PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Mineralization of Organic Nitrogen Compounds in Alluvial and Deluvial Soils of Morainic, Riverine and Delta Landscapes

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Mineralizacja organicznych związków azotu w glebach napływowych obszarów młodoglacjalnych w krajobrazie morenowym dolin rzecznych i deltowym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The process of mineralization of organic nitrogen compounds in alluvial and deluvial soils of morainic, riverine and delta landscapes was studied. The research was carried out in autumn 2008, after growing season. Inorganic nitrogen compounds were determined by adding l % K2SO4 after incubation of soil samples. Furthermore, the redox potential (Eh) and the oxygen diffusion rate (ODR) were measured and rH factor was calculated. The results show that the most beneficial soil-site conditions for the mineralization of organic nitrogen compounds are in deluvial soils in the landscape of lakeland hills. In these soils the amount of nitrogen compounds converted to inorganic forms was the highest and the content of N-NO3 was low and medium according to the established standards. The value of Eh potential amounted to 390 mV and the oxygen diffusion rate to 74.2 ug m-2 s-1. The N-NO3:N-NH4 ratio exceeded l .0. In surface horizons of alluvial soils of riverine and delta landscapes, despite higher quantities of organic matter and total nitrogen than in deluvial soils, the amounts of inorganic nitrogen compounds were similar. In subsurface horizons of alluvial soils, small amounts of inorganic nitrogen compounds were released and the N-NO3:N-NH4 ratio was below one. Different site conditions, in which process of mineralization of organic nitrogen compounds took place, led to statistically significant differences between deluvial and alluvial soils, taking into consideration the content of N-N03 and the sum of N-N03 and N-NH4.
PL
W glebach deluwialnych i aluwialnych w krajobrazie morenowym, dolin rzecznych i deltowych badano przebieg procesu mineralizacji organicznych związków azotu. Badania prowadzono jesienią 2008 r. po zakończeniu wegetacji. Azot mineralny oznaczono po inkubacji w wyciągu glebowym l % K2SOt Ponadto wykonano pomiar potencjału redoks (Eh), natężenia dyfuzji tlenu (ODR) i obliczono wskaźnik rH. Wyniki badań wskazują, że najkorzystniejsze warunki siedliskowo-glebowe do przebiegu proces. mineralizacji organicznych związków azotu występowały w glebach deluwialnych w krajobrazie pagórkowatym pojeziernym. W glebach tych uwalniało się najwięcej azotu mineralnego, według przyjętych nora zawartość azotu N-NO3 była mała i średnia. Wartość potencjału Eh dochodziła do 390 mV, a natężenia dyfuzji tlenu do 74.2 u.g o m-2 o s-1. Stosunek azotu N-NO3:N-NH4 kształtował się powyżej jedności. W poziomach powierzchniowych gleb aluwialnych w krajobrazie dolin rzecznych i deltowym pomimo większej zawartej materii organicznej i N-ogólnego niż glebach deluwialnych, ilości uwalnianych mineralnych form azotu były zbliżone. W poziomach podpowierzchniowych gleb aluwialnych uwalniały się bardzo małe ilości azotu mineralnego, a stosunek azotu azotanowego do amonowego nie przekraczał jedności. Zróżnicowane warunki siedliskowe, w których przebiegały procesy mineralizacji związków azotu, spowodowały, że między glebach deluwialnych i aluwialnych wstępują statystycznie istotne różnice w zawartość azotu N-NO3 oraz sumy N-N03 + N-NH4.
Rocznik
Strony
971--981
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., tab.
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Sienkiewicz M.: Rozwój denudacji antropogenicznej w środkowej części Polski Północnej. UM, Toruń 1998, 103.
 • [2] Starkel L.: Przegl. Geograf. 1988, 60(3), 251-265.
 • [3] Bieniek B.: Właściwości i rozwój gleb napływowych Pojezierza Mazurskiego. Acta Acad. Agricult Tech. Olst., Agricultura, Suppl. B, 1997, 64, 80.
 • [4] Orzechowski M., Smólczyński S. and Sowiński P.: Roczn. Glebozn. 2004, 55(2), 311-320.
 • [5] Gotkiewicz J.: Zróżnicowanie intensywności mineralizacja azotu w glebach organicznych związane z odrębnością warunków siedliskowych. Rozpr. habilit. IMUZ, Falenty 1983, 111.
 • [5] Gotkiewicz J.: Bibl. Wiad. IMUZ 1987, 68, 43-55.
 • [6] Gotkiewicz J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1996, 440, 121-129.
 • [7] Pawluczuk J.: Ann. UMCS, Sec. E, 2004, 59(2), 559-567.
 • [8] Maciak F.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1977, 186, 119-142.
 • [9] Smólczyński S.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 2006, 513, 413-421.
 • [9] Turbiak J. and Miatkowski Z.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 2006, 513, 507-513.
 • [10] Orzechowski M.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 2006, 513, 1285-292.
 • [11] Sapek B.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1996, 440, 331-341.
 • [12] Gotkiewicz J. and Gotkiewicz M.: Bibl. Wiad. IMUZ 1987, 77, 59-76.
 • [13] Pawluczuk J.: Roczn. Glebozn. 2006, 59(1), 183-190.
 • [14] Kondracki J.: Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa 1988, 463.
 • [15] Gotkiewicz J. and Smołucha J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1996, 331, 119-136.
 • [16] Okruszko H.: Wiad. IMUZ 1971, 10(1), 47-54.
 • [17] StatSoft, Inc.: 2007, STAT1STICA, version 8.
 • [18] Smólczyński S. and Orzechowski M.: Water-Environ.-Rural Area 2009, 9(1), 141-150.
 • [19] Systematyka gleb Polski. Roczn. Glebozn. 1989, 40(3/4), 150.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0021-0035
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.