Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0050-0001

Czasopismo

Ecological Chemistry and Engineering. A

Tytuł artykułu

Chemical Composition of Pumpkin Fruit Depending on Cultivar and Storage

Autorzy Biesiada, A.  Nawirska, A.  Kucharska, A.  Sokół-Łętowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Skład chemiczny owoców dyni w zależności od odmiany i przechowywania
Konferencja Ogólnopolska Konferencja naukowa pt."Ogrodnictwo jutra - wyzwania i zagrożenia", 10-11 września 2009, Kraków
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The investigation carried out in the years 2006-2008 aimed at the assessment of pumpkin fruit of 12 cultivars belonging to Cucurbita maxima ('Amazonka', 'Ambar', 'Bambino', 'Karowita', 'Melonowa Zolta', 'Uchiki Kuri') and Cucurbita pepo ('Danka Polka', 'Miranda', 'Junona', 'Pyza' and 'Warszawska Makaronowa', as well as 'Jet' FI). The evaluation involved the content of carotenoids, vitamin C. starch, polyphenols, soluble solids, dry matter, total and reducing sugars, as well as nitrates and macroelements (P, K, Mg, Ca) in pumpkin fruit immediately after harvest and after 90-day storage in gravity storehouse. Pumpkin was cultivated from transplants planted to a destination site in the second decade of May. Mature pumpkin fruits were harvested in the second week of September. Cultivars of Cucurbita ma-dma featured higher content of carotenoids, vitamin C, starch, soluble solids, dry matter. total and reducing sugars than those belonging to Cucurbita pepo. The highest content of carotenoids was recorded in 'Amazonka' (18.40 mg o 100 g-1 d.m.) and 'Ambar' (15.49 mg o 100 g-1 d.m.) cvs. The richest source of starch proved to be fruits of 'Ambar' (61.5 mg o 100 g-1 d.m.), 'Amazonka'(31.3 mg o 100 g-1 d.m.) and 'Uchiki Kuri' (20.95 mg o 100 g-1 d.m.) cvs. Different levels of total phenolics in pumpkin fruit of all estimated cultivars were less yisible as far as carotenoids, vitamin C and starch contents were concerned. After 90 days of storage contents of carotenoids, vitamin C, starch, total and reducing sugars, dry matter and nitrates as well as pH value decreased, while the level of potassium, phosphorus, tnagnesium and calcium increased. There was not observed significant decrease in total phenolics content in fruits of C. maxima and C. pepo after storage.
PL Badania przeprowadzone w latach 2006-2008 miały na celu ocenę jakości dojrzałych owoców dyni pochodzących od 6 odmian dyni olbrzymiej Cucurbita maxima ('Amazonka', 'Ambar, 'Bambino', 'Karowita', 'Melonowa Żółta', 'Uchiki Kuri') i 6 odmian dym zwyczajnej Cucurbita pepo ('Danka Polka', 'Miranda'. 'Junona', 'Pyza' i 'Warszawska Makaronowa' oraz 'Jet') przed i po przechowaniu. Oceniono zawartość karotenoidów, witaminy C, skrobi, polifenoli, ekstraktu, suchej masy, cukrów redukujących i ogółem, azotanów oraz makroelementów (P, K, Mg, Ca) w owocach bezpośrednio po zbiorze i po 90-dniowym przechowywaniu w przechowalni grawitacyjnej. Dynię uprawiano z rozsady sadzonej w pole w połowie maja. owoce zbierano w drugim tygodniu września. Owoce odmian należących do dyni olbrzymiej zawierały więcej karotenoidów, witaminy C. skrobi, ekstraktu, suchej masy oraz cukrów ogółem i redukujących niż owoce dyni zwyczajnej. Największą zawartość karotenoidów odnotowano w częściach jadalnych odmian 'Amazonka' (18,40 mg o 100 g-1 d.m.), 'Ambar' (15,49 mg o 100 g-1 d.m.). Najwięcej skrobi miały owoce odmiany 'Ambar' (61.5 mg o 100 g-1 d.m.), 'Amazonka' (31,3 mg o 100 g-1 d.m.) i "Uchiki Kuri' ((20,95 mg o 100 g-1 d.m.). Różnice w zawartości polifenoli pomiędzy badanymi odmianami były mniej widoczne niż w przypadku karotenoidów, witaminy C czy skrobi. Po 90-dniowym przechowywaniu zawartość karotenoidów, witaminy C, cukrów, suchej masy i azotanów oraz wartość pH malały, podczas gdy poziom makroskładników wzrastał. Nie odnotowano znaczących zmian w zawartości polifenoli po przechowaniu.
Słowa kluczowe
PL gatunki dyni   odmiany   przechowanie   skład chemiczny owoców dyni  
EN pumpkin species   cultivars   storage   chemical composition of pumpkin fruit  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Ecological Chemistry and Engineering. A
Rocznik 2011
Tom Vol. 18, nr 1
Strony 9--18
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Biesiada, A.
autor Nawirska, A.
autor Kucharska, A.
autor Sokół-Łętowska, A.
  • Department of Horticulture, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław, Poland, phone: +48 71 320 1716, anita.biesiada@up.wroc.pl
Bibliografia
[1] Kunachowicz H., Nadolna J., Iwanów K. and Przygoda B.: Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. PZWL, Warszawa 1997, (in Polish).
[2] USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 19, 2006. http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp
[3] Gliemmo M.F., Latorre M.E., Gershenson L.N. and Campos C.A.: LWT-Food Sci. Technol. 2009, 42, 196-201.
[4] Gajewski M.: Przechowalnictwo warzyw. Wyd. SGGW, Warszawa 2001, (in Polish).
[5] Gaskell M.: Pumpkin production in California. Publication 7222, University of Califoraia 1996.
[6] Rumińska A.. Suchorska K., and Węglarz Z.: Rośliny lecznicze i specjalne. SGGW AR, Warszawa 1990, (in Polish), pp. 108.
[7] Slinghart K. and Singleton V.L.: Amer. J. Enol. Vitic. 1977, 28, 49-55.
[8] Nowosielski O.: Zasady opracowania zaleceń nawozowych w ogrodnictwie. PWRiL, Warszawa 1988, (in Polish).
[9] Sztangret J., Korzeniewska A., Horbowicz M. and Niemirowicz-Szczytt K.: Veget. Crop Res. Bull. 2004, 61, 51-60.
[10] Gajc-Wolska J., Gajewski M., Radzanowska J., Niemirowicz-Szczytt K., and Korzeniewska A.: Veget. Crop Res. Buli. 2005, 63, 33-44.
[11] Pauluskiene A., Danilcenko H., Jariene E., Gajewski M., Seroczyńska A., Szymczak P. and Corzeniewska A.: Yeget. Crop Res. Bull. 2006, 65, 137-144.
[12] Kahkonen M.P., Hopia A.I., Yuorela H.J., Rauha J.-P., Pihlaja K„ Kujala T.S. and Heinonen M.: J. Agric. Food Chem. 1999, 47, 3954-3962.
[13] Yinson J.A., Hap Y., Su X. and Zubik L.: J. Agnc. Food Chem. 1998, 46, 3630-3634.
[14] Głąbczyński P.: EJPAU 2006, 9(3) http://www.ejpau.media.pl/volume9/issue3/art-03.html
[15] Pijanowski E. and Mrożewski S.: Technologia produktów owocowych i warzywnych. PWRiL, Warszawa 1973, (in Polish).
[16] Lacuzzo F. and Dalia Costa L.: Sci. Hort. 2009, 120(3), 330-335.
[17] Noseworthy J. and Loy B.: [in:] Proc. IXth EUCARPIA meeting on genetics and breeding of Cucurkitaceae, INRA, Avignon (France), May 21-24th, 2008. p. 521-528.
[18] Arayo-Ortiz R.M., Garza-Ortega S. and Yahia D.M.: Hort. Technol. 1994, 4, 253-255.
[19] Bycroft B.I., Corrigan Y.K. and In'ing D.E.: New Zealand J. Crop Hort. Sci. 1999, 27, 265-271.
[20] Nagao A. and Dahi H.: J. Japanese Soc. Hort. Sci. 1991, 60, 175-181.
[21] Philips G.R.: Plant Physiol. 1946. 21, 533-541.
[22] Niewczas J., and Mitek M.: Żywność. Nauka, Technologia, Jakość 2007, 5(54), 155-164.
[23] Burda S., Oleszek W. and Lee CY.: J. Agric. Food Chem. 1990, 38, 945-948.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0050-0001
Identyfikatory