PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Influence of Drip Irrigation and Fertigation on the Yield of Potato Tubers and Content of Nitrogen Mineral in the Soil

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wpływ nawadniania kroplowego i fertygacji na plon bulw ziemniaka i zawartość azotu mineralnego w glebie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The field experiment was conducted in the years 2006-2008 at Plant Breeding and Acclimatization Institute, Oirision Jadwisin on the light and acid soil. The aim of the research was to compare tubers yield and content of mineral nitrogen in the soil after harvest of potato by different doses in solid (100 i ] 50 kg N o ha-1) and liquid nitrogen form - fertigation (mean of 43.0 kg N o ha-1) to the soil applied. The control was object non-ferlilized and non-irrigated. The objects were divided on: irrigated and non-irrigated. Drip irrigation method in this experiment was applied. The nitrogen dose in fertigation form by using computer program DSS was established. The doses of water and dates of their application by using tensiometer were established. The soil for examination was taken from thc layer of 0-30 and 30-60 cm. Analyses of nitrate and amnionium ions contents were carried out by reflection spectroscopy using RQ flex Merck reflectometr. The yield of tubers on irrigated object by using fertilizer program DSS was about 47 % higher than on the control object but content of mineral nitrogen in the soil on this object was smaller than on the control. Application nitrogen dose of 150 kg N o ha-1 on non-irrigated object, in all investigation years was the cause high cumulation of mineral nitrogen in the soil after harvest of potato. In second years of investigation (2007) already after applied dose of 100 kg N o ha-1 on non-irrigated conditions high level of mineral nitrogen in the soil was found. Nitrogen surplus may be leached from the soil into groundwater in the autumn and winter period.
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2006-2008 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział Jadwisin na glebie lekkiej, kwaśnej. Celem badań było porównanie wpływu na plon bulw i zawartość azotu mineralnego w glebie po zakończeniu wegetacji ziemniaków zróżnicowanego nawożenia azotem stosowanego do gleby w formie stałej (100 i 150 kg N o ha-1) i płynnej - fertygacja (średnio 43.0 kg N o ha-1). Kontrolę stanowił obiekt bez nawożenia NPK i nienawadniany. Kombinacje podzielono na: nawadniane i nienawadniane. Nawadnianie prowadzono metodą kroplową. Dawkę azotu w formie fertygacji ustalono przy wykorzystaniu komputerowego programu nawozowego DSS. Dawki wody oraz terminy ich stosowania ustalono na podstawie wilgotności gleby przy użyciu tensjometrów. Glebę do badań pobierano z warstwy gleby 0-30 i 30-60 cm. Oznaczenie zawartości jonów azotanowych i amonowych wykonano reflektometrycznie przy użyciu reflektometru RQ flex Merck. Plon bulw uzyskany na kombinacji nawadnianej z wykorzystaniem programu nawozowego DSS był o około 47 % większy niż na kontroli, a zawartość azotu mineralnego w glebie na tej kombinacji mniejsza w porównaniu do kontroli. Zastosowanie dawki azotu 150 kg N o ha-1 bez nawadniania, we wszystkich badanych latach, przyczyniło się do dużej kumulacji azotu mineralnego w glebie po zbiorze ziemniaków. W drugim roku badań (2007) już po zastosowaniu dawki 100 kg N o ha-1 bez nawadniania stwierdzono wysoki poziom azotu mineralnego w glebie. Nadmiar tego azotu może być wypłukany z gleby do wód gruntowych w okresie jesienno--zimowym.
Rocznik
Strony
1021--1027
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz., tab.
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Lis B., Mazurczyk W., Trawczyński C. and Wierzbicka A.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 2002, 489, 165-174.
 • [2] Neeteson J.J.: Netherlands J. Agric. Sci. 1989, 37, 143-155.
 • [3] Fotyma E., Wilkos G. and Pietrucb Cz.: Test glebowy azotu mineralnego — możliwości praktycznego wykorzystania. Mat. szkol. 1998, 69/98, 48 pp.
 • [4] Vos. J. and Mackerron D.K.L.: Basic concepts of the management of supply of nitrogen and water in potato production, [in:] Management of nitrogen and water in potato production. Haverkart A.J., Mackerron D.K.L. (eds). Wageningen Pres, Wageningen 2000, 136-154.
 • [5] Czuba R.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1996, 440, 65-73.
 • [6] Goffart J.P. and Guiot J.: Influence oftiming and type of N-fertilization on N-uptake and yield of potato and on soil mineral nitrogen status in Belgian Loam soil. 13th Trien. Conf. EAPR, Veldhoven, Netherlands 1996, 391-392.
 • [7] Trawczyński C. and Grześkiewicz H.: Biul. Inst. Hodow. Aklimat. Rosl. 2000, 213, 149-155.
 • [8] Lis B. and Wierzejska-Bujakowska A.: Biul. Inst. Hodow. Aklimat. Rosl. 2000, 213, 87-98.
 • [9] Łuszczyk K.: Ziemniak Polski 2004, 2, 16-19.
 • [10] Batillani A., Hansen S. and Plauborg F,: Decision Support System (DSS), 2006 .
 • [11] Haverkort A.J. and MacKerron D.K.L.: Management of nitrogen and water in potato production. Wageningen. Pres., Wageningen 2000, 353 pp.
 • [12] Instrukcja do reflektometrycznej metody oznaczania jonów azotanowych i amonowych. Merck Sp. z o.o., 8 pp.
 • [13] Mazurczyk W., Głuska A., Trawczyński C., Nowacki W. and Zarzyńska K.: Roczn. AR Poznań. 2006, CCCLXXX, Roln. 66, 235-241.
 • [14] Trawczyński C.: Biul. Inst. Hodow. Aklimat. Rosl. 2001, 217, 177-185.
 • [15] Ciećko Z., Wyszkowski M. and Szagała J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1996, 440, 27-33.
 • [16] Fotyma M., Fotyma E. and Stuczyński T.: Naw. Nawoź. 1999, l, 44-58.
 • [17] Łabętowicz J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1995, 421a, 245-251.
 • [18] Fotyma E.: Naw. Nawoź. 2000, 3a, 17-37.
 • [19] Muller S. and Gorlitz H.: Fragm. Agronom. 1990, l, 23-35.
 • [20] Trawczyński C.: Ann. UMCS 2004, Sec. E, 59(2), 687-696.
 • [21] Trawczyński C.: Biul. Inst. Hodow. Aklimat. Rosi. 2007, 246, 83-93.
 • [22] Fotyma E. and Boguszewska M.: Zawartość azotu mineralnego w glebach Polski jako wskaźnik sianu środowiska rolniczego. Mat. Konf. Nauk. nt. "Dobre praktyki w produkcji rolniczej" 1, IUNG, Puławy 1998, 61-70.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0021-0040
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.