Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0098-0002

Czasopismo

Inżynieria Powierzchni

Tytuł artykułu

Prognozowanie trwałości powłok cynkowych - doświadczenia Centrum Korozyjnego IMP

Autorzy Kobus, J.  Kwiatkowski, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN A prediction of zinc coatings durability - the experience of corrosion centre at IMP
Konferencja Seminarium Instytutu Mechaniki Precyzyjnej "Powłoki cynkowe dziś i jutro"(7.11.2012 ; Sosnowiec, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Modelowanie i prognozowanie procesów korozji atmosferycznej metali to jedne z działań wynikających z zastosowań monitoringu korozyjnego. W celu prognozowania wielkości zmian korozyjnych, zarówno metali jak i innych materiałów konstrukcyjnych, zastosowano równania wyrażające zależność ubytków korozyjnych od szeregu parametrów klimatycznych oraz poziomu wybranych zanieczyszczeń powietrza i opadów. W artykule opisano zastosowania danych z monitorowania korozji atmosferycznej na stacjach korozyjnych IMP do modelowania i prognozowania korozji cynku, szczególnie edytowania map korozyjnych kraju, jak i jego wybranych obszarów.
EN The main purpose of corrosion monitoring is to model and predict the extent of atmospheric corrosion processes of metallic materials during service. For prediction of the size of corrosion changes of metals a mathematical relations are usually applied which combine corrosion rate of particular material with climatic parameters and the level of selected contaminants in the air and their precipitation. An application of chosen equations using data from IMP's corrosion monitoring sites for prediction of zinc corrosion is described in this paper. Edition of corrosion maps of Poland is also pointed out.
Słowa kluczowe
PL korozja atmosferyczna   cynk   zanieczyszczenie   prognozowanie  
EN atmospheric corrosion   zinc   atmospheric pollution   prediction  
Wydawca Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Czasopismo Inżynieria Powierzchni
Rocznik 2012
Tom nr 4
Strony 12--16
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kobus, J.
autor Kwiatkowski, L.
  • Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
Bibliografia
[1] SydbergerT., Vannnerber N.G: "Corrosion Science", 12,755-784, 1972.
[2] Graedel T.E.: "J. Electrochem. Soc." 4,136,193C-204, 1989.
[3] Oesch S., Faller M.: "Corrosion Science", 39(9), 1505 -1530,1997.
[4] Vazquez A. J., De Damborenea J.J.: "British Corro¬sion Journal", 4, 27, 310-314, 1992.
[5] Cole l.S. Ganther W.D., Lau D.: "Corrosion Ing. Sci. Technol.", 41,4,310-320, 2006.
[6] Verbiers P.,Waeterscchoot H., Radek R., Leclerq M., Zinc and Environment, PCE September,47-58,1997.
[7] Kreislova K., Knotkova D., Tidblad J., Henriksen J.: "Acid Rain 2005", Prague, June 2005.
[8] Kucera V., Tidblad J., Kreislova K., Knotkova D., Faller M., Reiss D., Snethlage R., Yates T., Henriksen J., Schreiner M., Ferm M., Lefevre R.A. Kobus J.: 'The UN/ECE ICP Materials multipollutant exposure on effects on materials including historie and cultural monuments", Acid Rain 2005, Prague, June 2005.
[9] Leubenberg-Minger A.U, Faller M., Richner P.: "Ma¬terials and Corrosion", 53, 157-164,2002.
[10] Hę W., Odnevall Wallinder l., Leygraf C.: "Corrosion Science", 43,1,127-146,2001.
[11] Sullivan J.H., Worsley D.A.: "Br.Corrosion J". 4,37, 282-288, 2002.
[12] Bertling S., Odnevall Wallinder l., Leygraf C.: "Materiały Warsztaty" Duplex system and coatings with Iow content of organie volatile compounds -application, protection properties and impact to the environment", Warszawa, 2004.
[13] Kobus J., Andziak J.: Czynniki decydujące o korozji w Polsce i w Europie, Ochrona przed korozją, 3,2003, 62-68.
[14] Kobus J.: Charakterystyka korozji atmosferycznej cynku na terenie Polski, Projekt CORPROT 5-ty PR UE, Materiały. Warsztaty międzynarodowe „System Duplex i wyroby lakierowe z niską zawartością VOC Aplikacja, właściwości ochronne i wpływ na środo¬wisko", Warszawa, 26-27 kwietnia, 2004.
[15] Kobus J.: Strategia walki z korozją- redukcja zanie¬czyszczenia środowiska, Ochrona przed Korozją, 7,252-256, 2005.
[16] Kobus J., Korozja cynku a środowisko, Ochrona przed Korozją, 10, 320-323, 2005.
[17] Kobus J., Błasiak M., Perez C.,,Kwiatkowski L.; Effect of natural conditions on corrosion rates of zinc and zinc coatings, Proceedings of the European Corrosion Congress Eurocorr 2005, Lisbon, Portu-gal, September 2005.
[18] Kobus J., Kwiatkowski L., Lutze R., Jaroszewska-Klejn E.: Problemy określenia wymagań technicznych dla powłok cynkowych stosowanych w systemach Duplex, Międzynarodowe Targi Antykorozyjne „Surfprotect" seminarium IMP „Straty korozyjne i bezpieczeństwo eksploatacji infrastruktury miejskiej" Łódź, marzec 2007, „Inżynieria Powierzchni", 2, 39, 2007.
[19] Kobus J., Kwiatkowski L.: Monitorowanie zagrożeń korozyjnych i ich skutków w warunkach korozji atmosferycznej, „Inżynieria Powierzchni" 1, 3-15,2009.
[20] Feliu S., Morcillo M., Feliu S., Jr: The Prediction of Atmospheric Corrosion from Meteorological and Pol-lution Parameters. Annual Corrosion, Corrosion Sci¬ence, 3, 34, 403-414, 1993.
[21] Kucera V., Tidblad J., Kreislov K., Knotkova D., Faller M., Reiss D., Snethlage R., Yates T., Henriksen J., Schreiner M., Melcher M., Ferm M., Lefevre R-A., Kobus J.: "UN/ECE ICP Materials dose-response functions for the multi-pollutant situation", Water Air and Soil Pollution Focus Vol 7 pp 249-258, 2007.
[22] Knotkowa D., Corrosion,61, 8, 2005.
[23] Kreislova K., Knotkova D., Kopecky L.: Corrosion Engineering, "Science and Technology", 6, 44, 433-439, 2009.
[24] Graedel T.E., Leygraf C.: Scenarios for atmospheric corrosion in the 21 century, Electrochemical Society, Interface, 2001.
[25] www.mos.qov.pl, Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.
[26] http://climatewizard.com, The Naturę Conservancy, University of Washington, University of Southern Mississippi.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0098-0002
Identyfikatory