Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPGB-0003-0014

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Porty i przystanie śródlądowych szlaków wodnych Polski – ocena przydatności w turystyce wodnej z akcentem na turystykę barkową

Autorzy Górski, P. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Ports and marinas of the inland waterways of Poland assessment of their usefulness in barge tourism
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Polska posiada bardzo rozbudowaną sieć wodnych dróg śródlądowych. Istnieje w Polsce mnóstwo przystani dostępnych dla turysty wodnego. Obok, niewątpliwie dobrze rozwiniętej turystyki wodnej w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich, Polska posiada też bogate tradycje w żegludze rzecznej. Niestety, wraz z tradycjami, nie idzie w parze modernizacja, czy rozbudowa i rozwój. Rzeczne szlaki wodne, mimo pokaźnej niegdyś i tętniącej życiem infrastruktury, popadają w zapomnienie, a nierzadko w ruinę. Dotyczy to w równym stopniu dróg wodnych, jak i portów. Stan dzisiejszy rzecznych szlaków wodnych Polski w odniesieniu do potrzeb turystyki, przedstawia się niezadowalająco. Wielokilometrowe odcinki głównych polskich rzek pozostają nieprzyjazne turystom, bez portów i przystani, o wątpliwej drożności żeglugowej. Władze w ostatnich latach dostrzegają tę potrzebę i rozpoczęto nawet pewne wybiórcze, choć widoczne, działania na rzecz poprawy infrastruktury rzecznych szlaków wodnych Polski. Najnowsze, a jednocześnie niezwykle ważne inwestycje objęły oddanie do użytku nowopowstałych przystani turystycznych w głównych węzłach wodnych Polski – w Bydgoszczy i we Wrocławiu. Również inne miasta, położone nad głównymi rzekami, jak np.: Tczew, Gorzów Wielkopolski, zadbały o kompleksową odbudowę wizerunku swoich nabrzeży. W aktualnym stanie, mimo skromnej infrastruktury, można uprawiać barging na polskich szlakach wodnych. To właśnie popularna w Europie, a od niedawna w Polsce barka okazuje się preferowanym statkiem turystycznym do pokonywania różnorodnych śródlądowych szlaków wodnych tj. rzeki, kanały, jeziora. Stan obecny infrastruktury nie wyklucza realizacji motorowodnych wędrówek, lecz wędrówki te czyni bardziej spartańskimi. Jednakże ze względu na tradycje żeglarskie i popularność w Polsce żeglarstwa, rejon Wielkich Jezior Mazurskich wyraźnie odbiega standardem infrastruktury szlaków wodnych od pozostałych regionów. Obfitość przystani żeglarskich Wielkich Jezior Mazurskich jest znaczna i choć wywodząca swe korzenie z żeglarstwa, idealnie wpasowuje się w wymogi nowoczesnej turystyki motorowodnej.
EN Poland has a very well developed network of inland waterways. There are numerous marinas accessible for every boat tourist. Apart from well developed water tourism in the Mazurian Lake District, there are long traditions of river navigation in Poland. Unfortunately, these traditions haven’t been followed by modernization or enlargement and further development of the waterways. The Polish river waterways used to be busy and sizable, unfortunately in time they fell into oblivion, very often into ruin. It happened to the waterways as well as to ports. The present condition of the river waterways is not satisfactory if we want to cruise on them. Long sections of the main Polish rivers are hostile to tourists. There are no ports or marinas and the routes themselves are often difficult to sail. In the past few years the Polish authorities have recognized this problem and some efforts have been made to improve the infrastructure of the river waterways. The latest and extremely important investments included newly built marinas for tourists in Bydgoszcz and Wrocław - the main water junctions in Poland. Other Polish cities situated on the main rivers (for example Tczew and Gorzów Wielkopolski) have also decided to restore their embankments. At present, even though the infrastructure is simple, it is possible to go barging on the Polish waterways. A barge (well equipped, home-like) has turned out to be the most popular water vehicle in western Europe and recently in Poland to cruise on various waterways such as rivers, canals and lakes. The present infrastructure allows for cruising, however it makes it more wild. Due to the sailing traditions and popularity of sailing among the Polish people, the Mazurian Lake District’s infrastructure is much better developed than that of other water districts. Numerous marinas of the Mazurian Lake District fit perfectly for the modern motorboat tourism.
Słowa kluczowe
PL barka   jacht   żeglarstwo   port   przystań   jezioro   rzeka   kanał   turystyka  
EN barge   yacht   sailing   port   marina   lake   river   canal   tourism  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2011
Tom nr 6
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 36 poz., fot., tab.
Twórcy
autor Górski, P.
  • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Bibliografia
[1] Bolt A., Derek J., Koncepcja zabudowy Kępy Bazarowej w Toruniu, [w:] Praca zbiorowa pod red. Z. Babińskiego, Rewitalizacja drogi wodnej Wisła – Odra szansą dla gospodarki regionu, BDW Margrafsen s.c., Bydgoszcz 2009.
[2] Czerny M., Umiarkowany optymizm, [w:] Praca zbiorowa pod red. Z. Babińskiego, Rewitalizacja drogi wodnej Wisła – Odra szansą dla gospodarki regionu, BDW Margrafsen s.c., Bydgoszcz 2009.
[3] Dombrowicz M., Rewitalizacja zasobów przyrody w otoczeniu Kanału Bydgoskiego, [w:] Praca zbiorowa pod red. Z. Babińskiego, Rewitalizacja drogi wodnej Wisła – Odra szansą dla gospodarki regionu, Logo, Bydgoszcz 2008.
[4] Główka M., Mazury i żeglarskie miejsca specjalnej troski, Żagle 3/2009, Murator, Warszawa.
[5] Główka M., Gdzie tankować na Mazurach?, Żagle 12/2008, Murator, Warszawa.
[6] Główka M., Port Janus ukryty przy głównym szlaku, Żagle 12/2009, Murator, Warszawa.
[7] Główka M., Co nowego na Święcajtach?, Żagle 1/2009, Murator, Warszawa.
[8] Gorączko M., Natężenie ruchu żeglugowego na bydgoskim odcinka drogi wodnej E-70 – stan obecny i perspektywy rozwoju, [w:] Praca zbiorowa pod red. Z. Babińskiego, Rewitalizacja drogi wodnej Wisła – Odra szansą dla gospodarki regionu, Logo, Bydgoszcz 2008.
[9] Górski P.: Turystyka nowoczesną barką czarterową klasy Europa 400 po Wielkich Jeziorach Mazurskich, [w:] Praca zbiorowa pod red. W. Siwińskiego i wsp.: Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce, WSHiG, Poznań 2008.
[10] Górski P.: Wędruj barką! Polski Caravaning 5(33)/2010, Goldman Press, Tczew.
[11] Górski P.: Barka niejedno ma imię, Polski Caravaning 6(34)/2010, Goldman Press, Tczew.
[12] Halter M., Odra Szczecińska i Port Szczecin, Żagle 1/2007, Murator, Warszawa.
[13] Halter M., Od Portu Szczecin do Polic, Żagle 2/2007, Murator, Warszawa.
[14] Halter M., Roztoka Odrzańska, Żagle 3/2007, Murator, Warszawa.
[15] Halter M., Porty Roztoki Odrzańskiej, Żagle 4/2007, Murator, Warszawa.
[16] Halter M., Jezioro Dąbie i jego przystanie, Żagle 5/2007, Murator, Warszawa.
[17] Halter M., Jezioro Dąbie i jego przystanie, Żagle 6/2007, Murator, Warszawa.
[18] Halter M., Przystanek Tczew, Żagle 1/2008, Murator, Warszawa.
[19] Halter M., Polskie przystanie żeglarskie, porty, mariny, Żagle 6/2008, Murator, Warszawa.
[20] Halter M., Wrocław, Odra i wodniacy, Żagle 9/2008, Murator, Warszawa.
[21] Halter M., Od Wrocławia do Brzegu Dolnego, Żagle 11/2008, Murator, Warszawa.
[22] Halter M., W samym sercu Wrocławia, Żagle 12/2008, Murator, Warszawa.
[23] Halter M., W cieniu Ostrowa Tumskiego, Żagle 1/2009, Murator, Warszawa.
[24] Komorowski A. F., Jachting Zatoki Gdańskiej, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2007.
[25] Kubaszewski J., Pozostaje uciekać w krzaki, Żagle 3/2007, Murator, Warszawa.
[26] Kwiatek J., Lijewski T., Leksykon Miast Polskich, Muza SA, Warszawa 1998.
[27] Lewczuk B., Rozwój turystyki kwalifikowanej – żeglarskiej na przykładzie Szczecina, [w:] Praca zbiorowa pod red. Z. Babińskiego, Rewitalizacja drogi wodnej Wisła – Odra szansą dla gospodarki regionu, BDW Margrafsen s.c., Bydgoszcz 2009.
[28] Magnuszewski A., Porty i przystanie Jeziora Włocławskiego, Żagle 8/2007, Murator, Warszawa.
[29] Magnuszewski A., Przystanie Płocka, Żagle 11/2007, Murator, Warszawa.
[30] Ozaist J., Port starszy niż wielu z nas, Żagle 4/2008, Murator, Warszawa.
[31] Ratyńska H., Kilka uwag przyrodnika na temat wykorzystania dużych rzek i kanałów do żeglugi, [w:] Praca zbiorowa pod red. Z. Babińskiego, Rewitalizacja drogi wodnej Wisła – Odra szansą dla gospodarki regionu, BDW Margrafsen s.c., Bydgoszcz 2009.
[32] Słowiński M., Nadolny G., Wielka Pętla Wielkopolski, Satchwell, Warszawa 2007.
[33] Szczepanik C., Wizja rewitalizacji dróg wodnych w Polsce, [w:] Praca zbiorowa pod red. Z. Babińskiego, Rewitalizacja drogi wodnej Wisła–Odra szansą dla gospodarki regionu, BDW Margrafsen s.c., Bydgoszcz 2009.
[34] Szumińska D., Sieć wodna okolic Bydgoszczy, [w:] Praca zbiorowa pod red. D. Szumińskiej, Zasoby przyrodnicze i kulturowe drogi wodnej Wisła-Odra, Logo, Bydgoszcz 2008
[35] Wroński S., Pietrzak E., Przywracanie nadrzecznej tożsamości Bydgoszczy poprzez rewitalizację i rozwój Bydgoskiego Węzła Wodnego i Międzynarodowej Drogi Wodnej E–70, [w:] Praca zbiorowa pod red. Z. Babińskiego, Rewitalizacja drogi wodnej Wisła–Odra szansą dla gospodarki regionu, BDW Margrafsen s.c., Bydgoszcz 2009.
[36] Praca zbiorowa, Program rewitalizacji i rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Miejska Pracownia Urbanistyczna, Bydgoszcz 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPGB-0003-0014
Identyfikatory