Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0050-0017

Czasopismo

Ecological Chemistry and Engineering. A

Tytuł artykułu

Effect of Film Used in Low Tunnels and for Plant Shading on Nitrate Metabolism in Celery Stalks

Autorzy Wojciechowska, R.  Siwek, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wpływ folii stosowanej w tunelach niskich oraz do cieniowania na metabolizm azotanów w ogonkach liściowych selera naciowego
Konferencja Ogólnopolska Konferencja naukowa pt."Ogrodnictwo jutra - wyzwania i zagrożenia", 10-11 września 2009, Kraków
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The results of three-year studies (2005-2007) on the effect of various colours of film (transparent, white, and black) made of original and recycled materials used as tunnel covers and plant shades before harvest on the nitrate metabolism in celery, 'Tango' cv., have been presented. Nitrate content, nitrate reductase activity as well as ammonium ions and free amino acid content in celery stalks were estimated. In the first experiment celery plants were grown in tunnels since the day of planting, then the films were removed a month before harvest and in the second one - film shades of proper films were fixed on the low tunnels construction two weeks before harvest. The content of nitrate and its metabolism was more significantly modified in the second experiment; with the reducing PAR permeability of film, the significant decrease of nitrate activity in celery stalks was shown. In both experiments the lowest content of nitrates was estimated in stalks of the celery grown under transparent film. The highest content of free amino acids in celery stalks in black film application was observed. The film colour had greater effect on nitrate content and its metabolism than the material of the film.
PL Przedstawiono wyniki trzyletnich badań (2005-2007) nad wpływem folii polietylenowej wykonanej z surowca oryginalnego i recyklingowego (bezbarwnej, białej i czarnej) wykorzystanej do pokrycia tuneli niskich oraz do cieniowania roślin przed zbiorem na metabolizm azotanów w ogonkach liściowych selera naciowego odmiany 'Tango'. Wykonano oznaczenia zawartości azotanów, aktywności reduktazy azotanowej, jak również zawartości jonów amonowych oraz wolnych aminokwasów. W pierwszym doświadczeniu rośliny selera rosły w tunelach od wysadzenia rozsady, po czym około miesiąc przed zbiorem zdejmowano folie, a w drugim - folie rozciągano na konstrukcji tuneli niskich na dwa tygodnie przed zbiorem. Zawartość i przemiany azotanów były bardziej modyfikowane w doświadczeniu drugim; wraz ze zmniejszaniem się przepuszczalności folii dla PAR stwierdzono znaczny spadek aktywności reduktazy azotanowej w ogonkach liściowych selera. W obu eksperymentach najniższy poziom azotanów odnotowano w ogonkach selera, zebranych spod folii bezbarwnych. Największa, zawartość wolnych aminokwasów obserwowano w kombinacjach z folią czarną. Większy wpływ na zawartość i przemiany azotanów miało zabarwienie użytych folii niż materiał, z którego je wykonano.
Słowa kluczowe
PL folia bezbarwna   biała i czarna   azotany   reduktaza azotanowa   jony amonowe  
EN transparent   white and black film   nitrates   nitrate reductase   ammonium ions  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Ecological Chemistry and Engineering. A
Rocznik 2011
Tom Vol. 18, nr 1
Strony 139--145
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Wojciechowska, R.
autor Siwek, P.
  • Department of Botany and Plant Physiology, Faculty of Horticulture, University of Agriculture in Kraków, al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Poland, phone: +48 12 662 52 08, rwojciechowska@ogr.ur.krakow.pl
Bibliografia
[1] Najda A. and Dyduch J.: Zesz. Nauk. AR, Wrocław 2005, 515, 363-367.
[2] Michalik Ł.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 2008. 527, 213-219.
[3] Siwek P.: 2002, Zesz. Nauk. AR, Kraków, ser. Rozprawy 279, 1-96.
[4] Lilio C., Meyer Ch., Lea U.S., Provan F. and Oltedal S.: J. Exp. Bot. 2004, 55(401), 1275-1282.
[5] Wojciechowska R. and Siwek P.: Folia Hort. 2006, 18(2), 25-35.
[6] Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a reąuest from the European Commission to perform a scientific assessment on nitrate in vegetables. The EFSA Journal, 2008, 689, 1-79.
[7] Martignon G., Casarotti D., Yenezia A., Schiavi M. and Malorgio F.: Acta Hort. 1994, 361, 583-589.
[8] Siwek P., Wojciechowska R., Pilarski J. and Libik A.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 2006, 509, 343-351.
[9] Rożek S.: Acta Physiol. Plant. 1982, 4, 81-90.
[10] Korenman S.: Analiza fotometryczna. WNT, Warszawa 1973.
[11] Siwek P.. Wojciechowska R., Libik A. and Kalisz A.: Veg. Crop Res. Bull. 2009, 70, 91-100.
[12] Kenis J.D., Rouby M.B., Edelman M.O. and Silvente S.T.: J. Plant Physiol. 1994, 144, 735-739.
[13] Wojciechowska R. and Siwek P.: Folia Hort. 2007, 19(2), 99-107.
[14] Siwek P., Wojciechowska R., Kalisz A.. Libik A. and Gryza L: Ecol. Chera. Eng. 20U (in press).
[15] Lea U.S., Leydecker M.T. Quillere I., Meyer C. and Lilio C.: Plant Physiol. 2006, 140, 1085-1094.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0050-0017
Identyfikatory