Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0004

Czasopismo

Wiadomości Konserwatorskie

Tytuł artykułu

Fizyka we współczesnych badaniach i konserwacji dzieł sztuki

Autorzy Marczak, J.  Koss, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Physics in modern investigations and conservation of works of art
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono i omówiono współczesne, nieniszczące fizyko-chemiczne i strukturalne metody analizy dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze, wykorzystujące technikę laserową i optoelektroniczną. Omówiono również zalety i wady współczesnej technologii renowacji - czyszczenia obiektów za pomocą impulsowego promieniowania laserowego.
EN The paper presents and discusses contemporary nondestructive physical-chemical and structural methods of the analysis of works of art and antique objects in architecture, with the use of laser and optoelectronic techniques. Advantages and disadvantages of the present technology of renovation - cleaning of objects with the help of impulse laser radiation have also been discussed.
Słowa kluczowe
PL konserwacja   dzieło sztuki   fizyka  
EN conservation works   work of art   physics  
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie
Rocznik 2009
Tom Nr 26
Strony 65--76
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Marczak, J.
autor Koss, A.
  • Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Bibliografia
[1] J. F. Asmus, C. G. Murphy, W. H. Munk, Studies on the Interaction of Laser Radiation with Art. Artifacts, “Proceedings of SPIE”, vol. 41, s. 19-27, 1973. J. F. Asmus, C. G. Murphy, W. H. Munk, Studies on the Interaction of Laser Radiation with Art. Artifacts, “Proceedings of SPIE”, vol. 41, s. 19-27, 1973.
[2] J. F. Asmus, Lasers clean delicate art works, “Laser Focus”, vol. 12, s. 56-57, 1976.
[3] M. Cooper, Laser in conservation. An Introduction, Butterorth 1999 ñ- Heinemann;
[4] J. Marczak, Odnawianie Dzieł Sztuki za Pomocą Promieniowania Laserowego, Przegląd Mechaniczny, Nr 15-16, str. 37-40, 1997.
[5] A. Koss, J. Marczak, Czyszczenie laserem wybranych powierzchni kamiennych Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie, Ochrona Zabytków, vol. 1 (204), LII, str. 39-44, 1999.
[6] A. Koss, J. Marczak, Application of lasers in conservation of monuments and works of art, ISBN 83-922954-0-4, 2005.
[7] A. Koss, J. Marczak, Zalety i wady oczyszczania promieniowaniem laserowym dzieł sztuki i obiektÓw zabytkowych w architekturze - praktyka konserwatorska, Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych - Praca zbiorowa, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, ISBN 83-7125-151-3, str. 393-404, 2006
[8] J. Marczak, Analiza i Usuwanie Nawarstwień Obcych z Różnych Materiałów Metodą Ablacji Laserowej, ISBN: 83-88442-94-5, 2004.
[9] W. Skrzeczanowski, A. SarzyÒski, A. Rycyk, A. Koss, J. Marczak, M. Strzelec, R. Ostrowski, Preliminary LIBS and colorimetry experiments during laser renovation of king Sigismundis Chapel at Wawel Castle, Romanian Journal of Optoelectronics, vol.13, Issue 2, pp. 18-28, April-June 2005.
[10] A. Koss, J. Łukaszewicz, J. Marczak, I. Płuska, I. Szmelter, W. Zalewski, P. Białko, WspÓłczesne Technologie Konserwatorskie z zachowaniem tradycji w ocenie dzieł sztuki, Wiadomości Konserwatorskie, ISBN83-7125-137-8, str 78-89, 2005.
[11] A. Sarzyński, W. Skrzeczanowski, J. Marczak, LIBS Experiments on Artworks at the Institute of Optoelectronics, Romanian Journal of Optoelectronics, vol. 13, (issue 3), pp.45-55, 2005.
[12] A. Koss, J. Marczak, Kaplica Batorego na Wawelu - laserowe oczyszczanie epitafium i stalli - pomiary barwy, Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych - Praca zbiorowa, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, ISBN 83-7125-151-3, str. 405-412, 2006.
[13] J. Marczak, A. Sarzyński, W. Skrzeczanowski, Optyczne metody diagnostyki dzieł sztuki, zabytków i obiektów muzealnych stosowane w IOE WAT, Seminarium i warsztaty „Techniki analityczne w konserwacji zabytków”, ISBN 83-88237-26-8, Gdańsk, 8-9 czerwca 2006.
[14] J. Marczak, A. Koss, P. Pręgowski, Thermal Effects on Artwork Surface Cleaned with Laser Ablation Method, Proceedings of SPIE, vol. 5146, pp. 226-235, 2003.
[15] J. Marczak, A. Koss, P. Pręgowski, Study of Thermal Effects on Artwork Surfaces Cleaned with Laser Ablation Method, Thermosense XXV, Proceedings of SPIE, vol. 5073, pp. 253-262, 2003.
[16] P. H. Tomlins, and R. K. Wang, Theory, developments and applications of optical coherence tomography, Journal of Physic. D: Applied Physics, vol. 38, pp. 2519-2535, 2005.
[17] M. Góra, P. Targowski, A. Rycyk, J. Marczak, Varnish ablation control by Optical Coherence Tomography, Laser Chemistry, 2006, DOI: 10. 1155/2006/10647, http://www.hindawi.com/joumals/lc/7pages, 2006.
[18] M. GÓra, A. Rycyk, J. Marczak, P. Targowski, A. Kowalczyk, From medical to art diagnostics OCT: a novel tool for varnish ablation control, Proc. SPIE 6429-292V-1, 2007.
[19] J. Marczak, Surface Cleaning of Art Work by UV, VIS and IR Pulse Laser Radiation, Proceedings SPIE, vol. 4402, Laser Techniques and Systems in Art Conservations, pp.202-209, 2001.
[20] J. Marczak, Wykorzystanie promieniowania laserowego w renowacji dzieł sztuki i obiektÓw zabytkowych w architekturze, Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, „Lasery i nowe techniki w konserwacji obiektów zabytkowych 2002”, vol. 524/1483/2002, str. 23-46;
[21] M. Strlic, V.S. Selih, J. Kolar, D. Kocar, B. Pihlar, R. Ostrowski, J. Marczak, M. Strzelec, M. Marincek, T. Vuorinen, L.S. Johansson, Optimisation and on-line acoustic monitoring of laser cleaning of soiled paper, Appl. Phys. A: Materials Science & Processing, Vol. A81, pp. 943-951, 2005.
[22] J. Marczak, K. Jach, A. Sarzyński, Zwiększenie efektywności usuwania nawarstwień obcych z dzieł sztuki za pomocą serii zawężonych impulsów laserowych, Przegląd Mechaniczny, Nr 3, str. 9-16, 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0004
Identyfikatory