PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Role of preliminary reservoirs in reducing phosphorus inflow from agricultural and afforested catchment areas to the lake

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Znaczenie zbiornika wstępnego w ograniczaniu dopływu fosforu ze zlewni rolniczo-leśnej do jeziora
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The results of a study on effective treatment options for surface waters red by runoffs from afforested and agricultural catchments as well as effluents from wastewater treatment plants have been presented. The investigated site was a stream and a pond built at the stream intake. For technical reasons, a part of the flow was directed to a band ditch. The objective of this study was to determine the degree of reduction in total phosphorus and phosphate phosphorus levels in the pond. Surface waters were investigated in the course of three-year studies. It was found that the pond effectively lowered phosphorus concentrations and phosphorus load in water. The average annual drop in the concentration levels of the investigated forms of phosphorus reached 33 % total P and 48 % P-PO43-. The reduction in phosphorus load passing through the pond and the band ditch reached 58 % total P and 60 % P-PO43-. The obtained results indicate that small water bodies play an important role in reducing water pollution levels. Ponds support the final treatment of fertile waters flowing from farmland and wastewater treatment plants in rural areas.
PL
Badano możliwości zmniejszenia zanieczyszczeń wód powierzchniowych zasilanych odpływami ze zlewni leśnych, rolniczych oraz oczyszczalni ścieków. Obiektem badań był ciek na ujściu którego zbudowano staw. Ze względów technicznych część przepływu kierowano rowem opaskowym. Celem pracy było określenie stopnia redukcji fosforu ogólnego i fosforu fosforanowego w stawie przez który badany ciek przepływa. Badania szczegółowe wód powierzchniowych prowadzono 3 lata. Stwierdzono, że staw skutecznie obniża stężenia i ładunki związków fosforu w wodzie. Średnio w ciągu roku stężenie badanych form fosforu zostało zmniejszone o 33 % P og. i 48 % P-PO43-. Natomiast redukcja łącznego ładunku przepływającego przez staw i rów opaskowy wynosiła 58 % P og. i 60 % P-PO43-. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdza się, że wykorzystanie niewielkich zbiorników w redukcji zanieczyszczeń wód jest celowe i uzasadnione. Stawy umożliwiają doczyszczenie żyznych wód spływających z terenów rolniczych i wiejskich oczyszczalni ścieków.
Słowa kluczowe
EN
PL
redukcja   fosfor   ciek   staw  
Rocznik
Strony
1347--1357
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Department of Land Reclamation and Management, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, pl. Łódzki 2, 10-718 Olsztyn, tel. 089 523 38 97, pawelsk@uwm.edu.pl
Bibliografia
 • [1] Borowiec S. and Zabłocki Z.: Czynniki kształtujące chemizm wód powierzchniowych i odcieków drenarskich obszarów rolniczych Polski Północno-Wschodniej. Mater. Semin. IMUZ, 1990, (27), 25-30.
 • [2] Ryszkowski 1.: Wpływ struktury krajobrazu rolniczego na ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych. UAM - Poznań 1992, Ser. Biologia (49), 99-112.
 • [3] Koc J., Tucholski S. and Skonieczek P.: Znaczenie zbiornika wstępnego w ochronie jeziora przed zanieczyszczeniami ze zlewni rolniczo-leśnej. Cz. II. Związki azotu. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 2004, (499), 145-150.
 • [4] GUS, Ochrona Środowiska 2007, Wyd. GUS, Warszawa 200S, 54S.
 • [5] Paluch J.: Rola zamykania obiegu materii w utrzymaniu czystości wód. Mat. Konf. "Wysoka efektywność metody oczyszczania ścieków". Politech. Krakowska, Kraków 1981.
 • [6] Wójcik D. and Jarząbek A.: Wpływ zbiorników wodnych o zróżnicowanych parametrach przepływu wody na wybrane substancje pokarmowe. Współczesne problemy inżynierii wodnej. Wyd. Polit. Kraków., Poręba k. Myślenie 1993, 237-244.
 • [7] Strutyński J. and Gałka A: Stawy rybne jaka bariery dla zanieczyszczeń wnoszonych z wodami zasilającymi. Rocz. Akad. Roln. w Poznaniu, 1997, 319-325.
 • [8] Tucholski S.: Możliwości adaptacji podmokłych dolin małych cieków na stawy. Bibl. Fragm. Agron, 1995, S, 379-388.
 • [9] Strutyński J.: Stawy rybne jako strefa buforowa w ochronie wód. Strategia rozwoju gospodarki wodnej. Konferencja pod patronatem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Zakopane-Kościelisko, 9-12 maja 1995, 425-451.
 • [10] Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H. and Michalak A.: Roślinność wodna i bagienna a neutralizacja zanieczyszczeń, [in:] Oczyszczanie hydrobotaniczne, II Międz. Konf. Nauk.-Tech., Poznań 1996, 9-16.
 • [11] Czamara W.: Zastosowanie zbiorników wstępnych do ochrony zbiorników retencyjnych. Zesz. Nauk. AR Wroc. Inż. Środo 2001, (12), 257-262.
 • [12] Bajkiewicz-Grabowska E.: Obieg materii w systemach rzeczno-jeziornych. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Geogr. i Stud. Regionalnych, Warszawa 2002, 274.
 • [13] Koc J. and Solarski K.: Wpływ systemów melioracyjnych na odpływ składników nawozowych z gleb użytkowanych rolniczo. Nawozy i Nawożenie, 2004, (2[19]), 31-40.
 • [14] Hermanowicz W., Dojlido J. Dożańska W., Koziorowski B. and Zerbe J.: Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. Arkady, Warszawa 1999, 555.
 • [15] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Dz. U Nr 162, poz. 1008.
 • [16] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz. U Nr 137, poz. 984.
 • [17] Koc J. and Szymczyk S.: Wpływ intensyfikacji rolnictwa na odpływ fosforu do wód powierzchniowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 1993, (494), 191-197.
 • [18] Koc J. and Skwierawski A.: Fosfor w wodach obszarów rolniczych. Pr. Nauk. Akad. Ekonom. we Wrocławiu, 2004, (117), 165-182.
 • [19] Koc J., Sidoruk M.: Wpływ użytkowania zlewni na ładunek fosforu dopływający do jezior z wodami powierzchniowymi. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 2005, (505), 159-168.
 • [20] Koc J., Tucholski S. and Skonieczek P.: Znaczenie zbiornika wstępnego w ochronie jeziora przed zanieczyszczeniami ze zlewni rolniczo-leśnej. Cz. I. Ogólne wskaźniki zanieczyszczeń. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 2004, (499), 137-143.
 • [21] Tucholski S. and Niewolak S.: Stawy rybne jako III stopień oczyszczania w malej biologicznej oczyszczalni ścieków. Zesz. Nauk. Akad. Roln. we Wrocławiu, 1994, (246), 179-189.
 • [22] Yan W., Yin CH. and Zhang S.: Nutrient budgets and biogeochemistry in an experimental agricultural watershed in Southeastern China. Biogeochemistry, 1999, 45, 1-19.
 • [23] Widuto J. and Tucholski S.: The bioregulation of large Cladocera production in fish ponds supplied with treated sewage. Fish Culture Research Institute Szarvas, Hungary. Fisheries Development, 2000, 23, 61.
 • [24] Allan J.O.: Ekologia wód płynących. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998, 451.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG5-0037-0010
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.