Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0044-0049

Czasopismo

Ecological Chemistry and Engineering. A

Tytuł artykułu

Spatial Variability of Mineral Nitrogen Forms in Some Soils of Pomerania and Cuiavia Region

Autorzy Piotrowska, A.  Długosz, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Zmienność przestrzenna mineralnych form azotu w wybranych typach gleb regionu Pomorza i Kujaw
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Results concerning spatial variability of mineral nitrogen forms content in the field scale are both of theoretical and practical significance and could be used to optimization of nitrogen fertilization. The objective of this study was to evaluate and compare the spatial Variability of mineral nitrogen forms (N-NO3- andN-NH4+) in the surface horizon (0-20 cm) of two different arable soils: Alfisols and Phaeozems of the Pomerania and Cuiavia region. For this purpose 50 soil samples were taken from each soil type from sampling sites located in a square sampling grid (10 m x 10 m). The results were evaluated with the use of classic statistical and geostatistical methods. Spatial variability of investigated nitrogen forms was evaluated with use of raster maps drawn after the approximation of source data by kriging method applied with the use of the SURFER 8.0 software. The amount of N-NH4+ was differentiated both within soil types and between them. Concentration of this nitrogen form in Pharoses ranged 10.0-28.4 mg o kg-1 and was lower than in Alfisols, ranging from 15.9 to 37.1 mg N-NH4+ o kg-1. The amount of nitrate nitrogen fluctuated significantly. A higher concentration of this form was noted in Phaeozems (10.6-44.3 mg N-NO3- o kg-1) than in Alfisols (6.2 to 51.8 mg N-NO3- o kg-1). As confirmed by range values the differentiation of the investigated nitrogen forms within the soil type was very high. It corroborated with coefficients of variations (CV%) for N-NH4+ and N-NO3- amounting 28.6 and 31.2 in Phaeozems and 22.0 and 48.9 in Alfisols.
PL Wyniki badań dotyczących zmienności przestrzennej zawartości mineralnych form azotu w skali pola uprawnego mogą mieć znaczenie zarówno poznawcze, jak i praktyczne i mogą być wykorzytane do optymalizacji nawożenia roślin azotem. Celem badań było rozpoznanie i porównanie zmienności przestrzennej zawartości mineralnych form azotu (N-NO3- oraz N-NH4+) w poziomie powierzchniowym dwóch odmiennych typów gleb uprawnych obszaru Pomorza i Kujaw, a mianowicie gleba płowa oraz czarna ziemia. W rym celu z każdego typu gleby pobrano 50 próbek z punktów zlokalizowanych w sztywnej siatce kwadratów o boku 10 m. Otrzymane wyniki opracowano metodami statystycznymi i geostatystycznymi. Zmienność przestrzenną badanych form azotu określono na podstawie map rastrowych wykreślonych po aproksymacji danych źródłowych metodą krigingu. Zawartość N-NH4+ byta zróżnicowana zarówno w badanych typach gleb, jak i pomiędzy nimi. Zawartość tej formy azotu w czarnej ziemi mieściła się w zakresie 10.0-28.4 mg o kg-1 i była mniejsza niż w glebie płowej, która zawierała od 15.9 do 37.1 mg N-NH4+ o kg-1. Odmiennie kształtowała się natomiast zawartość formy azotanowej, której większe ilości stwierdzono w czarnej ziemi (10.6-44.3 mg N-NO3- o kg-1) niż w glebie płowej, która zawierała od 6.8 do 51.8 mg N-NO3- o kg-1. Jak wynika z przedstawionych zakresów, zróżnicowanie zawartości badanych form azotu w obrębie typu gleby było również bardzo duże. Potwierdzają to obliczone współczynniki zmienności (CV%) dla N-NH4+ i N-NO3- wynoszące odpowiednio: 28.6 i 31.2 w czarnej ziemi oraz 22.0 i 48.9 w glebie płowej.
Słowa kluczowe
PL zmienność przestrzenna   geostatystyka   azotany(V)   jony amonowe  
EN spatial variability   geostatistics   nitrate(V)   ammonium ions  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Ecological Chemistry and Engineering. A
Rocznik 2010
Tom Vol. 17, nr 7
Strony 817--825
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Piotrowska, A.
autor Długosz, J.
  • Katedra Biochemii, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, apiotr@utp.edu.pi.
Bibliografia
[1] Ciećko Z., Wyszkowski M. and Szagala J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1996, 440, 27-33.
[2] Dechnik I. and Wiater J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1996, 440, 75-80.
[3] Sosulski T. and Łabętowicz .I.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 2006, 513, 423-432.
[4] Sosulski T., Mercik S. and Stępień W.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 2006. 513. 433-445.
[5] Usowicz B., Hajnos M., Sokołowska Z., Józefaciuk G., Bowanko G. and Kossowski J.: Acta Agrophys. 2004, 3, 5-90.
[6] Sapek A.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1996, 440, 224-229.
[7] Skarżyńska A.: Economical results of selected agricultural products in 2005-2006 years. IER1GŻ-P1B, Warszawa 2007.
[8] Soil Survey Staff 1999. Soil tasonomy — a basic system of soil classification for making and interpreting soil survey. 2nd edition. Agric Handbook No 436. Washington D.C.
[9] Taras J.M.: J. Anal. Chem. 1950, 22(8), 1020-1022.
[10] Stevenson F.J.: Nitrogen - inorganic fonns, [in:] Methods of soil analysis. Part 2, [in:] Chemical and microbiological properties, Page A.L., Miller R.H., Keeney D.R. (eds.), American Society of Agronomy, Inc., Soil Science Society of America, Inc. 1982, 625-641.
[11] Kac-Kacas M.: Pamiet. Puław. 1967, Supplemem 24, 14-19.
[12] Mocek A., Drzymała S. and Maszner P.: Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Wyd. AR, Poznań 2000.
[13] Namysłowska-Wilczyńska B.: Geostatysryka. Oficyna Wyd. Polit. Wrocławskiej. Wrocław 2006.
[14] Davis J.C.: Statistics and data analysis in geology. John Wiley & Sons, New York 1986.
[15] Spychaj-Fabisiak E. and Murawska B.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 2006, 513, 465-471.
[16] Stenger R., Priesack E. and Beese F.: Geoderma 2002, 105, 259-275.
[17] Cambardella C.A., Moorman T.B., Novak J.M., Parkin T.B., Karlen D.L., Turco R.F. and Konopka A.E.: Soil Sci. Soc. Amer. J. 1994, 58, 1501-1511.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0044-0049
Identyfikatory