Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0017-0003

Czasopismo

Ecological Chemistry and Engineering. S

Tytuł artykułu

Application of gas chromatography, mass spectrometry and olfactometry for quality assessment of selected food products

Autorzy Wardencki, W.  Chmiel, T.  Dymerski, T.  Biernacka, P.  Plutowska, B. 
Treść / Zawartość http://content.sciendo.com/view/journals/eces/eces-overview.xml
Warianty tytułu
PL Zastosowanie chromatografii gazowej, spektrometrii mas i olfaktometrii w ocenie jakości wybranych produktów spożywczych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The volatile compounds in spirits and honeys were determined by headspace solid-phase microextraction as sample preparation technique and gas chromatography (GC) with mass spectrometry (MS) and olfactometry (O) detection. Identification of spirits and honey volatiles was made by comparison mass spectra with data in NIST Mass Spectral Database. Additionally, flavour compounds detected by sensory-panel were registered in the form of olfactograms by fmgerspan method. Analysis of raw spirits indicated the presence of over 200 compounds, of which a significant number were identified (including esters, higher alcohols, aldehydes, acetals, as well as furanes, sulphur compounds, terpenoids and benzene derivatives). Among them over 50 were identified whose presence or high content can decrease the quality of distillates. In the result of performed analysis of honeys, 163 volatile and semi-volatile compounds were identified (aliphatic and aromatic acids, aldehydes, ketones, alcohols and phenols, terpenoids, furane and pyrane derivatives). In the midst of them markers of each type of honeys were indicated. Formed determinant lists can be useful for distinguish and quality control (for example finding adulterations) of Polish honeys. Besides, application of GC-MS technique coupled with olfactometry make possible creating aroma profiles of investigated honeys. Employed techniques were characterized by high sensitivity and repeatability, furthermore they are less time-consuming.
PL Stosując mikroekstrakcję do fazy stacjonarnej z fazy nadpowierzchniowej jako metodę przygotowania próbek i chromatografię gazową (GC) ze spektrometrią mas (MS) i olfaktometrią (O) jako metodę oznaczeń końcowych, oznaczono lotne związki w spirytusach i miodach. Identyfikację przeprowadzono przez porównanie widm masowych z widmami z biblioteki NIST. Dodatkowo, wykrywane przez panel oceniający związki zapachowe rejestrowano w formie olfaktogramów, stosując metodę "odcisku palca". Analiza surowych spirytusów wykazała obecność ponad 200 związków, z których większość została zidentyfikowana (estry, wyższe alkohole, aldehydy, acetale, a także furany, związki siarki, terpenoidy i pochodne benzenu). Stwierdzono, że ponad 50 związków z tej grupy to związki odpowiedzialne za pogorszenie jakości destylatów. W rezultacie przeprowadzonej analizy miodów zidentyfikowano 163 lotne i średniolotne związki (alifatyczne i aromatyczne kwasy, aldehydy, ketony, aldehydy i fenole, terpenoidy, pochodne furanu i piranu). Spośród tych związków wskazano markery każdego typu miodu. Lista markerów pozwala rozróżniać i kontrolować jakość (np. stwierdzić zafałszowanie) polskich miodów. Zastosowanie dodatkowo metody GC-MS połączonej z olfaktometrią pozwoliło stworzyć profile związków zapachowych badanych miodów. Zastosowane metody charakteryzują się duża czułością i powtarzalnością, a ponadto są względnie szybkie.
Słowa kluczowe
PL lotne związki zapachowe   spirytusy rolnicze   miody   mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej   chromatografia gazowa   spektrometria mas   olfaktometria  
EN volatile compounds   aroma   raw spirits   honeys   solid-phase microextraction   gas chromatography   mass spectroscopy   olfactometry  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Ecological Chemistry and Engineering. S
Rocznik 2009
Tom Vol. 16, nr 3
Strony 287--300
Opis fizyczny Bibliogr. 31 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Wardencki, W.
autor Chmiel, T.
autor Dymerski, T.
autor Biernacka, P.
autor Plutowska, B.
  • Chemical Department, Gdańsk Uniyersity of Technology, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz, wawar@chem.pg.gda.pl
Bibliografia
[1] Plutowska B., Wardencki W.: Aromagrams - Aromatic profiles in the appreciation of food quality. Food Chem., 2007,101, 845-872.
[2] Majewska E. and Delmanowicz A.: Profile związków lotnych wybranych miodów pszczelich. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, S, 247-259.
[3] Plutowska B. and Wardencki W.: Application of gas chrotomatography-olfactometry (GC-O) in analysis and quality assessment of alcoholic beverages - A review. Food Chem., 2008, 107, 449-463
[4] Cayot N.: Sensory quality of traditional food. Food Chem., 2007, 101, 154-162.
[5] Aznar M., López R., Cacho J.F. and Ferreira V.: Identification and quantification of impact odorants of d red wines from Rioja. GC-Olfactometry, quantitative GC-MS, and odor evaluation of HPLC Fractions. J. Agric. Food Chem., 2001,49, 2924-2929.
[6] Čačič F., Primorac L., Kenjerić D., Benedetti S. and Mandić M.L.: Application of electronic nose in honey geographical origin characterization.JCEA, 2009, 10, 19-26.
[7] Amouero S., Bogdanov S. and Bosset J.-O.: Classification of unifloral honeys with an MS-based electronic nose. Eur. Food Res. Technol., 2004, 218, 198-207.
[8] Benedetti S., Mannino S., Sabatini A.G. and Marcazzan G.L.: Electronic nose and neural network use for the classification of honey. Apidologie, 2004, 35, 1-6.
[9] Ghidini S., Mercanti C., Dalcanale E., Pinalli R. and Bracchi P.G.: Italian honey authentication. Ann. Fac. Medic. Vet. di Parma, 2008, 28, 113-120.
[10] Falcao L.D., Revel G., Rosier J.P. and Bordignon-Luiz M.T.: Aroma impact components of Brazilian Cabernet Sauvignon wines using detection frequency analysis (GC-olfactometry). Food Chem., 2008, 107,497-505.
[11] Lermusieau G., Bulens M. and Collin S.: Use of GC-Olfactometry to identify the hop aromatic compounds in beer. 3. Agric. Food Chem., 2001, 49, 3867-3874.
[12] Berdaguć J.L., Tournayre P. and Cambou S.: Novel multi-gas chromatography-olfactometry device and software for the identification of odour-active compounds. J. Chromatogr. A, 2007, 1146, 85-92.
[13] Pino J.A., Marbot R., Rosado A. and Vazquez C.: Volatile constituents of Malay rose apple [Syzygium malaccense (L.) Merr. & Perry]. Flavour Frag. J., 2004, 19, 32-35.
[14] Chung T.Y., Eiserich J.P. and Shibamoto T.: Yolatile compounds isolated from edible Korean Chamchwi (Asterscaber Thunb). J. Agric. Food Chem., 1999,41, 1693-1697.
[15] Rembold H., Wallner P., Nitz S., Kollmannsberger H. and Drawett F.: Volatile components of chickpea (Cicer arietinum L.) seed. J. Agric. Food Chem., 1989, 37, 659-662.
[16] Loon W.A.M., Linssen J.P.H., Legger A., Posthumus M.A. and Yoragen A.G.J.: Identification and olfactometry of French fries flavour extracted at mouth conditions. Food Chem. 2005,90,417-425.
[17] Ledauphin J., Guichard H., Saint-Clair J.-F., Picoche B. and Barillier D.: Chemical and sensorial aroma characterization of freshly distilled calvados. 2. Identification of volatile compounds and key odorants. J. Agric. Food Chem., 2003, 51,433-442.
[18] Fan W. and Qian M.C.: Headspace solid phase microextraction and gas chromatography-olfactometry dilution analysis of young and aged Chinese "Yanghe Daqu" liquors. J. Agric. Food Chem., 2005, 53, 7931-7938.
[19] Isidorov V. and Jdanova M.: Volatile organic compounds from leaves litter. Chemosphere 2002, 48, 975-979.
[20] Ansorena D., Gimeno O., Astiasaran I. and Bello J.: Analysis of volatile compounds by GC-MS of a dry fermented sausage: chorizo de Pamplona. Food Res. Int., 2001, 34, 67-75.
[21] Kubec R., Drhova V. and Velisek J.: Thermal degradation of S-methylcysteine and its sulfoxide-important flavor precursors of Brassica and Allium vegetables. J. Agric. Food Chem. 1998, 46,4334-4340.
[22] Tellez M.R., Schrader K.K. and Kobaisy M.: Volatile components of the cyanobacterium oscillatoria . perornata (Skuja). J. Agric. Food Chem., 2001,49, 5989-5992.
[23] Javidnia K., Miri R., Safavi F., Azarpira A. and Shafiee A.: Composition of the essential oil of Nepet persica Boiss from Iran. Flavour Frag. J., 2002,17, 20-22.
[24] Larsen T.O. and Frisvad J.C.: Characterization of volatile metabolites from 47 Penicillium taxa. Mycol. Res. 1995, 99, 1153-1166.
[25] Cullere L., Escudero A., Cacho J. and Ferreira V.: Gas chromatography-olfactometry and chemical quantitative study of the aroma of six premium quality Spanish aged Red wines. J. Agric. Food Chem., 2004, 52, 1653-1660.
[26] Guth H.: Quantization and sensory studies of character impact odorants of different white wine varieties.. J. Agric. Food Chem., 2004, 45, 3027-3032.
[27] Benn S.M. and Peppard T.L.: Characterization of tequila flavor by instrumental and sensory analysis. J. Agric. Food Chem., 1996, 44, 557-566.
[28] Darriet P., Pons M., Lamy S. and Dubourdieu D.: Identification and quantification of geosmin, on earthy odorant contaminating wines. J. Agric. Food Chem. 2000,48, 4835-4838.
[29] Odeh I., Abu-Lafi S., Dewik H., Al-Najjar I. and Imam A.: A variety of volatile compounds as markers in Palestinian honey from Thymus capitatus, Thymelaea hirsuta, and Tolpis virgata. Food Chem., 2007, 101, 1393-1397.
[30] Wolski T., Tambor K., Rybak-Chmielewska H. and Kędzia B.: Identification of honey volatile components by solid phase microextraction (SPME) and gas chromatography/ mass spectrometry (GC/MS). J. Apicult. Sci., 2006,50, 115-125.
[31] Soria A.C., Sanz J. and Martinez-Castro I.: SPME followed by GC-MS: a powerful technique for qualitative analysis of honey volatiles. Eur. Food Res. Technol., 2009,228, 579-590.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0017-0003
Identyfikatory