Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0005-0036

Czasopismo

Przemysł Spożywczy

Tytuł artykułu

Otyłość - epidemia XXI wieku

Autorzy Cichocka, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Obesity - Epidemy of the XXI Century
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL WHO określa nadwagę oraz otyłość jako największy, niedoceniany problem zdrowia publicznego na świecie. Z powodu nadmiernej masy ciała w krajach Unii Europejskiej umiera 300 tys. osób rocznie. Występowanie otyłości narasta we wszystkich grupach wiekowych w większości krajów europejskich. W Polsce w 2002 r. otyłość lub nadwaga występowała u 53% (15,7 mln osób) dorosłych. Głównymi chorobami, do których przyczynia się nadmierna masa ciała są: cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, niektóre rodzaje nowotworów i reumatyzm. Narodowe programy prewencyjne mogą pomóc w walce z epidemią otyłości. 22 maja 2004 roku w Genewie został podpisany przez kraje członkowskie dokument WHO " Globalna strategia dotycząca diety, aktywności fizycznej i zdrowia ". WHO podkreśla, że wprowadzenie tej strategii w życie może spowodować największą poprawę zdrowia społeczeństw, jaka do tej pory miała miejsce.
EN WHO calls overweight and obesity the biggest unrecognized public health problem in the world. Excess weight is calculated to be responsible for nearly 300 000 deaths annually in the EU. The prevalence of obesity is increasing in all age groups in most European countries. In Poland in 2002, obesity or overweight occurred in 53% (15,7 mln. people) of adults. The major complications of excess weight are type 2 diabetes, hypertension, CHD, stroke, a range of cancer types and arthritis. National prevention programs can combat the growing epidemic of obesity. On 22 May 2004 in Geneva was endorsed by Member States of the WHO " Global strategy on diet, physical activity and health ". WHO emphasizes that the irnplementation of this strategy could lead to one ofthe largest improvements In population health ever seen.
Słowa kluczowe
PL żywenie   zdrowie   otyłość  
EN obesity   health   nutrition  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Spożywczy
Rocznik 2004
Tom T. 58, nr 7
Strony 6--9
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., tab.
Twórcy
autor Cichocka, A.
  • Zakład Profilaktyki Chorób Żywnieniowozależnych z Poradnią Chorób Metabolicznych, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa
Bibliografia
[1] CINDI dietary guide (www.euro.who.int/document/e70041.pdf). 2003. Copenhagen. WHO Regional Office for Europe, 2000 (document EUR/ICP/LYNG 02 07 08; accessed 31 January 2003)
[2] Diet, nutrition and prevention of chronic diseases. 2003. WHO Technical Report Series. 1-160. Raport of a joint WHO/FAO expert consultation WHO, Geneva
[3] Eckel R.H., Krauss R.M. for the AHA Nutrition Committee: American Heart Association call to action: obesity as a major risk factor for coronary heart disease. 1998. Circulation, 97, 2099-2100
[4] Food and health in Europe: A new basis for action. 2004, WHO.
[5] Obesity. Preventing and managing the global epidemic. 2000. Report of a WHO consultation. Technical report series 894. Geneva.
[6] Purchasing capital equipment for diabetes care. Diabetes may shorten life span by 12 years. Obesity takes years off diabetic's lives. 2004. American Diabetes Association. www.ada.org
[7] Puska P. et. al. 1998. Changes in premature deaths in Finland: successful long-term prevention of cardiovascular diseases. Bulletin of the WHO, 76, 419-425
[8] Rywik S. i wsp.: 1993. Program Pol-MONICA Warszawa. Kompleksowa ocena stanu zdrowia ludności Warszawy i jego zmian w latach 1984-1990. Instytut Kardiologii. Warszawa
[9] Rywik S. i wsp.: 1995. Program Pol-MONICA Warszawa. Kompleksowa ocena stanu zdrowia ludności Warszawy w roku 1993 i jego zmian w latach 1984-1993. Instytut Kardiologii. Warszawa
[10] Rywik S. i wsp.: 2002. Program Pol-MONICA BIS Warszawa. Stan zdrowia ludności Warszawy w roku 2001. Instytut Kardiologii. Warszawa
[11] Seidel J.C.:1996. Obesity in Europe: scaling on epidemic. Int. J. Obesity, (suppl. 3), 51-54.
[12] Szostak W. B., Białkowska M., Cybulska B. i wsp.: 2000. Leczenie otyłości u ludzi dorosłych. Rekomendacje Narodowego Programu Profilaktyki Cholesterolowej. Medycyna po Dyplomie. Wydanie Specjalne., grudzień 2000, 163-180.
[13] Szostak W.B., Sekuła W., Figurska K.: 2003. Zmniejszenie umieralności na choroby sercowo-naczyniowe w Polsce a zmiany w spożyciu żywności. Kard. Pol., 58, 173-180.
[14] US DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, PUBLIC HEALTH SERVICE, OFFICE OF THE SURGEON GENERAL. 2001. The Surgeon General's call to action to prevent and decrease overweight and obesity. Washington, DC, US Government Printing Office
[15] WHO. Global strategy on diet, physical activity and health. 2004. www.who.int-gb-ebwha-pdf-files-WHA57-A57-9-en.pdf
[16] Wyrzykowski B., Zdrojewski T.: 2003. Program NATPOL PLUS 2002. www.natpol.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0005-0036
Identyfikatory