Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0064-0011

Czasopismo

Ecological Chemistry and Engineering. A

Tytuł artykułu

Spatial Variability of Total Mercury Content in Surface Horizon of Soils of Gnieznienskie Lakeland Area

Autorzy Malczyk, P.  Rydlewska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Zmieność przestrzenna całkowitej zawartości rtęci w poziomie powierzchniowym gleb obszaru Pojezierza Gnieźnieńskiego
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper presents the results of total mercury content in terms of pollution of agricultural soils of Gniezno Lakeland by this element, as well as spatial characteristics of this metal. Statistical relationship between content of mercury in arable-humous horizon and active, exchangeable and hydrolytic acidity, organic carbon and total nitrogen was also demonstrated. For the analysis 213 bulk samples from surface horizons were collected. The total mercury content in selected soil samples were determined by mercury analyzer AMA 254. The precision of the method and obtained results was confirmed with reference material TILL-3 (Certificate of Analysis 1995) and S-VM (Certificate Czechoslovak Reference Material) for Hg determination. Physical and chemical properties of soil samples were determined following standard procedures. Statistical analysis of results was evaluated on the basis of computer programme “STATISTICA” 6.0 PL. Studies of the total mercury content showed relatively small differences in the concentrations of the element in analyzed area. The total mercury content ranged from 0.0081 to 0.1620 mg kg–1, and only in the one case exceeded the average natural concentration of this element. On the basis of statistical analysis between the total mercury content and selected physicochemical properties of soil such as pH in H2O, pH in KCl, hydrolytic acidity, organic carbon and total nitrogen was found that there are average correlations by Pearson (0.3 rxy < 0.5).
PL W pracy przedstawiono wyniki badań całkowitej zawartości rtęci w aspekcie zanieczyszczenia gleb uprawnych Pojezierza Gnieźnieńskiego tym pierwiastkiem, a także specyfiki rozmieszczenia przestrzennego tego metalu. Oceniono również statystyczne zależności pomiędzy zawartością rtęci a kwasowością czynną, wymienną i hydrolityczną, zawartością węgla organicznego oraz ogólną zawartością azotu. Do analiz pobrano 213 zbiorczych próbek z powierzchniowych poziomów ornopróchnicznych. Całkowitą zawartość rtęci w wybranych do analiz próbkach glebowych oznaczono w analizatorze rtęci AMA 254. Dokładność zastosowanej procedury analitycznej oznaczania Hg potwierdzono na podstawie analizy certyfikowanego materiału odniesienia TILL-3 oraz S-VM. Właściwości fizykochemiczne próbek glebowych oznaczono metodami analitycznymi ogólnie przyjętymi w gleboznawstwie. Analizę statystyczną wyników badań przeprowadzono za pomocą programu komputerowego "STATISTICA" 6.0 PL. Badania całkowitej zawartości rtęci wykazały stosunkowo niewielkie zróżnicowanie stężenia tego pierwiastka na analizowanym obszarze. Całkowita zawartość rtęci wahała się w zakresie od 0,0081 do 0,1620 mg kg-1, i tylko w jednym przypadku przekroczyła naturalne średnie stężenie tego pierwiastka. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń zależności statystycznych pomiędzy całkowitą zawartością rtęci i wybranymi właściwościami fizykochemicznymi ornopróchniczych poziomów gleb uprawnych, tj. kwasowością czynną, wymienną i hydrolityczną, zawartością węgla organicznego oraz ogólną zawartością azotu stwierdzono, że pomiędzy badanymi zmiennymi występują przeciętne statystycznie korelacje wg Pearsona (0,3 rxy < 0,5).
Słowa kluczowe
PL rtęć   gleba   poziom powierzchniowy   zmienność przestrzenna  
EN mercury   soil   surface horizon   spatial variability  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Ecological Chemistry and Engineering. A
Rocznik 2011
Tom Vol. 18, nr 8
Strony 1087--1092
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Malczyk, P.
autor Rydlewska, M.
  • Department of Soil Science and Soil Protection, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 6, 85–029 Bydgoszcz, Poland, phone: +48 52 374 95 03, malczyk@utp.edu.pl
Bibliografia
[1] Eisler R.: U.S. Fish and Wildlife Service Biological Report 1987, 85(1.10), 63 p.
[2] Kabata-Pendias A. and Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999, p. 53–183.
[3] Kabata-Pendias A., Piotrowska M., Motowicka-Terelak T., Maliszewska-Kordybach B., Filiplak K., Krakowiak A. and Pietruch Cz.: Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb. Metale ciężkie, siarka i WWA. PIOś, IUNG Puławy, Biblioteka Monitoringu środowiska, Warszawa 1995, p. 7.
[4] Iverfeldt Ĺ.: Water Air Soil Pollut. 1991, 56, 151–165.
[5] Lindqvist O., Johansson K., Aastrup M., Andersson A., Bringmark L., Hovsenius G., Hĺkanson L., Iverfeldt Ĺ., Meili M. and Timm B.: Water Air Soil Pollut. 1991, 55, 1–261.
[6] Boszke L., Kowalski A. and Siepak J.: Water Air Soil Pollut. 2004, 159, 125–138.
[7] Sarkar D., Essington M.E. and Misra K.C.: Soil Sci. Soc. Amer. J. 2000, 64, 1968–1975.
[8] Schluter K.: Environ. Geol. 2000, 39(3–4), 249–271.
[9] Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U. and Prusinkiewicz Z.: Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2004.
[10] Mocek A., Drzymała S. and Maszner P.: Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Wyd. AR, Poznań 2000.
[11] Badora A.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 2002, 482, 21–36.
[12] Pyłka-Gutowska E.: Ekologia z ochroną środowiska. Wyd. Oświata, Warszawa 2000.
[13] Kowalik P.: Ochrona środowiska glebowego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001.
[14] Nawożenie mineralne roślin. R. Czuba (Ed.), Police 1996, p. 26–39.
[15] Chwil S.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 2002, 482, 87–92.
[16] Kowaliński S.: Substancja organiczna gleby i jej przeobrażenia, [in:] Gleboznawstwo, Wyd. PWRiL, Warszawa 1993, p. 209–237.
[17] Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleb oraz standardów jakości ziemi. DzU 2002, nr 165, poz. 1359.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0064-0011
Identyfikatory