Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0047-0006

Czasopismo

Ekologia i Technika

Tytuł artykułu

Przeżywalność pałeczek Salmonella Senftenberg W775 w płynnych odchodach zwierzęcych

Autorzy Szejniuk, B.  Korytkowski, B.  Traczykowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Survival of bacteria Salmonella Senftenberg W775 in liquid faeces
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy było określenie tempa inaktywacji bakterii wskaźnikowych Salmonella Senftenberg W77g przy udziale Efektywnych Mikroorganizmów (EM) oraz ocena parametrów fizyko-chemicznych gnojowicy pochodzącej z fermy trzody chlewnej. Tempo eliminacji testowanych bakterii wynosiło w próbie z zastosowanie preparatu EM 0,15 log/dzień, zaś w próbie bez zastosowania preparatu EM przyjęło wartość 0,12 log/dzień. Teoretyczny czas przeżycia bakterii testowych Salmonella Senftenberg W775 wynosił dla próby z zastosowaniem preparatu EM 53 dni (tj. 7,6 tygodnia) a dla próby bez zastosowania preparatu EM 67 dni (tj. 9,6 tygodnia). Zastosowanie Efektywnych Mikroorganizmów w praktyce, jako dodatku do płynnych odchodów zwierzęcych w celu eliminacji drobnoustrojów chorobotwórczych, stwarza alternatywę w stosunku do tradycyjnych metod unieszkodliwiania bakterii patogennych. Reasumując należy stwierdzić, że wprowadzenie mieszaniny efektywnych mikroorganizmów do gnojowicy przyczyniło się do zwiększenia tempa eliminacji bakterii testowych.
EN The aim of this study was to estimate the inactivation rate of indicator bacteria Salmonella Senftenberg W775 with the Effective Microorganisms (EM) and to evaluate the physicochemical parametres of slurry from a pig-breeding farm. The elimination rate of the tested bacteria was 0.15 log/day in the sample with the application of the EM preparation, while in the sample without the application of the EM preparation it took a value of 0.12 log/day. Theoretical survival time of the tested bacteria Salmonella Senftenberg W775 was 53 days (i.e. 7.6 weeks) for a sample with using the EM preparation, and 67 days (i.e. 9.6 weeks) for the sample without using the EM preparation. Application of Effective Microorganisms in practice as an additive to liquid animal faeces in order to eliminate pathogenic microorganisms creates an alternative to traditional methods of pathogenic bacteria elimination. Summing up, it can be concluded that introduction of mixture of effective microorganisms into slurry contributed to an increase in elimination rate of the tested bacteria.
Słowa kluczowe
PL płynne odchody zwierzęce   przeżywalność   Salmonella Senftenberg W77g  
EN liquid animal faeces   survival   Salmonella senftenberg W775  
Wydawca Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
Czasopismo Ekologia i Technika
Rocznik 2011
Tom R. 19, nr 1
Strony 39--42
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab.
Twórcy
autor Szejniuk, B.
autor Korytkowski, B.
autor Traczykowski, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich, Katedra Higieny Zwierząt i Mikrobiologii Środowiska, 85-084 Bydgoszcz, ul. Mazowiecka 28
Bibliografia
1. Budzińska K., 2005: Survivability of Salmonella Senftenberg W775 in cattle slurry under various temperature conditions. Folia biological 53, Kraków, 145-150.
2. Himathongkham S., Bahari S., Rieman H., Cliver D., 1999: Survival of Escherichia coli and Salmonella Typhimurium in cow manure and cow manure slurry. FEMS Microbiol. Lett. 178, 251-257.
3. Kutera J., 1994: Gospodarka gnojowicą. Wydawnictwo Uczelniane AR Wrocław.
4. Larsen E., Munch B., 1999: Reduction of pathogenic and indicator organisms in biological wastes - especially slurry - subjected to various treatments. Bericht des 4. Hohenheimer Seminars: "Aktuelle Probleme der Desinfektion von Nutztierstallen sowic von Fest-und Flussigmist". DVG., 169-177.
5. Olszewska H., Paluszak Z., Szejniuk B., 1999: Przeżywalność Salmonella Enteritidis w warunkach labolatoryjnych w glebie, gnojowicy i ścieku komunalnym. Rocz. Nauk. Zoot. 26, 275-285.
6. Olszewska H., 2005: Aspekty higieniczne rolniczego wykorzystania gnojowicy. Rozprawy nr 116. Wydawnictwo Uczelniane ATR Bydgoszcz.
7. Paluszak Z., Olszewska H., Kluczek J., 1995: Skażenie mikrobiologiczne gleby w następstwie stosowania gnojowicy bydlęcej. Pr. Komis. Nauk Rol. i Biol. BTN, seria B, 43, 35-48.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0047-0006
Identyfikatory