Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG7-0002-0013

Czasopismo

Inżynieria Powierzchni

Tytuł artykułu

Problemy określenia wymagań technicznych dla powłok cynkowych zanurzeniowych stosowanych w systemach duplex

Autorzy Kobus, J.  Kwiatkowski, L.  Lutze, R.  Jaroszewska-Klejn, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Problems associated with technical requirements for hot-dip galvanised coatings used in duplex systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podjęto badania zmierzające do wskazania tych właściwości powłoki cynkowej otrzymywanej metodą zanurzeniową, które wpływają na trwałość zabezpieczenia stali przy zastosowaniu systemu cynkowo-malarskiego. Oceniano właściwości powłok cynkowych nakładanych w 5 ocynkowniach z dwóch typów kąpieli cynkowniczych oraz naniesionych na nie powłok lakierowych z farby poliwinylowej. Właściwości ochronne powłoki malarskiej naniesionej na podłoże ze stali cynkowanej są znacząco różne, w zależności od stosunkowo niewielkich różnic w parametrach procesu cynkowania zanurzeniowego (ogniowego). Otrzymano dobrą zgodność między wynikami szybkości korozji cynku z powłoki cynkowej w badaniach elektrochemicznych oraz oceną postępu pasa pęcherzy przy nacięciu powłoki lakierowej eksponowanej w obojętnej mgle solnej. Podobnie, zadowalającą korelację uzyskano dla wyników pomiarów impedancji systemu Duplex ze znormalizowaną oceną wyglądu powłoki malarskiej badanej w komorze solnej. Badania będą kontynuowane.
EN Studies have been undertaken to establish features of hot-dip galvanised coatings which determine durability of the Duplex system. In this work the zinc coatings from 5 different producers are tested. It is found that on the same steel and with the same organic coating protective properties of Duplex system are quite different despite the fact that hot-dip galvanising processes are not significantly different A good correlation between the results of electrochemical tests and normalised salt spray test is obtained. Values of corrosion currents for zinc coatings correspond with the degree of delamination of organic coating at the scribe, while impedance of Duplex system correlates with an evaluation of coating surface according to PN-ISO 4628-1:2005, PN-ISO 4628-2:2005. Studies will be continued.
Słowa kluczowe
PL cynkowanie zanurzeniowe   powłoka cynkowa   korozja   powłoki metalowo-malarskie   impedancja  
EN hot-dip galvanizing   zinc coating   corrosion   Duplex system   impedance  
Wydawca Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Czasopismo Inżynieria Powierzchni
Rocznik 2007
Tom nr 2
Strony 39--47
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kobus, J.
autor Kwiatkowski, L.
autor Lutze, R.
autor Jaroszewska-Klejn, E.
  • Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
Bibliografia
[1] PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich.
[2] PN-EN ISO 1461:2000; Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.
[3] Singh A. K., Jha G., Chakrabarti S.: Spangle forma-tion on hot-dip galvanized steel sheet and its effects on corrosion resistant properties, Corrosion 59, 2, 2003.
[4] Maeda S.: Surface chemistry of galvanized steel sheets relevant to adhesion performance, Progress in Organie Coatings, 28, 1996.
[5] Zapponi M. S., Zubimendi J.L., Perez T., J. von Bergen, Vaquilla l., Passeggi M.C.C., Ferron J.: Hot Dip Galvanized Steel Darkening and Chemical Composition of the Surface, Plating & Surface Finishing, 10, s. 80-82, 1999.
[6] Verstappen H.G.J.M., S.J.van Susteren-Weert: Durability of powder-coated hot-dip galvanized steel, Journal of Coating Technology, 74, 930, 2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG7-0002-0013
Identyfikatory