Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPGA-0010-0045

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Logistyczny model morskiego portu handlowego

Autorzy Ficoń, K. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Logistics model of seaports trade
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy zaprezentowano próbę modelowania morskiego portu handlowego za pomocą metod analitycznych z wykorzystaniem metodologii analizy systemowej. Prezentowany model dotyczy dużego przedsiębiorstwa portowego, traktowanego jako wielki system społeczno-ekonomiczno-gospodarczy. Zgodnie z zasadami analizy systemowej badany system został zdekomponowany na dwa rozłączne podsystemy, dla których kolejno zbudowano jakościowy model identyfikacyjny i ilościowy model decyzyjny. Przy tworzeniu obu modeli posłużono się elementarnym aparatem logiki, topologii i algebry matematycznej. Docelowy model decyzyjny może być podstawą optymalizacji sterowania (zarządzania) przedsiębiorstwem portowym zarówno na szczeblu strategicznym, jak też na poziomie operacyjnym.
EN The paper presents an attempt to model the commercial sea port by the analytical methods using the methodology of system analysis. Presented model applies to large port companies, considered as a great system of socio-economic and economic. In accordance with the principles of systems analysis test system has been decomposed into two disjoint subsystems, which in turn built a qualitative model for identification and quantitative decision model. When creating the two models were used camera elementary logic, topology and mathematical algebra. Target decision model may be the optimization of control (management) a port both at the strategic level, as well as at the operational level.
Słowa kluczowe
PL konkurencyjność   logistyka   przedsiębiorstwo  
EN competitiveness   logistics   business  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2010
Tom nr 6
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 14 poz., rys.
Twórcy
autor Ficoń, K.
  • Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i operacji Morskich
Bibliografia
1. Ficoń K.; Badania operacyjne stosowane. Modele i aplikacje, BEL Studio Warszawa 2006.
2. Ficoń K.; Geneza, zadania i technologie operacyjne logistyki morskiej, Konferencja Naukowa „Log_Mare 2009”, Logistyka nr 6 / 2009.
3. Ficoń K.; Identyfikacja zagrożeń rzeczywistych i potencjalnych miasta portowego na przykładzie Gdyni, IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie Kryzysowe”, AM, UW, Szczecin 2006.
4. Ficoń K.; Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, BEL Studio Warszawa 2008.
5. Ficoń K.; Logistyka morska. Statki, porty, spedycja, BEL Studio, Warszawa 2010.
6. Ficoń K.; Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna, BEL Studio Warszawa 2009.
7. Ficoń K.; Matematyczny model sterowania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie. IV Konferencja Naukowa „Teoria i praktyka modelowania systemów logistycznych” PK, Koszalin – Miedwie 2008.
8. Ficoń K.; Metodyka budowy zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów portowych. II Konferencja „Bezpieczeństwo morskie” AMW, Gdynia 2008.
9. Ficoń K.; Prognozowanie zagrożeń i ocena bezpieczeństwa dużej aglomeracji portowej, II Konferencja Naukowa NATCon, CTM-AMW Gdynia 2007.
10. Grzelakowski A. S., Matczak M.; Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Podstawowe zagadnienia, Wyd. AM Gdynia 2006.
11. Mazurkiewicz B.; Encyklopedia inżynierii morskiej, FPPOiGM Gdańsk 2009.
12. Misztal K., Szwankowski S.; Organizacja i eksploatacja portów morskich, WUG Gdańsk 2001.
13. Neider J.; Polskie porty morskie, Wyd. UG Gdańsk 2008.
14. Szwankowski S.; Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, WUG Gdańsk 2000.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPGA-0010-0045
Identyfikatory