PN-82/N-01350 Drgania. Terminologia.
[2] PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. Komentarz do normy PN-85/B-02170 opracowany w COBPBO 1990.
[3] PN-91/N-01352 Drgania. Zasady wykonywania pomiarów na stanowisku pracy.
[4] DIN 4150 „Erschutterungen im Bauwesen, Einwirkungen auf bauliche Anlagen”.
[5] ENV 1993-5 Eurocode 3: Design of steel structures – part 5. Piling. January 1998.
[6] PN-EN 1993-5:2007 (U) „Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych.
[7] Instrukcja ITB nr 348/98 Diagnostyka dynamiczna i zabezpieczenia istniejących budynków przed szkodliwym działaniem drgań na właściwości użytkowe budynków.
[8] Raporty Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej serii U nr 340, 349 i 356.
[9] Raport Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej serii U nr 407.
[10] Raport Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej serii U nr 411.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0045
Identyfikatory