Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0022

Czasopismo

Wiadomości Konserwatorskie

Tytuł artykułu

Ocena wytrzymałości muru podczas modernizacji kamienic komunalnych

Autorzy Bilko, P.  Małyszko, L.  Orłowicz, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of the compressive strength of masonry during modernization of municipal houses
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono właściwy sposób szacowania wytrzymałości na ściskanie niezbrojonego muru ceglanego w oparciu o zmierzoną wytrzymałość na ściskanie cegły i zaprawy murarskiej. Specjalną uwagę zwrócono na numeryczne zależności wykładnicze przedstawione w Polskiej Normie PN07, które są podobne do wzoru EC6. Ponadto, wyliczenie wytrzymałości charakterystycznej jest również przeprowadzone, przy założeniu że siła ściskająca mur jest losową zmienną funkcjonalnie zależną od dwu zmiennych losowych - wytrzymałości na ściskanie cegły i zaprawy murarskiej - ze znanym logarytmiczno normalnym rozkładem prawdopodobieństwa. Metodologia jest zilustrowana na przykładzie wytrzymałości na ściskanie muru historycznego budynku.
EN Based on the measured compressive strengths of brick and mortar, proper estimating of the compressive strength of non-reinforced brick wall has been reported in this paper. Special attention is paid to the numerical exponential relation provided by the Polish Standard PN07 which is similar to the EC6 formula. In addition, the characteristic strength is also calculated assuming that compressive strength of masonry is functionally dependent in a random variably way on two random variables - brick and mortar compressive strengths - with known log-normal probability distributions. The methodology is illustrated on a case covering the compressive strength of a historical masonry building.
Słowa kluczowe
PL mur   kamienica   wytrzymałość  
EN wall   strength   municipal house  
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie
Rocznik 2009
Tom Nr 26
Strony 245--252
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., fot., tab.
Twórcy
autor Bilko, P.
autor Małyszko, L.
autor Orłowicz, R.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska
Bibliografia
[1] Lewicki B., Jarmontowicz R., Kubica J., Podstawy projektowania niezbrojonych konstrukcji murowych, Wydawnictwa ITB, Warszawa 2001.
[2] ENV 1996-1-1:1994 Eurokod 6, Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne. Reguły dla murów niezbrojonych, zbrojonych i sprężonych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1995.
[3] PN-B 03002:1999, Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
[4] PN-B03002:2007, Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
[5] PN-70/B-12016, Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
[6] PN-EN 772-1:2001, Metody badań elementów murowych. Część 1: Określenie wytrzymałości na ściskanie.
[7] Klasen L., Wohn- und Geschaftshausern, Leipzig 1884. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa.
[8] Murzewski J., Niezawodność konstrukcji inżynierskich, Arkady, Warszawa 1989.
[9] Rajzer V.D., Rasczet i normirowanije nadeżnosti stroitelych konstrukcji, Stroizdat 1995.
[10] PN-EN 1015-11:2001, Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy.
[11] Schueremans L., Van Gemert D., Probability density functions for masonry material parameters – a way to go?, Proc. 5th Int.Conf. SAHC, New Delhi, 2006, s. 921-928.
[12] Małyszko L., Bilko P., Ocena wytrzymałości muru z uwzględnieniem teorii niezawodności konstrukcji, Inżynieria i Budownictwo, Zeszyt 12, Warszawa 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0022
Identyfikatory