Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0085-0001

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Dopuszczalne parametry zakłóceń dla obwodów torowych stosowanych na PKP

Autorzy Białoń, A.  Furman, J.  Kazimierczak, A.  Zawadka, Ł. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Permissible interference parameters for track circuits used on the Polish Railway Lines (PKP)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł opisuje problemy związane z zakłóceniami występującymi w obwodach torowych stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym. Omówiono źródła zakłóceń mających wpływ na obwody torowe. Opisano metody pomiarów odporności na zakłócenia obwodów torowych. Pokazano sposoby określania dopuszczalnych parametrów zakłóceń. Przytoczono wyniki badań wrażliwości na zakłócenia obwodów torowych. Zaprezentowano również dopuszczalne parametry zakłóceń dla wybranych typów obwodów torowych.
EN The article describes the problems associated with interference in a track circuits used in railway traffic control devices. The sources of interference having an impact on track circuits was discussed. The methods of measurement of resistance in track circuits were described. The methods of determining the acceptable interference parameters were shown. The results of sensitivity of track circuits on disturbances were quoted. Acceptable disturbance parameters for selected types of track circuits were also presented.
Słowa kluczowe
PL zakłócenia   obwody torowe   dopuszczalne parametry zakłóceń  
EN permissible interference parameters   interference   track circuits  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2011
Tom nr 6
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Białoń, A.
autor Furman, J.
autor Kazimierczak, A.
autor Zawadka, Ł.
  • Instytut Kolejnictwa, 04-275 Warszawa, ul. Chłopickiego 50, Tel. +48 22 4731453, fax. +48 22 4731036, abialon@ikolej.pl
Bibliografia
[1] PN-EN 50238-1: Zastosowania kolejowe. Kompatybilnożć pomiędzy taborem urządzeniami wykrywania pociągu. Wiadomości ogólne.
[2] PN-EN 50238-2: Zastosowania kolejowe. Kompatybilnożć pomiędzy taborem urządzeniami wykrywania pociągu. Kompatybilnożć z obwodami torowymi.
[3] PN-EN 50238-3: Zastosowania kolejowe. Kompatybilnożć pomiędzy taborem urządzeniami wykrywania pociągu. Kompatybilnożć z licznikami osi.
[4] Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.12.2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG (Dz. U. UE L390/23 PL).
[5] PN-EN 50121-3-2:2009 Zastosowania kolejowe - Kompatybilnożć elektromagnetyczna -- Czężć 3-2: Tabor –Aparatura.
[6] PN-EN 50121-3-1:2010 Zastosowania kolejowe - Kompatybilnożć elektromagnetyczna -- Czężć 3-1: Tabor -- Pociąg i kompletny pojazd.
[7] Okreżlenie dopuszczalnych poziomów i parametrów zakłóceń dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Praca IK 4430/10. Warszawa 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0085-0001
Identyfikatory