Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0021-0019

Czasopismo

Wiadomości Konserwatorskie

Tytuł artykułu

Kościół na Błoniu w Przemyślu

Autorzy Gosztyła, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The so-called "Błonie church" in Przemyśl
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł omawia historię budowy, ustrój architektoniczny oraz prace konserwatorskie i modernizacyjne kościoła wybudowanego na początku XX wieku w dzielnicy Błonie w Przemyślu. Wyszczególniono i scharakteryzowano uwarunkowania, w jakich przyszło budować nowy obiekt kościelny na peryferiach historycznego miasta. Pokazano poszczególne etapy budowy, wyposażania i instalowania w świątyni nowej infrastruktury. Opisano architekturę obiektu i zwrócono uwagę na jego wartości architektoniczne. Zinterpretowano wykonane prace modernizacyjne i konserwatorskie. Wykazano przyjmowanie podejścia utylitarnego, powszechnie akceptowanego i profesjonalnego. Kościół na Błoniu w Przemyślu, wybudowany na początku minionego wieku w stylu historyzującym (styl nawiązujący do poprzednich epok, neogotycki), stanowi jeden z wielu przykładów architektury tego nurtu. Wyraża również ambicje ówczesnych mieszkańców w zaspokajaniu swoich potrzeb duchowych. Dla Przemyśla jest reprezentatywnym przykładem afirmacji funkcji budowli na początku minionego stulecia. Po wpisaniu kościoła do rejestru zabytków przedstawia również dorobek architektoniczny i artystyczny historycznego miasta. W widoku panoramicznym przestrzeni zurbanizowanej zalicza się do form mocnych (wyróżnia się formą, gabarytami, masą).
EN This article presents building history and architectural system as well as scope of conservation and modernisation of a church located in Przemyśl and built at the beginning of the 20th century in the Błonie quarter. It reveals circumstances and determinants prevailing at the time when a new church was being erected aon the outskirts of this historical city. Individual phases of building and equipping the church and installing its new infrastructure are discussed here, too. The article describes architecture of the building and highlights its architectural values. It also provides an interpretation of conservation and modernisation work that were carried out. Furthermore it emphasises adopted utilitarian attitudes that are generally accepted and deemed professional.The so-called "Błonie church" in Przemyśl erected at the beginning of the last century and presenting the neo-Gothic style, is one of many examples of this trend in architecture. It also expresses ambitions of city dwellers of the time to satisfy their spiritual needs. In case of Przemyśl it representatively instances affirmation of the building's functions in the early years of the previous century. After the church has been entered in the register of historical buildings it also constitutes an example of architectural and artistic achievements of this historical city. As an element of the panoramic view of urbanised space it ranks among strong architectural forms.
Słowa kluczowe
PL kościół   konserwacja   Kościół na Błoniu w Przemyślu  
EN church   conservation   Błonie church in Przemysl  
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie
Rocznik 2010
Tom Nr 28
Strony 61--69
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., fot., rys.,
Twórcy
autor Gosztyła, M.
Bibliografia
[1] Kronika kościoła łac. na Błoniu, tom I, od 1912 do 1939, zaczął spisywać ks. Adam Leja, rękopis, Urząd parafialny ob. łac. Przemyśl-Błonie.
[2] Zając I., Kościół Rzym.-kat. pw. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy (Kościółek na Błoniu), Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu, 2000.
[3] Sito J. (red.), Katalog zabytków sztuki Miasto Przemyśl, cz. 1, Zespoły sakralne, Warszawa 2004.
[4] Czeszejko-Sochacki A., Program prac konserwatorskich wymiany dachu nad prezbiterium i dwóch zakrystiach, własność parafia pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu, maszynopis, Urząd parafialny ob. łac. Przemyśl-Błonie, Przemyśl, 1998.
[5] Kossakowska A., Zielińska E., Dokumentacja prac, Konserwacja ołtarza bocznego południowego z kościoła pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu, 2006.
[6] Kossakowska A., Zielińska E., Dokumentacja prac, Konserwacja ołtarza głównego z kościoła pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu, 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0021-0019
Identyfikatory