Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0039

Czasopismo

Wiadomości Konserwatorskie

Tytuł artykułu

Problemy konserwacji architektury modernistycznej w Polsce

Autorzy Przesmycka, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Problems of conservation of modernist architecture in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ostatnich latach obserwujemy duże zainteresowanie architekturą okresu międzywojennego w Polsce. Jednakże daje się zaobserwować powszechne niszczenie charakterystycznych, identyfikujących ją elementów wystroju i kształtu architektonicznego.Spowodowane jest to głównie brakiem wiedzy na temat jej kulturowego znaczenia w kształtowaniu wizerunku miast okresu międzywojennego oraz brakiem skutecznych form ochrony konserwatorskiej architektury tego okresu. Praca omawia stan zachowania technicznego architektury modernistycznej z okresu międzywojennego w Polsce i przedstawia stosowane metody konserwacji obiektów z tego okresu, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów właściwej konserwacji. Na przykładzie wybranych obiektów architektury z Centralnego Okręgu Przemysłowego przedstawiono aktualny stan konserwacji architektury modernistycznej w Polsce.
EN In last years in Poland we may observe a great interest in the architecture of the interwar era. However, there may be noticed a widespread destruction of typical architectural elements and details that identify this architecture. It is mostly caused by lack of knowledge of its cultural importance in shaping the vision of the cities of the interwar era, as well as by lack of successful forms of conservatoris protection of modernistic architecture. The article presents the actual technical state of preservation of modernist interwar architecture in Poland and shows methods of conservation of such objects, in particular the right methods. The examples of architecture built in COP (Central Industrial District) demonstrate the present state of modernistic architecture conservation in Poland.
Słowa kluczowe
PL architektura modernistyczna   konserwacja  
EN modernist architecture   conservation  
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie
Rocznik 2009
Tom Nr 26
Strony 415--426
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., fot.
Twórcy
autor Przesmycka, E.
  • Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska
Bibliografia
[1] Dziennik Nr 21 Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 5 czerwca 1923 roku
[2] Juchnowicz B., Szkice o państwowej Fabryce Amunicji w Skarżysku-Kamiennej w latach 1922-1939, maszynopis
[3] Kaczura W., Struktura przestrzenna miasta Chełma, Chełm 1997
[4] Koziejowski W., „Dyrekcja”, Studium historyczno-urbanistyczne, Tom I., Chełm 1988
[5] Kuncewicz A., Paprocki A., Opis techniczny do szkicu rozbudowy miasta Chełma, 1926
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0039
Identyfikatory