Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0024

Czasopismo

Wiadomości Konserwatorskie

Tytuł artykułu

Przyczyny uszkodzeń i naprawa wybranych zabytkowych sklepień ceglanych

Autorzy Rzeszotarski, A.  Orłowicz, R.  Nowak, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Causes of damages and repairsin antique brick vaults
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie omówiono dwa przykłady zastosowania szkła o dużych rozpiętościach, pełniącego funkcje konstrukcyjne, do ekspozycji elementów zabytkowych w budynkach. Szkło, ze względu na swą przezierność i neutralność architektoniczną pozwala na zachowanie cennych elementów zabytkowych tak, że pozostają one wbudowane tam, gdzie je odkryto, mogą być elegancko wyeksponowane, a jednocześnie funkcja budynku nie jest w żadnym stopniu zaburzona. To rozwiązanie jakże częstych dylematów przy pracy z budynkami historycznymi: funkcjonalność nowoczesności - czy zachowanie historycznych wartości? Co poświęcić kosztem czego? Omówiona technologia w wielu przypadkach będzie rozwiązaniem zaspokajającym obie te potrzeby. A kluczowym argumentem może być jej łatwa dostępność i możliwość realizacji tu w Polsce.
EN The lecture describes two examples of the application, where a wide range glass is being used, as a structural component, in order to expose historic parts of the building. Glass, being transparent and architectural neutral allows preserving valuable historic elements especially that they remain integrated just as they were discovered, yet elegantly displayed, while at the same time none of the building's function is impaired. It is a solution for common dilemmas when working with a historic building: functionality of modern ways or rather preserving its historic value? Which will be scarified as a cost? The described technology in many cases will fulfils both of those needs equally. And the key argument could be its availability and capability for its realization here in Poland.
Słowa kluczowe
PL sklepienie ceglane   uszkodzenie  
EN brick vault   damage  
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie
Rocznik 2009
Tom Nr 26
Strony 260--269
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., fot., rys.
Twórcy
autor Rzeszotarski, A.
autor Orłowicz, R.
autor Nowak, R.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, Polska
Bibliografia
[1] Makowska B., Zespół budynków pocztowych przy ul. Dworcowej nr 20 w Szczecinie. Monografia architektoniczno-konserwatorska, Warszawa 2001.
[2] Verkerlast nach DIN 1055 Blatt 3, 1934.
[3] Ahnert R., Krause K.H., Typische Baukonstruktionen von 1860 bis 1960 zur Beurteilung der vorhandenen Bausubstanz, Bauverlag GmbH, Wiesbaden und Berlin 1998.
[4] PN-B-03002. Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
[5] Janowski Z., Analiza sklepień w obiektach zabytkowych, XI Konferencja naukowo-techniczna „Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i zabytkowym” REMO 2004, Wrocław – Klicz- ków 2004.
[6] Lewicki B., Jarmontowicz R., Kubica J., Podstawy projektowania niezbrojonych konstrukcji murowych, ITB, Warszawa 2001.
[7] Kawulok M., Ocena właściwości użytkowych budynku z uwagi na oddziaływanie górnicze, ITB, Warszawa 2000.
[8] Janowski Z., Hojdys Ł., Krajewski P., Sklepienia zabytkowe – klasyfikacja, ocena stanu technicznego i nośności, naprawy i wzmocnienia, Warsztat pracy projektanta konstrukcji. XXII Ogólnopolska Konferencja, Szczyrk 2007.
[9] Oniszczyk L., Kamiennyje konstrukcji, Strojizdat, Moskwa 1939.
[10] Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana dot. stanu konstrukcji oraz wielkości dopuszczalnego obciążenia stropów pomieszczeń rozdzielni na I piętrze budynku przy ul. Dworcowej 20a, Pracownia Projektowa „BAD-KON”, Gryfice, 2007.
[11] Ciesielski R., Określenie wpływu obciążeń dynamicznych na mury w budynkach zabytkowych, V Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych”, Kraków 2000.
[12] Ciesielski R., Maciąg E., Drgania drogowe i ich wpływ na budynki, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1990.
[13] Diagnostyka dynamiczna i zabezpieczenia istniejących budynków mieszkalnych przed szkodliwym działaniem drgań na właściwości użytkowe budynków, Instrukcja 348/98 Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.
[14] Sieczkowski M., Szołomicki J., Metody obliczeń statyczno-wytrzymałościowych sklepień w budowlach gotyckich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999.
[15] Małyszko L., Orłowicz R., Konstrukcje murowe. Zarysowania i naprawy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2000.
[16] Ekspertyza budowlana dot. konstrukcji stropów korytarzy i pomieszczeń rozdzielni w budynku Urzędu Przewozu Poczty przy ul. Dworcowej 20b w Szczecinie, Pracownia Projektowa „BAD- KON”, Gryfice 2008.
[17] Janowski Z., Przyczyny zawalenia sklepień i problemy związane z ich odbudową, XII Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin – Międzyzdroje 2005.
[18] Janowski Z., Hojdys Ł., Krajewski P., (2006) Uszkodzenia oraz analiza statyczna wpływu zasypki na pracę sklepień ceglanych, VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych”, Kraków 2006.
[19] Jasieńko J., Łodygowski T., Rapp P., Naprawa, konserwacja i wzmacnianie wybranych, zabytkowych konstrukcji ceglanych, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006.
[20] Małyszko L., Orłowicz R., Wzmocnienie murów zginanych głównie w swojej płaszczyźnie, X Konferencja Naukowo-Techniczna REMO, Wrocław – Kliczków 2002.
[21] Orłowicz R. i in., Wybrane aspekty wzmacniania filarów murowych za pomocą materiałów kompozytowych, Przegląd Budowlany, 2004, nr 4.
[22] Tajchman J., Czynniki warunkujące i kształtujące ochronę i konserwację zabytków architektury, (w:) Architectura et historia. Studia Mariano Arszyński septuagenario dedicata, Toruń 1999.
[23] Aprobata techniczna IBDiM AT/2006-03-2005: Zestaw materiałów Ruredil przeznaczonych do wzmocnień elementów konstrukcji murowych i betonowych.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0024
Identyfikatory