Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0069-0030

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Infastruktura drogowa Polski wschodniej na tle kraju i UE - stan obecny i założenia rozwoju

Autorzy Rakowska, J. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono stan obecny oraz założenia rozwoju infrastruktury drogowej Polski Wschodniej, jako elementu składowego sieci drogowej kraju i Unii Europejskiej. Głębokie zapóźnienia w rozwoju infrastruktury tego regionu przejawiają się w braku autostrad, nielicznych, relatywnie krótkich odcinkach dróg ekspresowych, w nierównomiernym rozłożeniu przestrzennym szlaków komunikacji drogowej oraz braku wystarczającej liczby przepraw mostowych. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej Polski Wschodniej są niezbędne dla przezwyciężenia barier w ekonomiczno-społecznych rozwoju tego obszaru. Ich realizacja wymaga jednak ścisłego przestrzegania zasad ochrony środowiska naturalnego, nie tylko ze względu na strategię przyjętą w tym zakresie przez DE, ale również ze względu na usytuowanie w Polsce Wschodniej wyjątkowo cennych przyrodniczo obszarów, które są postrzegane także jako jeden z głównych, potencjalnych czynników prorozwojowych.
Słowa kluczowe
PL infrastruktura drogowa  
EN road infrastructure  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2011
Tom nr 6
Strony CD--CD
Opis fizyczny -pełny tekst, Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Rakowska, J.
  • SGGW
Bibliografia
1. Boni M. (red. nauk.), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
2. ESPON. Territorial Dynamics in Europę. Trends in Accessibility. Territorial Observation No. 2. 2009.
3. Ministerstwo Infrastruktury, Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Warszawa 2011.
4. Ministerstwo Infrastruktury, Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (perspektywa do 2030 roku). Projekt. Warszawa 2011.
5. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Projekt. Warszawa 2010.
6. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienie 2007-2013. Dokument przyjęty przez Komisję Europejską 2009.
7. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Strategio Rozwoju Spoteczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Warszawa 2008.
8. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie. Projekt. Warszawa 2009.
9. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Rozwój Regionalny w Polsce. Raport 2009. Warszawa 2009.
10. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. Warszawa 2006.
11. Rakowska J., Dostępność transportowa Polski Wschodniej w kontekście budowy spójności przestrzennej UE. Logistyka 2011, nr bieżący (w druku), dokument elektroniczny.
12. Rakowska J., Wojciechowski A.: Internalizacja kosztów transportu. Zmiany po 2012 r. Total logistics management: XIV konferencja logistyki stosowanej. Zakopane 02-04 grudnia 2010 r., str. 1-4, dokument elektroniczny-
13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Dziennik Ustaw Nr 128, póz. 1334 z późniejszymi zmianami.
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Dziennik Ustaw Nr 187, póz. 1446.
15. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju. Warszawa 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0069-0030
Identyfikatory