Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0030

Czasopismo

Wiadomości Konserwatorskie

Tytuł artykułu

Przystosowanie domów przysłupowych do współczesnych potrzeb na terenie Górnych Łużyc

Autorzy Trocka-Leszczyńska, E.  Rdzawska, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Adaptation of post-supported houses to the present-day needs at the area of Upper Łużyce
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Tereny znajdujące się na pograniczu Polski, Niemiec i Czech słyną ze swojej unikalnej i charakterystycznej architektury, tak zwanej Łużyckiej (lub przysłupowej). Architektura Łużycka charakteryzuje się różnorodnością metod budowy, takich jak: drewniana budowa ramowa, rama, murarstwo jak również szerokie spektrum naturalnych materiałów budowlanych: drewno, kamień, cegła suszona na słońcu (cegła niewypalana), glina, słoma, łupek dachowy, wiklina i wyprawa ubijana. Ten styl budowy wymaga wyspecjalizowanych pracowników o zawodach, które są obecnie prawie zapomniane: cieśle, tkacze, kamieniarze, kowale. Całe wsie i otaczająca natura tworzą piękne krajobrazy. Taki rodzaj architektury może przyciągnąć zainteresowanie turysty, ponieważ budowa tego rodzaju nie istnieje nigdzie indziej w Europie.
EN The areas situated on Polish, Czech and German border lands are famous for their unique and characteristic architecture, so called Lusitian (or post supported). The Lusitian architecture can be recognized by a variety of construction methods like: timber frame construction, framework, masonry as well as a large spectrum of natural building materials: timber, stone, dry-clay brick (adobe), clay, straw, slate, wattle and daub. This style of construction requires specialized workers from the crafts which are presently almost forgotten: carpenters, weavers, stone-cutters, blacksmith. The whole villages and the surrounding nature form beautiful settings. Such kind of architecture can attract touristís interests, as constructions of that kind do not exist anywhere else in Europe.
Słowa kluczowe
PL dom przysłupowy   Górne Łużyce  
EN Upper Łużyce   post-supported house  
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie
Rocznik 2009
Tom Nr 26
Strony 325--335
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., fot.
Twórcy
autor Trocka-Leszczyńska, E.
autor Rdzawska, E.
  • Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska
Bibliografia
[1] Bernert K., Umgebindehauser, Berlin, 1988.
[2] Franke H., Ostgermanische Holzbaukultur und ihre Bedeutung fur das deutsche Siedlungswerk, Breslau 1936.
[3] Rdzawska E., Architektura przysłupowa wschodnich Łużyc jako przedmiot ochrony konserwatorskiej, (maszynopis), Gliwice 2001,
[4] Rdzawska E., Das Umgebindehaus stlich der Neifle . W : Umgebinde, Die Blauen Bcher, Taunus, 2007, 157-160
[5] Trocka-Leszczyńska E., Wiejska zabudowa mieszkaniowa w regionie sudeckim, Wrocław 1995.
[6] Trocka-Leszczyńska E., Drewniane przysłupowe domy łużyckie. Konserwacja i kontynuacja, Architectus nr 2 (12), Wrocław 2002, 61-77.
[7] Trocka-Leszczyńska E., Umgebindehauser in Niederschlesien. W: Umgebinde, Die Blauen Bcher, Taunus, 2007, 148-156
[8] Trocka-Leszczyńska E., Rdzawska E., Problemy związane z zachowaniem zabudowy przysłupowej w Euroregionie Nysa. [w:] Specyfika przestrzeni regionalnej - jej ochrona, zachowanie i rozwój, Białowieża2004, 67-75.
[9] Trocka-Leszczyńska E., Rdzawska E., Budownictwo przysłupowe jako wspólne dziedzictwo trzech narodów - walory artystyczne detalu architektonicznego. [w:] Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo, Szczecin 2003, 235-240
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0030
Identyfikatory