PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Threats to the quality of water resources in rural areas of the Świętokrzyskie Province in connection with the introduction of the nitrate directive. Element s of agrotechnology and livestock density

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Zagrożenia jakości wód na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego w świetle wdrażania dyrektywy azotanowej. Elementy agrotechniki. i obsady zwierząt gospodarskiech
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The investigations were conducted to negate or confirm the effect of agricultural activities of various size farms on the elements of analysis resulting from the so-called nitrate directive. Surveys were conducted in three areas of the Świętokrzyskie Province within the upper Vistula River basin. The form and range of the surveys matched the needs of reporting from particularly threatened areas. Survey research (a total of 30 surveys) was conducted in autumn 2006 and in spring 2007. The survey questionnaire contains a number of questions divided into the following problem groups: farm location and area, location and topography, cropping structure, livestock population, assessment of selected elements of production, technically efficient farm facilities favouring environmental protection, including water supply and sewage disposal system. In view of the nitrate directive criteria the agrotechnology and nitrogen load per area unit should not pose any environmental hazard.
PL
Celem podjętych badań było wykluczenie lub potwierdzenie wpływu działalności rolniczej gospodarstw o różnej wielkości na elementy analizy wynikające z tzw. dyrektywy azotanowej. Przeprowadzono ankietę w trzech obszarach województwa świętokrzyskiego w obrębie górnego dorzecza Wisły. Forma i zakres ankiety była zgodna z potrzebami raportowania dla obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie ze źródeł rolniczych. Badania ankietowe (łącznie 302 ankiety) przeprowadzono jesienią 2006 i wiosną 2007 r. Druk ankiety zawiera szereg pytań podzielonych na następujące grupy problemowe: lokalizacja i powierzchnia gospodarstwa, położenie i ukształtowanie powierzchni, struktura zasiewów, stan inwentarza żywego, ocena wybranych elementów produkcji, wyposażenie gospodarstwa w sprawne technicznie obiekty sprzyjające ochronie środowiska, w tym wodociągi i kanalizację. Na badanym obszarze agrotechnika i obciążenie azotem jednostki po-wierzchni oceniane według kryteriów dyrektywy azotanowej nie powinny stanowić zagrożenia dla środowiska.
Rocznik
Strony
1377--1386
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
 • Department of Agricultural Chemistry, University of Agriculture in Krakow, al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, tel. +48 12 662 4346, fax +48 12 662 4341, mkopec@ar.krakow.pl
Bibliografia
 • [1] Duer I.: Nawozy i Nawożenie/Fertlizers and Fertilization, 2005, 1(22), 26--44.
 • [2] Łabętowicz J., Radecki A. and Wasilewski Z.: Waloryzacja obszarów wiejskich na potrzeby inwestycji środowiskowych. Woda - Środowisko - Obszary wiejskie/Water - Environment - Rural Areas, Rozprawy naukowe i monografie, 2003, 10, 76 p.
 • [3] Dyrektywa rady 911676IEWG Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L. 375/1, 1991, 15, 2.
 • [4] Twardy S. (Ed.): Kryteria wyznaczania wód i obszarów wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Monografia, IMUZ, Kraków 2003.
 • [5] Formularze druków do zbierania danych monitoringowych z zakresu środowiska i rolnictwa dla potrzeb raportowania na szczeblu regionalnym i krajowym wdrażania dyrektywy 9116761EWG" (Wersja poprawiona) opracowaną na zlecenie Ministerstwa Środowiska wykonaną przez Ośrodek Szkoleniowy Regionalnego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku (2004).
 • [6] Duer I., Fotyma M. and Madej A. (Eds): Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. MRiRW, MŚ, Warszawa 2004.
 • [7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. Dz. U Nr 93, 2005, poz. 780.
 • [8] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dz. U Nr 92, 2005, poz. 769.
 • [9] Kopiński J. and Madej A.: Nawozy i Nawożenie/Fertlizers and Fertilization, 2006, 4, 36-45.
 • [10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Dz. U Nr 4, 2003, poz. 44.
 • [11] Pietrzak S.: Woda - Środowisko - Obszary wiejskie/Water - Environment - Rural Areas, 2003, 3(1), 9-24.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG5-0037-0013
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.