Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0035

Czasopismo

Wiadomości Konserwatorskie

Tytuł artykułu

Renowacja elewacji Hali Stulecia we Wrocławiu - projekt a realizacja

Autorzy Konarzewski, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Renovation of the facade of Centennial Hall in Wroclaw - design versus its accomplishment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Hala Stulecia, po II wojnie światowej nazwana Halą Ludową, wybitne osiągnięcie sztuki i techniki inżynierskiej, zaprojektowana przez architekta Maxa Berga i konstruktora Günthera Trauera, podlega całkowitej modernizacji od roku 1996. Na początku bieżącego roku rozpoczął się następny etap jej renowacji. Proces renowacji elewacji, stropów i stolarki okiennej został poprzedzony badaniami specjalistów, oraz badaniem stratygraficznym i dokumentacją projektową. Hala Stulecia została zbudowana jako konstrukcja betonowa z widoczną strukturą szalunków. Renowacja powierzchni betonowej elewacji obejmowała konieczne naprawy warstw betonu i żelbetu, jak również zakonserwowanie betonowej konstrukcji, która została głęboko wypłukana, i w końcu - ujednolicenie koloru elewacji przez odpowiednie oszklenie. W procesie renowacji zastosowano technikę betonowych napraw, opracowaną przez firmę STO-ispo, a materiały dla wzmocnienia betonu i jego konserwacji zapewniła firma KEIM.
EN The Centennial Hall, after the World War II called the Public Hall, an outstanding achievement of art and engineering technology designed by Max Berg, an architect, and Gunther Trauer, a constructor, has been completely modernized since 1996. At the beginning of this year another stage of its renovation begun. The process of renovation of the facade, roofs and window woodwork was preceded by the expertís study, along with stratigraphic examination and design documentation. The Centennial Hall was accomplished as a concrete structure with visible boarding relief. The renovation of the concrete surface of facade included necessary repairs of the concrete and reinforced-concrete layers, as well as preserving the concrete structure, which had been deeply washed out, and finally - making the color of the facade uniform by appropriate glazing. In the renovation process the technique of concrete repairs developed by STO-ispo company, and the materials for concrete strengthening and preserving made by KEIM company were applied.
Słowa kluczowe
PL renowacja   Hala Stulecia we Wrocławiu   elewacja  
EN renovation   Centennial Hall in Wroclaw   facade  
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie
Rocznik 2009
Tom Nr 26
Strony 369--380
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., fot.
Twórcy
autor Konarzewski, L.
  • Politechnika Wrocławska Wrocław, Polska
Bibliografia
[1] Konarzewski L., Projekt i realizacja przebudowy wnętrza Hali Ludowej we Wrocławiu w latach 1995-97, Architektura Wrocławia tom 4 - Gmach, pod redakcją Jerzego Rozpędowskiego, Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
[2] Wójtowicz R., Rozpoznanie konserwatorskie pierwotnej kolorystyki elementów architektury Hali Ludowej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
[3] Wójtowicz R, Rozpoznanie konserwatorskie i badanie kolorystyki ścian zewnętrznych Hali Stulecia we Wrocławiu, Wrocław 2009
[4] Ilkosz J., Hala Stulecia i Tereny Wystawowe we Wrocławiu - dzieło Maksa Berga, Wrocław 2005.
[5] Tajchman J., Schaaf U., Bożejewicz E., Dokumentacja konserwatorska stolarki okiennej Hali Ludowej - Hali Stulecia we Wrocławiu, Badania historyczne i ekspertyza stanu zachowania, Toruń 2007.
[6] Persona M., Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji budynku Hali Ludowej we Wrocławiu, Wrocław 2007
[7] Czarnecki L., Łukowski P., Naprawy i konserwacje konstrukcji betonowych w świetle norm europejskich, artykuł w czasopiśmie Polski Cement - budownictwo, technologie, architektura nr 4 (44), Warszawa 2008
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0035
Identyfikatory