Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0038-0020

Czasopismo

Ekologia i Technika

Tytuł artykułu

Grzyby patogeniczne i skażenie ziarna przez deoksyniwalenol w uprawie kukurydzy modyfikowanej genetycznie i odmian tradycyjnych

Autorzy Selwet, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Pathogenic fungi and deoxynivalenol contamination in grain of genetically modified corn hybrid and traditional maize cultivars
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem prowadzonych badań była izolacja grzybów patogennych z porażonych kolb, ocena pojawienia się fuzariozy kolb kukurydzy i oznaczenie skażenia ziarna przez deoksyniwalenol w uprawie kukurydzy modyfikowanej genetycznie zawierającej gen odporności na omacnicę prosowiankę (Ostrinia nubilalis. Hbn) oraz wybranych gatunków niemodyfikowanych. Materiał roślinny stanowiła odmiana kukurydzy GMO: DKC 3421 YG (MON 810) oraz odmiany niemodyfikowane z Hodowli Roślin Smolice Sp. z o.o. grupa IHAR: Junak (FAO 210-220), Prosna (FAO 220), SMH (FAO 230), Baca (FAO 220). Przed zbiorem kukurydzy w fazie rozwojowej 89 (BBCH) oznaczano występowanie fuzariozy kolb kukurydzy. Do oceny mikrobiologicznej wybierano ziarniaki z kolb z różnego rodzaju objawami chorobowymi. Z badanych próbek porażonych roślin kukurydzy otrzymano łącznie w 2006 r. 105 izolatów z czego 48 oznaczono do gatunku. W 2007 r. oznaczono 112 izolatów w tym 60 do gatunku. W obu latach trwania doświadczenia większość izolatów stanowiły grzyby z rodzaju Fusarium sp. Analizując średni stopień porażenia kolb przez fuzariozy odmiana DKC 3421 YG (MON 810) oraz SMH (FAO 230) wykazały najniższy stopień porażenia oraz najniższy % kolb porażonych na roślinie. Najsilniej porażone były odmiany Junak (FAO 210-220) i Baca (FAO 220). Najniższą koncentrację deoksyniwalenolu stwierdzono w 2006 i 2007 r. w przypadku odmiany DKC 3421 YG (MON 810). Najwyższym stężeniem deoksyniwalenolu charakteryzowała się odmiana Prosna (FAO 220).
EN The objective of the performed investigations was to isolate pathogenic fungi from contaminated maize cobs, to assess the appearance of maize cob fusariosis and to determine grain contamination with deoxynivalenol in the cultivation of genetically modified maize containing a gene resistance against European corn borer (Ostrinia nubilalis. Hbn) as well as selected non-modified cultivars. The plant material comprised the following genetically modified maize cultivar: DKC 3421 YG (MON 810) and non-modified cultivars obtained from Smolice Plant Breeding Ltd., IHAR Group: Junak (FAO 210-220), Prosna (FAO 220), SMH (FAO 230). Baca (FAO 220). Prior to harvesting, the occurrence of maize cob fusariosis was determined in the 89 (BBCH) developmental phase. Microbiological assessment was carried out on grains selected from cobs characterized by various pathological symptoms. In 2006, the total of 105 isolates was obtained from the examined samples of injected maize plants, of which 48 isolates were species-identified. while in 2007, the total of 112 isolates were determined, of which 60 were species-identified. In both experimental years, the majority of isolates contained fungi from the Fusarium sp. genus. The performed analysis of mean levels of cob contamination by fusarioses revealed that DKC 3421 YG (MON 810) and SMH (FAO 230) cultivars showed the smallest levels of contamination as well as the lowest percent of cob contamination per plant, while Junak (FAO 210-220) and Baca (FAO 220) cultivars were characterized by the highest degree of contamination. The lowest deoxynivalenol concentrations were determined in years 2006 and 2007 in the case of the DKC 3421 YG (MON 810) cultivar. whereas Prosna (FAO 220) cultivar was characterized by the highest deoxynivalenol concentration.
Słowa kluczowe
PL Fusarium   deoksyniwalenol   kukurydza  
EN Fusarium   deoksynivalenol   maize  
Wydawca Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
Czasopismo Ekologia i Technika
Rocznik 2009
Tom R. 17, nr 6
Strony 276--280
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz. tab.
Twórcy
autor Selwet, M.
  • Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Mikrobiologii Rolnej 60-656 Poznań, ul. Szydłowska 50
Bibliografia
1. Booth C. 1971. The Genus Fusarium. CMI, Surrey, England: 237 ss.
2. Borecki Z. 2001. Nauka o chorobach roślin. PWRiL, Warszawa: 15-349 ss.
3. Burgess L.W., Liddel C.M., Summerell B.A. 1988. Laboratory Manual for Fusarium Research. Fusarium Research Laboratory, Department of Plant Pathology and Agricultural Entomology, The Univer-sity of Sydney, Sydney: 156 ss.
4. Fiedorow Z., Gołębnik B., Weber Z. 2001. Choroby Roślin Rolniczych. Wyd. AR, Poznań: 63-67.
5. Grajewski J., Potkański A., Raczkowska-Werwinska K., Miklaszewska B., Twarużek M., Woźniak A., Waszkiewicz K. 2004. Mikotoksyny i patogenne pleśnie w kiszonce z kukurydzy z biologicznym i chemicznym dodatkiem. Materiały VII Międzynarodowej Konf. Nauk. „Mikotoksyny i patogenne pleśnie w środowisku". Bydgoszcz, 28-30 czerwca 2004: 91-95.
6. Kwaśna H., Chełkowski J., Zajkowski P. 1991. Flora Polska. Grzyby (Mycota) T. XXII. Polska Akademia Nauk Warszawa-Kraków: 137 ss.
7. Lisowicz F., Tekiela A. 2004. Szkodniki i choroby kukurydzy oraz ich zwalczanie. 52-64 ss.
8. Michalski T., Bartos M. 2004. Podatność odmian kukurydzy na Fusarium spp. i Ustilago maydis (DC) Corda. Próg. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44: 957-961.
9. Munkvold G.P., Desjardins A.E. 1997. Fumonisins in maize: can we reduce their occurrence. Plant Dis. 81: 556-565.
10. Nelson P.E., Desjardins A.E., Plattner R.D. 1993. Fumonisins, mycotoxins produced by Fusarium species: biology, chemistry, and significance. Ann Rev Phytopathol. 31: 232-252.
11. Rataj-Guranowska M. 2006. Objawy chorób kukurydzy powodowanych przez grzyby z rodzaju Fusarium. s. 1-3. W „Kompendium Symptomów Chorób Roślin oraz Morfologii ich Sprawców" (M. Rataj-Gu-ranowska, red.), z. 1. Bogucki Wyd. Nauk., 35 ss.
12. Rataj-Guranowska M., Frąckowiak M. 2006. Grzyby patogenne kukurydzy z kilku miejscowości województw wielkopolskiego i dolnośląskiego w 2004 roku. Próg. Plant Protectłon/Post. Ochr. Roślin, 46: 723-725.
13. Sulewska H., Koziara W., Ptaszyńska G. 2006. Porażenie roślin kukurydzy przez Fusarium spp. w warunkach opóźniania zbioru. Próg. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 46: 712-714.
14. Tanaka T., Hasegawa A., Yamamoto S., Lee U.S., Sugiura Y., Ueno Y. 1988. Worldwide contamination of cereals by the Fusarium mycotoxins riivalenol, deoxynivalenol and zearalenone. 1. Survey of 19 countries. J Agric Food Chem., 36: 979-983.
15. Tekiela A. 2001. Najważniejsze choroby kukurydzy. Kukurydza rośliną przyszłości. Poradnik dla producentów. Agro Serwis: ss. 29-31.
16. Tekiela A., Bereś P., Grajewski J. 2005. Wpływ zwalczania chorób i szkodników kukurydzy na zasiedlenie ziarna przez grzyby i zawartość miko-toksyn. Próg. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 45:1149-1152.
17. Tekiela A., Grabarkiewicz R. 2007. Fuzarioza kolb kukurydzy a zagrożenie skażenia ziarna przez mikotoksyny w uprawie mieszańców kukurydzy modyfikowanych genetycznie i ich form wyjśclowych w warunkach polskich. Próg. Plant Protection Post. Ochr. Roślin, 47: 227-232.
18. Tekiela A. 2008. Fuzarioza kolb kukurydzy i skażenie ziarna przez mikotoksyny w Wielkopolsce i na Podkarpaciu. Próg. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 48: 1121-1125.
19. Wiśniewska-Dmytrow H., Kozak A. 2006. Oznaczanie zawartości deoksyniwalenolu w paszach metodą chromatografii cieczowej. Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, Wydanie pierwsze, Puławy.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0038-0020
Identyfikatory