Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0068-0001

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Problematyka odporności na zakłócenia czujników koła wykorzystywanych w urządzeniach srk

Autorzy Adamski, D.  Białoń, A.  Furman, J.  Kazimierczak, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Problems of interference of sensor wheel used in railway traffic control
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł opisuje problemy związane z zakłóceniami występującymi w czujnikach koła stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym. Omówiono źródła zakłóceń mających wpływ na czujniki koła. Opisano metody pomiarów odporności na zakłócenia czujników koła. Przytoczono wyniki badań przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych.
EN The article describes the problems associated with interferences in the wheel sensors used in railway traffic control devices. The sources of interferences having an impact on wheel sensors was discussed. The measurement methods of interference of wheel sensors were described. The results of tests performed in the laboratory were quoted.
Słowa kluczowe
PL zakłócenia   czujniki koła   dopuszczalne parametry zakłóceń   badania  
EN sensor wheel   railway traffic control  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2011
Tom nr 6
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Adamski, D.
autor Białoń, A.
autor Furman, J.
autor Kazimierczak, A.
  • Instytut Kolejnictwa, 04-275 Warszawa, ul. Chłopickiego 50, tel. +48224731054, fax. +48224731036, dadamski@ikolej.pl
Bibliografia
[1] PN-EN 50238-1: Zastosowania kolejowe. Kompatybilność pomiędzy taborem urządzeniami wykrywania pociągu. Wiadomości ogólne.
[2] PN-EN 50238-2: Zastosowania kolejowe. Kompatybilność pomiędzy taborem urządzeniami wykrywania pociągu. Kompatybilność z obwodami torowymi.
[3] PN-EN 50238-3: Zastosowania kolejowe. Kompatybilność pomiędzy taborem urządzeniami wykrywania pociągu. Kompatybilność z licznikami osi.
[4] Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.12.2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG (Dz. U. UE L390/23 PL).
[5] PN-EN 50121-3-2:2009 Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-2: Tabor –Aparatura.
[6] PN-EN 50121-3-1:2010 Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-1: Tabor -- Pociąg i kompletny pojazd.
[7] Białoń A., Adamski D., Pajka P., Badanie kompatybilności elektromagnetycznej taboru z urządzeniami wykrywania pociągu z uwzględnieniem normy EN 50238. Problemy Kolejnictwa, z.152., Warszawa 2011.
[8] Określenie dopuszczalnych poziomów i parametrów zakłóceń dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Praca IK 4430/10. Warszawa 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0068-0001
Identyfikatory