Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0069-0023

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Podatek od nieruchomości w działalności logistycznej

Autorzy Milewska, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Tax on real estate business in logistics
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule tym zaprezentowano najważniejsze elementy konstrukcji podatku od nieruchomości dotyczące: przedmiotu, podmiotu, podstawy, stawek oraz terminów i miejsca jego płatności. Działalność logistyczna dla sprawnego i efektywnego gospodarowania powinna być zabezpieczona przez odpowiednią powierzchnię gruntową lub budynkową. Od początku 2010 roku na rynku powierzchni handlowych utrzymuje się stabilna sytuacja. Zwiększyła się aktywność deweloperów - obecnie ponad 940 m2 po-wierzchni handlowych znajduje się w czynnej budowie [1]. Nadmienić jednakże należy, że z chwilą przeniesienia prawa własności z dewelopera na odbiorcę (nowego właściciela) inwestycji to on staje się podmiotem opodatkowania i to na nim ciążą wszelkie obowiązki związane z terminowym regulowaniem danin publicznych związanych z zakupem nieruchomości. Nieterminowe opłacanie tych daniny związane jest z uiszczaniem kolejnej: odsetek od zaległości podatkowych. Te zobowiązania publiczno-prawne mogą zatem znacznie uszczuplić budżet przedsiębiorstwa i zmniejszyć jego zyski dlatego też, tak istotnąjest świadomość i znajomość prawa podatkowego.
EN The article discusses the role of tax on real estate business logistics. Logistics activities for the smooth and eflficient management should be protected by the corresponding area of land or buildings. Most taxpayers are established are aware that they will adjust such advance payment of income tax or pay premiums of compulsory social and health insurance. They should also have awareness and knowledge of the discharge into the so-called municipal budget local taxes, which according to the Act on Local Taxes and Fees include property tax.
Słowa kluczowe
PL podatek od nieruchomości  
EN tax in real estate  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2011
Tom nr 6
Strony CD--CD
Opis fizyczny -pełny tekst, Bibliogr. 9 poz., tab.
Twórcy
autor Milewska, A.
  • SGGW
Bibliografia
[1] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, Nr 78, póz. 483), Rozdział X, art. 217
[2] Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M. P. Nr 55, póz. 755).
[3] Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr 95, póz. 961)
[4] Poszwa M. (red.), Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy, Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2005, str. 11
[5] Sytuacja na rynku powierzchni handlowych w Polsce jest stabilna, Okiem eksperta, Spedycja Transport Logistyka nr 11/2010, s. 50
[6] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005, Nr 8, póz. 60 z późn. zm.), art. 3
[7] Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 1998, Nr 155, póz. 1014 z późn. zm.), art. 3
[8] Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 póz. 31 z późn. zm.)
[9] Ustawa o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 197, póz. 1306)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0069-0023
Identyfikatory