Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0069-0024

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Podatek od środków transportowych w działalności logistycznej

Autorzy Milewska, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Vehicle tax in logistics operations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł ukazuje zasady funkcjonowania podatku od środków transportowych. Jest to kolejny rodzaj daniny publicznej, którą podatnik jest zobowiązany odprowadzać do lokalnego budżetu gminnego. W artykule zostały zaprezentowane obligatoryjne elementy konstrukcji tej daniny, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. minimalnej stawki podatku. W odróżnieniu od podatku od nieruchomości (Minister Finansów określa tylko maksymalne wysokości stawek), w tym zakresie opodatkowania, samorządy lokalne, na terenie których zarejestrowane są środki transportowe, mogą kreować wysokość stawki podatku pomiędzy minimalną a maksymalną ogłaszaną przez Ministra Finansów.
EN The article discusses the role of vehicle tax in logistics operations. This is another kind of tribute to the public, which the taxpayer is reąuired to pay to the local municipal budget. The article presents the mandatory elements of the structure of this tribute (with particular reference to the minimum tax rate). Yehicle tax is a mandatory expenditure incurred by companies in the field of vehicles owned by him. To summarize the above considerations, remember that buying a car or other means of transport has become under the Act to pay a vehicle tax.
Słowa kluczowe
PL podatek od środków transportowych  
EN vehicle tax  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2011
Tom nr 6
Strony CD--CD
Opis fizyczny -pełny tekst, Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Milewska, A.
  • SGGW
Bibliografia
[1] Etel L., Presnarowicz S., Podatki i opłaty samorządowe. Komentarz 2. Wydanie, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005, s. 341.
[2] Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr 95, póz. 961)
[3] Tamże oraz art. 8 pkt. 2,4 i 6 upoi.
[4] Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M. P. Nr 95, póz. 962
[5] Stajniak M., Rynek środków transportu ciężarowego i dostawczego w 2007 r., Logistyka 2/2008, s. 68 i nast. (przypis 7 - to samo źródło).
[6] Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 póz. 31 z pózn. zm.).
[7] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005, Nr 8, póz. 60 z późn. zm.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0069-0024
Identyfikatory