Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0016-0039

Czasopismo

Ecological Chemistry and Engineering. A

Tytuł artykułu

Influence of Salinity on the Sorptive Features in Soils of Lodz City Centre

Autorzy Tołoczko, W.  Niewiadomski, A.  Trawczyńska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wpływ zasolenia na właściwości sorpcyjne gleb centrum Łodzi dotyczące przygotowania manuskryptów
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Paper presents the results of salinity measurements in Łodź city centre. Salinity research regarding to chosen physico-chemical properties was characterized. Spatial variability of salinity in city centre was described. Analysis of soils salinity in proportion to the growth of distance from the roads was shown. Authors presented the statistical analysis of correlation between soils salinity and measured features.
PL Zaprezentowano wyniki badania zasolenia gleb śródmieścia Łodzi poprzez pomiary wybranych wielkości fizykochemicznych. Scharakteryzowano przestrzenną zmienność zasolenia w centrum miasta. Przedstawiono analizę statystyczną korelacji pomiędzy zasoleniem i zmierzonymi parametrami. Stwierdzono występowanie zależności pomiędzy zasoleniem i odczynem gleb oraz właściwościami sorpcyjnymi.
Słowa kluczowe
PL zasolenie gleb   centrum Łodzi   właściwości sorpcyjne   związki korelacyjne  
EN soil salinity   Łodź city centre   sorptive properties   correlation  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Ecological Chemistry and Engineering. A
Rocznik 2009
Tom Vol. 16, nr 4
Strony 465--474
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Tołoczko, W.
autor Niewiadomski, A.
autor Trawczyńska, A.
  • Department of Soil Science and Geoecology, University of Łodź, ul. G. Narutowicza 88, 90-139 Łódź, Poland, tel. +48 42 665 59 30, glebozn@uni.lodz.pl
Bibliografia
[1] Czerwiński Z.: Zasolenie gleb na terenie Kujaw. Roczn. Glebozn., 1996, 47(3/4), 131-143.
[2] Frąckowiak H. and Kuczyńska I.: Wpływ nawodnień zasolonymi wodami górnej Noteci na niektóre właściwości fizykochemiczne organicznych gleb takowych. Roczn. Glebozn., 1996, 46(3/4), 75-82.
[3] Kwasowski W.: Zasolenie gleb i skład jonowy soli łatwo rozpuszczalnych w wodzie w rejonie wpływu elektrociepłowni Siekierki. Roczn. Glebozn., 1996, 47 (supl.), 145-152.
[4] Greinert H. and Greinert A.: Wpływ akcji zimowego utrzymania dróg na zasolenie gleb i stan roślinności przydrożnej w Zielonej Górze. Studia i Materiały - (Referaty), 2004, 22(1-2), 355-361.
[5] Przybulewska K. and Błażejewska M.: Wpływ zasolenia gleby na liczebność bakterii biorących udział w przemianach azotu. Roczn. Glebozn., 2005, 56(3/4), 100-105.
[6] Przybulewska K. and Krompiewska A.: Wpływ wzrastającego zasolenia NaCl na liczebność drobnoustrojów metabolizujących wybrane związki organiczne w glebie. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 2005, (505), 323-329.
[7] Westing A.H.: Plants and salt in the roadside environment. Phytopathology, 1969, 59, 1174-1181.
[8] Davison A.W.: The effects of deicing salt on roadside verges. J. Appl. Ecol., 1971, 8, 555-561.
[9] Dobrzański B., Czerwiński Z., Borek S., Kępka M. and Majsterkiewicz T.: Wpływ związków chemicznych stosowanych do odśnieżania na zasolenia gleb zieleńców Warszawy. Roczn. Glebozn., 1971, 22(1), 59-74.
[10] Jennings D.H.: The effects of sodium chloride on higher plants. Biol. Rev., 1976, 51, 453-486.
[11] Bilski J.: Zakwaszenie i zasolenie podłoża jako czynniki stresowe dla roślin. Roczn. Nauk Roln., 1990. Seria D (222), 50 pp.
[12] Glatzel G. and Krapfenbauer A.: Streusalzschaden am Baumbestand der Strassen in Wien. Institut fur forstliche Standortsforschung der Hochschule fur Bodenkultur, Wien 1975, 52 pp.
[13] Albert R. and Falter J.: Stoffwechselphysiologische Untersuchungen an Blattern streusalzgeschadigler Linden in Wien. Phyton, 1978, 18(3-4), 173-197.
[14] Dużyński M. and Kusza G.: Wpływ środków chemicznych stosowanych do odśnieżania na roślinność wysoką Opola. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 1999, (467), 635-640.
[15] Wojcieszczuk T.: Ocena stopnia zasolenia gleb miejskich solami chlorkowymi, ich oddziaływanie na drzewa oraz możliwość zapobiegania skutkom nadmiernej akumulacji soli. Akad. Roln. w Szczecinie, Szczecin 1980. Seria: Nauka - Praktyce, 27 pp.
[16] Strzyszcz Z.: Vergleichsuntersuchungen über das ausdauern einiger Baumarten auf salzbelasteten Böden. Mitteil. forstl. Bundesversuchsanstalt, Wien, 1981, (137), 289-298.
[17] Czerniawska-Kusza I., Kusza G. and Dużyński M.: Effect of Deicing Salts on Urban Soils and Health Status of Roadside Trees in the Opole Region. Environ. Toxicol., 2004, 19, 296-301.
[18] Kreutzer K.: Die Salzimmission im straaennahen Bereich aus forstlich-okologischer Sicht. Kali-Briefe, 1978, (14/2), 161-171.
[19] Kollender-Szych A., Breburda J. and Xie G.: Degradacja gleb przez zasolenie i desertyfikację w autonomicznym regionie Ninghia (Chiny). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 1995, (418), 804-814.
[20] Łomnicki A.: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN, Warszawa 1999, 264 pp.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0016-0039
Identyfikatory