Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPGB-0003-0019

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Analiza funkcjonowania śródlądowych jednostek pasażerskich obsługiwanych w porcie Szczecin

Autorzy Kaup, M.  Chmielewska-Przybysz, M. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Analysis of inland passenger vessels functioning operated in port of Szczecin
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Efektywne funkcjonowanie śródlądowych przewozów pasażerskich jest uwarunkowane dostępnością, gęstością i jakością infrastruktury transportowej, zarówno liniowej, jak i punktowej oraz możliwościami i wyposażeniem statków po nich pływających. Odpowiednie wyposażenie portów wpływa na sprawność obsługi statków pasażerskich i zapewnia właściwe warunki i zorganizowany postój statku w porcie, natomiast pasażerskie statki śródlądowe mają zagwarantować bezpieczeństwo i komfort podróżowania. W artykule przedstawiono cechy i parametry techniczno-eksploatacyjne śródlądowych statków pasażerskich wpływających do Szczecina oraz uwarunkowania ich obsługi w porcie.
EN Effective functioning of inland passenger transport depends on availability, density and quality of transport infrastructure, both liner, and pointwise as well as potentiality and equipment of inland vessels. Proper ports equipment affects inland vessels port handling efficiency, provides appropriate conditions and organizes vessel stay in the port, whereas passenger inland vessels have to guarantee safe and comfort of travelling. The article shows features as well as technical and operating parameters of passenger inland vessels calling of the port of Szczecin. Moreover it describes vessels handling determinants.
Słowa kluczowe
PL transport śródlądowy   żegluga   jednostki pasażerskie   statek   port Szczecin   Polska  
EN inland waterway transport   shipping   passenger vessels   Szczecin Port   Poland  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2011
Tom nr 6
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kaup, M.
autor Chmielewska-Przybysz, M.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, mkaup@zut.edu.pl
Bibliografia
[1] Materiały wewnętrzne firmy Polsteam Shipping Agency
[2] Opracowanie Ministerstwa Infrastruktury pt. Mapa Śródlądowych Dróg Wodnych. Diagnoza Stanu i Możliwości Wykorzystania Śródlądowego Transportu Wodnego w Polsce. 2011.
[3] Tołkacz L.: Szanse rozwoju żeglugi śródlądowej, Wydawnictwo sponsorowane przez Petro-Trans sp. z o.o., Szczecin 2007.
[4] http://www.cruiseportal.de
[5] http://www. kreuzfahrten.de
[6] http://www.port.szczecin.pl
[7] http://www.ums.gov.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPGB-0003-0019
Identyfikatory