PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Effect of lactic acid added to feeding medium on some biological features of fruit fly (Drosophila melanogaster)

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wpływ kwasu mlekowego dodawanego do pożywki na wybrane cechy biologiczne muszki owocowej (Drosophila melanogaster)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
There is a large number of chemicals known to act as food preservatives. But there are only few of them in use which in law doses have antibiotic activity, do not influence physical properties or food taste, and they are save for the consumer. Acids constitute a large group among chemicals approved as food preservatives. It is evident that the effect of food preservatives depends on their applied concentration. However, the dose of food preservative should be in limits that are approved for the consumer's safety. The aim of the presented studies was the estimation of influence of lactic acid (LA), widely used in food preservation, on the body weight, fertility and sex ratio of the fruit fly (Drosophila melanogasler). In the experiments, a wild tribe of the fruit fly was used. The fly was grown over ten generations on standard feeding medium lo which lactic acid was added at the concentration of 1.5, 2.0 or 2.5 %. A control population was grown on medium without lactic acid. The experi-ments were carried out in three independent repetitions. The results were elaborated statistically by the use of Duncan test. A statistical verification of deviation of the predicted sex ratio (1:1), including all generations of control and experimental groups, was made using X2 test. The obtained results have shown that added doses of LA did not affect females' fertility, body weight or sex ratio of the fruit fly (Drosophila melanogasler). It could be stated that LA is a very profitable additive, due lo its antimicrobial properties and improving quality of food for fruit fly.
PL
Znanych jest wiele związków chemicznych o działaniu abiotycznym, do konserwowania żywności. Jednak używane są tylko nieliczne substancje, które w dopuszczalnych dawkach w sposób ogólny lub wybiórczy uniemożliwiają rozwój drobnoustro-jów, nie wywołując zmian organoleptycznych i fizycznych żywności i nie oddziałując szkodliwie na człowieka. Wśród sub-stancji dozwolonych do konserwowania żywności znaczną liczbę stanowią kwasy. Wydaje się oczywiste, że oddziaływanie środka konserwującego ujawni się tym szybciej i wyraźniej, im większa jest jego dawka. Dawka substancji konserwującej, którą człowiek pobiera z pożywieniem, powinna mieścić się w wyznaczonych normach i nie działać szkodliwie. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu szeroko stosowanego w żywności kwasu mlekowego na masę ciała, plenność i strukturę płci muszki owocowej Drosophila melanogaster. W doświadczeniu użyto muszek szczepu dzikiego (Dz), które hodowano przez 10 pokoleń na pożywce standardowej (kontrola) oraz z dodatkiem trzech stężeń kwasu mlekowego (E270: 1.5, 2.0; 2.5 %). Wszystkie hodowle były w trzech powtórzeniach. Uzyskane wyniki opracowano za pomocą analizy wariancji oraz testu Duncana. Statystyczną weryfikację odchyleń od przewidywanego stosunku płci 1:1, łącznie dla wszystkich pokoleń grupy kontrolnej, jak i grup doświadczalnych, przeprowadzono za pomocą testu X2. Analiza otrzymanych da-nych wykazała, iż zastosowane dawki kwasu mlekowego nie wpływały statystycznie istotnie na plenność samic, masę ciała i strukturę płci Drosophila melanogaster. Można stwierdzić, że kwas mlekowy jest korzystnym dodatkiem do pożywki muszki owocowej, gdyż nie zakłóca jej podstawowych procesów życiowych.
Rocznik
Strony
1293--1300
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
 • Department of Plant Physiology and Genetics, University of Podlasie, Siedlce, tel. +48 25643 1231, mitrus@ap.siedlce.pl
Bibliografia
 • [1] Brzozowska A.: Ustawowe gwarancje ochrony zdrowia konsumenta, [in:] Uwarunkowania i perspektywy polskiego prawa żywnościowego, Tyszkiewicz S. (red.), Wyd. Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, Warszawa 1993, 31-39.
 • [2] Paleolog J.: Interakcje genetyczno-środowiskowe na przykładzie plenności w modelowych doświadczeniach na Drosophila melanogaster. Rozpr. Nauk. Akad. Roln. 145, Lublin 1992.
 • [3] Jarczyk A. and Berdowski BJ.: Przetwórstwo owoców i warzyw. WSiP, Warszawa. 1997.
 • [4] Bogoczek R. Napierała W.: Kwas mlekowy - jakość, właściwości i kierunki zastosowań, Przem. Spożyw., 1998, (6), 43.
 • [5] Rutkowski A., Gwiazda S. and Dąbrowski K.: Dodatki funkcjonalne do żywności. Agro & Ford Technology Katowice 1993, 9-20.
 • [6] Kośka J.: Problemy jakości produkowanej żywności. Przegl. Piekar. Cukiern., 2001, (10), 2-4.
 • [7] Krzanowska H., Łomnicki A., Rafiński J., Szarski H. and Szymura J.M.: Zarys mechanizmów ewolucji. P, Warszawa 2001, 239-240.
 • [8] Mitrus J., Stankiewicz Cz., Steć E., Kamecki M. and Walo P.: Ocena wpływu konserwantu E251 i E252 na masę ciała, plenność oraz dziedziczenie pici muszki owocowej Drosophila melanogaster, Chem. Dydakt. Metrol., 2002, IX(I-2), 99-104.
 • [9] Mitrus J. and Koczodaj D.: Effect oj sodium benzoate (E211) and sodium citrote (E33I) on chosen biological characters of the fruit fly (Drosophila melanogaster). Ecol. Chem. Eng., 2007, 14(8), 847-853.
 • [10] Seńcznk W.: Toksykologia. PZWL, Warszawa 2002, 59-60.
 • [11] Rusiecki W. and Kubikowski P.. Toksykologia współczesna, wyd. III, PZWL, Warszawa 1977, 34--35.
 • [12] Presser AK., Radkowsky D.A and Ross T.: Modeling the growth rate oj Escherichia coli as a function of pH and lactic acid concentration. Appl. Environ. Microbiol. 1997, 63(6), 2355-2360.
 • [13] Słowik E.: Czy powinniśmy bać się substancji dodatkowych w żywności? Przegl. Piekar. Cukiern., 2006, 9, 28-30.
 • [14] Slon J., Daniels J. and Amrein H.: Sugar receptors in Drosophila. Curr. Biol., 2007,17(20), 1809-1816.
 • [15] Jankiewicz M.: Zastosowanie kwasu mlekowego i jego pochodnych. PTŻ Oddział Wielkopolski, Poznań 1995, 45-98.
 • [16] Soomro A.H., Masud and Kiran Anwaar: Role of lactic acid bacteria (LAB) in food preservation and human health. Pakistan J. Nutrit., 2002, 1(1), 20-24.
 • [17] Kucharski P.: Nowa ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Przegląd - pismo gastronomów i hotelarzy 2007, 1, 36-37.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG5-0037-0007
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.