Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0006

Czasopismo

Wiadomości Konserwatorskie

Tytuł artykułu

Synteza spoiw wapiennych z zastosowaniem różnych minerałów ilastych w kontekście zapraw historycznych

Autorzy Wala, D.  Rosiek, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Synthesis of lime binders using different clayey minerals in the context of binders used in the history
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wapienne spoiwo, kompozycja podobna do rzymskich cementów, było zsyntetyzowane w temperaturach 900, 1000, 1100 [stopni]C używając węglanu wapnia (odczynnik) i surowców gliniastych (kaolin lub glina, glina kamionkowa, odpowiednio do składu chemicznego i mineralogicznego). Aby regulować czas wiązania użyto gipsu. Otrzymane spoiwa zostały użyte do przygotowania zaprawy murarskiej, gdzie stosunek spoiwa do kruszywa wynosił 1 do 3. Wypełniaczem był piasek kwarcowy o wielkości ziarna mniej niż 1 mm. Dla tych zapraw murarskich określono: wytrzymałość na zginanie i na ściskanie, gęstość, otwartą porowatość. Wytrzymałość na ściskanie zapraw murarskich, testowana po 65 dniach, zależnie od typu surowca, użytej gliny i temperatury wypalania spoiwa, wynosiła w zakresie 3,8 - 33 MPa. Najwyższa wytrzymałość została uzyskana dla spoiwa na bazie kaolinu, przy wypalaniu w temperaturze 900 [stopni]C i z dodatkiem gipsu. Kolor wypalonych spoiw zmieniał się od ceglastej czerwieni do kremowego.
EN Lime binder, a composition similar to the Roman cements was synthesized at temperatures of 900,1000, 1100 [degrees]C using calcium carbonate (reagent) and clayey raw materials (kaolin, or clay, stoneware clay, depending on their chemical and mineral composition). Gypsum was used to adjust setting time. The obtained binders were used to prepare mortar, where the ratio of binder to the aggregate was 1 to 3. The filler was quartz sand of grain size less than 1 mm. For the mortars the following features were determined: bending strength and compressive strength, density, open porosity. Compressive strength of mortars, tested after 65 days, depending on the type of raw material, the clay used and the temperature of burning of binders, ranged 3.8 - 33 MPa. The highest strength was obtained for the kaolin-based binder, burned at the temperature 900[degrees] C and with an addition of gypsum. The color of burned binders changed from brick red to cream-white.
Słowa kluczowe
PL cement romański   spoiwo wapienne   zaprawa historyczna  
EN Roman cement   lime binder  
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie
Rocznik 2009
Tom Nr 26
Strony 86--93
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Wala, D.
autor Rosiek, G.
  • Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska
Bibliografia
[1] Weber J. i in., Microstructure and mineral composition of Roman cements produced at defined calcination conditions. Materials Characterization, 2007, 58: 1217-1228.
[2] Huges D. i in., Calcination of Roman cement: A pilot study using cementstones from Whitby. Construction and Building Materials, 2008, 22: 1446-1455.
[3] Davidovits J., Ancient and Modern Concretes: What is the Real Difference. Concrete International, 1987, 23-29.
[4] Wala D., Rosiek G., Zaczyny i zaprawy na bazie alkalizowanych wypalonych minerałów ilastych. Ceramika/Ceramics, 2003, 80: 663-668.
[5] Rosiek G., Wala D., Właściwości mechaniczne i odporność korozyjna geopolimerowych kompozytów. Inżynieria Materiałowa, 2007, 27(5): 857-862.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0006
Identyfikatory