Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0037

Czasopismo

Wiadomości Konserwatorskie

Tytuł artykułu

Prace konserwatorskie w Muzeum Pałacu w Wilanowie po 2003 roku

Autorzy Jaskanis, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Conservator's works in the Museum Palace in Wilanów after 2003
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Od kilku lat w Pałacu Wilanowskim i jego otoczeniu są prowadzone na dużą skalę prace konserwatorskie i restauracyjne. Zadania konserwatorskie podjęte na elewacji Pałacu, ścianie oporowej i wnętrzach Pałacu były pilnie potrzebne, uwzględniając zły stan zachowania Pałacu i długoterminowe plany pełnego odrestaurowania Pałacu do jego poprzedniej świetności. Aspekt współpracy jest decydujący dla wielu aktualnych zadań konserwacji. Wewnętrzny zespół specjalistów konserwacji Muzeum regularnie współpracuje z zewnętrznymi ekspertami i podwynajętymi z zewnątrz kontrahentami. Warto wspomnieć rozmaitość funduszy, skutecznie pozyskanych z Programów Operacyjnych UE, jak również od Ministerstwa Kultury i darów Dziedzictwa Narodowego.
EN Large-scale conservation and restoration work hasbeen in progress for several years in the Wilanów Palace and its surroundings. The conservation tasks undertaken on the Palace facades, the retaining wall and the Palace interiors were badly needed, given the Palace's poor state of preservation and the long-term plans to fully restore the Palace to its former glory. The cooperation aspect is crucial for many of the current conservation tasks. The Museum's in-house team of conservation specialists regularly cooperates with external experts and outsourced contractors. Worthmentioning is the diversity of funds, succesfully taken from EU Operating Programs, as well as from Ministry of Culture and National Heritage donations.
Słowa kluczowe
PL konserwacja   Muzeum Pałacu w Wilanowie  
EN conservation   Museum Palace in Wilanów  
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie
Rocznik 2009
Tom Nr 26
Strony 390--403
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys., fot.
Twórcy
autor Jaskanis, P.
  • Muzeum Pałac w Wilanowie, Polska
Bibliografia
[1] http://www.wilanow-palac.pl/, stan na 21.10.2009.
[2] Bagiński W., Monitoring fasad pałacu jako element systemu ochrony barw rezydencji wilanowskiej, [w:] Wilanowski informator konserwatorski 2009, s. 142-147.
[3] Bunsch E., Dziedzic A., Dokumentacja zabytków ruchomych – skanowanie 3D, [w:] Wilanowski informator konserwatorski 2005, s. 56-57.
[4] Gołembnik A., Morysiński T., Nowa metodyka i nowoczesne technologie; [w:] Wilanowski informator konserwatorski 2005, s. 58-61.
[5] Starzyński J., Wilanów. Dzieje budowy pałacu za Jana III, PWN, Warszawa 1976, s. 98.
[6] Koss A., Marczak J., Pomiar i analiza barw elewacji pałacu w Wilanowie, [w:] Wilanowski informator konserwatorski 2009, s. 100-105.
[7] Koss A., Procyk W., Rekonstrukcja kolorystyki i barokowego wystroju elewacji pałacu w Wilanowie, [w:] Wilanowski informator konserwatorski 2005, s. 67-69.
[8] Bałaż M., Jaskanis P., Projekt pt. Restauracja wnętrz pierwszego w Polsce Muzeum sztuki – Muzeum Pałac w Wilanowie, realizowany przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w zakresie Działania 1.4: Rozwój turystyki i kultur, [w:] Wilanowski informator konserwatorski 2005, s. 28-29.
[9] Chmielewski K., Badania wystroju artystycznego pomieszczeń parterowych w pałacu, [w:] Wilanowski informator konserwatorski 2005, s. 36-37.
[10] Lubryczyńska M., Gabinet Zwierciadlany, [w:] Wilanowski informator konserwatorski 2005, s. 32-35.
[11] Mazur A., Konserwacja Pokoi Chińskich i Myśliwskich oraz Sieni w skrzydle południowym pałacu w Wilanowie, [w:] Wilanowski informator konserwatorski 2009, s. 90-99.
[12] Mazur A., Pokoje chińskie i myśliwskie, [w:] Wilanowski informator konserwatorski 2005, s. 30-31.
[13] http://www.a.golembnik.pl/wilanow/index.php, stan na 21.10.2009.
[14] Gołembnik A., Pałac i ogrody w Wilanowie – badania archeologiczne Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w sezonie 2003, [w:] Monument. Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, 2004, s. 135-160.
[15] Gołembnik A., Morysiński T., Badania archeologiczne 2003-2005 r., [w:] Wilanowski informator konserwatorski 2005, s. 62-65.
[16] Szambelan R., Nowe narzędzia konserwacji prewencyjnej związane z możliwościami wykorzystania geograficznych systemów informacyjnych (GIS) do sprawowania nadzoru nad zasobami muzealnymi i powierzchniami architektury, [w:] Wilanowski informator konserwatorski 2009, s. 148-153.
[17] „Święto Baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645-1705)”. Prace konserwatorskie, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2009.
[18] Jaskanis P., The Wilanów Park Open to Everyone – a Wish or a Common Practice, [in:] Coxen A., Furmanik B. (ed.), My place: historic European parks and their communities, National Centre for Historical Monument Studies and Documentation, Warszawa 2006, s. 142-147.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0037
Identyfikatory