Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG7-0002-0009

Czasopismo

Inżynieria Powierzchni

Tytuł artykułu

Wytwarzanie uniwersalnych i oszczędnościowych powłok cynkowych na wyrobach stalowych cynkowanych ogniowo

Autorzy Wesołowski, J.  Głuchowski, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Formation of general-purpose and cost efficient zinc coatings on hot-dipped galvanized products
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki cynkowania reaktywnych stali w wieloskładnikowych kąpielach cynkowniczych: Zn-Al-Ni-Mn-Sn (WEGAL), Zn-Al-Ni-Mn-Sb, Zn-Al-Mn-Sb [WEGAL CK). Uzyskano uniwersalne i oszczędne w zużycie cynku powłoki o wysokiej jakości podczas cynkowania jednostkowego i ciągłego w temperaturze 440-445 °C. W teście zginania powłoki wykazują bardzo dobrą plastyczność, którą gwarantuje im warstwowa budowa o zwartym wyglądzie Jaz międzymetalicznych. Zastosowane w badaniach stopy cynku umożliwiają uzyskanie jednorodnego, korzystnego wyglądu powłoki cynkowej na wyrobach wykonanych z różnych gatunków stali, w tym stali reaktywnych. Zaproponowane dodatki antymonu zamiast cyny do stopu WEGAL nie wywołały zmian w kinetyce parabolicznego przyrostu grubości powłok z czasem cynkowania użytych stali reaktywnych. Przemysłowe cynkowanie z udziałem stopu WEGAL przyniosło oszczędność cynku (stopu) rzędu 20 zł na każdej cynkowanej tonie wyrobów stalowych. Podany wskaźnik określono w skali rocznej cynkowania różnorodnych wyrobów stalowych. W tej samej skali czasu zużycie stopu wynosiło 60-63 kg na jedną tonę cynkowanych wyrobów i należy do przodujących w świecie.
EN Results of tests with hot-dip galvanising of reactive steel samples in multi-component baths: Zn-Al-Ni-Mn-Sn (WEGAL), Zn-Al-Ni-Mn-Sb, Zn-Al-Mn-Sb (WEGAL CK), have been presented The coatings obtained during the batch and continuous hot-dip galvanising conducted at the temperature of 440-445 °C were universal and of high quality, at low zinc consumption. The bending tests were performed confirming very good plasticity of the coatings, which was due to their layered structure with uniformly distributed intermetallic phases. The zinc alloys used during tests ensure an uniform, favourable appearance of zinc coating on the articles of different steel grades, including reactive steels. Replacement of tin With antimony in the WEGAL alloy had no effect on the kinetics of parabolic growth of coating thickness with time in case of reactive steels under test Application of the WEGAL alloy for industrial-scale galvanising resulted in zinc alloy savings of 20 PLN per ton of steel articles coated. This figure has been determined as a yearly average from coating of different steel products. An average alloy consumption per one ton of coated products was 60-63 kg, which is one of the best results on a world scale.
Słowa kluczowe
PL stopy cynku   cynkowanie ogniowe   powłoka cynkowa   Wegal  
EN zinc alloys   hot-dip galvanizing   zinc coating   Wegal  
Wydawca Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Czasopismo Inżynieria Powierzchni
Rocznik 2007
Tom nr 2
Strony 9--16
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor Wesołowski, J.
autor Głuchowski, W.
  • Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
Bibliografia
[1] Pelerin J., Coutsouradis D., Foct J.: Etude par microscopie electronique de la galvanisation des "aciers au silicium", Memoires et Etudes Scienti-fiques reve de metallurgie, 82, 4 (1985) s.191-198.
[2] Schubert P., Schulz W.D.: Was sind „reaktive" Stahle - zum Einfluss von Wasserstoff in Baustahlen auf die Schichtbildung beim Feuerverzinken, Metali, 55, 12 (2001) s. 743-748.
[3] Wesołowski J., Głuchowski W.: Cynkowanie ogniowe stali w kąpieli pozbawionej dodatku ołowiu, 8 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Cynkownicze-go, Poraj, 23-25 maja 2001, Materiały Konferencyjne, s. 65-82.
[4] Praca zbiorowa: Handbuch Feuerverzinken, VEB Verlag fur die Grundstoffindustrie, Leipzig, (1970).
[5] Johnen H. J.: Zink- Taschenbuch, Metall-Verlag GmbH, Berlin (1981).
[6] Wesołowski J., Ciura L., Głuchowski W.: Uruchomienie nowej produkcji wieloskładnikowych stopów cynkowniczych oraz innych stopów cynku (odlewniczych). Projekt badawczy celowy nr 7 T08B 176 99C/ 4346, (2002) - niepubl.
[7] Massalski T. B.: Binary Alloy Phase Diagrams, 2 nd Ed. ASM International, Ohio, USA (1990).
[8] Wesołowski J., Głuchowski W.: Wpływ dodatku tytanu do kąpieli cynkowniczej WEGAL na strukturę i własności powłok cynkowych, Sprawozdanie IMN nr 61607 04, niepubl.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG7-0002-0009
Identyfikatory