PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Mineralization of Nitrogen Compounds in Upper-Silted Organic Soils of North-Eastern Poland

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Mineralizacja związków azotu w odgórnie namulonych glebach organicznych Polski Północno-Wschodniej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper deals with the changes in the content of nitrate and ammonium nitrogen after incubation of undisturbed soil samples, the redox potential (Eh), and oxygen diffusion rate (ODR) in mucky and peat-muck soils, strongly and slightly silted, occurring in two young glacial landscapes (morainic and of ice-dammed lakes). The highest amounts of inorganic nitrogen were released in slightly silted peat-muck soils, and the least in mucky soils. In the soils of the landscape of ice-dammed lakes, the redox potential, the oxygen diffusion rate and amounts of inorganic nitrogen were lower than in the soils of morainic landscape. The amount of nitrate nitrogen (N-NO3) in soil surface layers oscillated between 4.65 mg o dm-3 and 15.08 mg o dm-3 in the landscape of ice-dammed lakes and between 6.49 mg o dm-3 and 18.23 mg o dm-3 in morainic landscape. These values suggest that the analysed soils contain very little and medium amounts of nitrates. Deluvial deposits which accumulated on the surface of organic soils were diminishing the rate of organic matter mineralization in subsurface peat formations.
PL
W glebach namurszowych oraz silnie i słabo zamulonych glebach torfowo-murszowych położonych w dwóch strefach krajobrazu młodoglacjalnego (morenowej i zastoiskowej) oznaczono: zawartość azotu azotanowego i amonowego po inkubacji próbek o zachowanej strukturze, potencjał oksydoredukcyjny (Eh) oraz natężenie dyfuzji tlenu (ODR). Największe ilości azotu mineralnego w uwalniały się w słabo zamulonych glebach torfowo-murszowych, a najmniejsze w glebach namurszowych. W glebach krajobrazu zastoiskowego wartości potencjału ta (Eh), natężenia dyfuzji tlenu (ODR) oraz ilości azotu mineralnego były mniejsze niż w glebach krajobrazu morenowego. Zawartość azotu azotanowego (N-NO3) w warstwach wierzchnich gleb w krajob zastoiskowym wahała się od 4,65 w mg o dm-3 do 15,08 mg o dm-3, a w krajobrazie morenowym od 6,49 mg o dm-3 do 18,23 w mg o dm-3 i mieściła się w zakresie zasobności od bardzo małej do średniej. Nan deluwialne zalegające na powierzchni gleb organicznych ograniczały proces mineralizacji materii organicznej głębiej zalegających utworów torfowych.
Rocznik
Strony
1009--1020
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., tab.
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Piaścik H., Sowiński P., Orzechowski M. and Smólczyński S.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 2001,47, 491-496.
 • [2] Gotkiewicz J., Hutorowicz H., Lossow K., Mosiej J., Pawłat H., Szymczak T. and Traczyk T.: Czynnik kształtujące obieg wody i biogenów w krajobrazie młodoglacjalnym, [in:] Obieg wody i bariery biogeochemiczne w krajobrazie rolniczym. UAM, Poznań 1990, 188.
 • [3] Gotkiewicz J., Piaścik H. and Sapek A.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1992, 401, 311-320.
 • [4] Gotkiewicz J. and Gotkiewicz M.: Bibl. Wiad. IMUZ, 1991, 77, 59-77.
 • [5] Sapek B.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1996, 440, 331-341.
 • [6] Gotkiewicz J.: Zróżnicowanie intensywności mineralizacji azotu w glebach organicznych związali z odrębnością warunków siedliskowych. Rozpr. habilit. IMUZ, Falenty 1983, 111.
 • [7] Pawluczuk J.: Ann. UMCS, Sec. E, 2004, 59(2), 559-567.
 • [8] Smólczyński S.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 2006, 513, 413-421.
 • [9] Smólczyński S. and Orzechowski M.: Water - Environment-Rural Areas 2009, 9(1) (25), 121-151.
 • [10] Piaścik H. and Gotkiewicz J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 2001, 478, 511-518.
 • [11] Gotkiewicz, J.'. Rocz. Nauk. Roln., Ser. F 1974, 78(4), 25-34.
 • [12] Łachacz A.: Geneza i właściwości płytkich gleb organogenicznych na sandrze mazursko-kurpiowskin Rozprawy i monografie 49, UWM, Olsztyn 2001, 119.
 • [13] Walczyna J.: Roczn. Glebozn. 1974, 25(2), 179-200.
 • [14] Liwski S. and Maciak F.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1973, 146, 187-208.
 • [15] Bieniek B.: Właściwości i rozwój gleb napływowych Pojezierza Mazurskiego. Acta Acad. Agricult. TeA Olst., Agricultura, Suppl. B, 1997, 64, 80.
 • [16] Gotkiewicz J., Okruszko H. and Smołucha J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1996, 431, 181-201.
 • [17] Orzechowski M. and Smólczyński S.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 2002, 487, 205-212.
 • [18] Systematyka gleb Polski. Roczn. Glebozn. 1989, 40(3/4), 150.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0021-0039
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.