PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Assessment of mineral and organic fertilization effect on the content of bioavailable forms of selected nutrients in soils

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Ocena oddziaływania nawożenia mineralnego i organicznego na dostępność wybranych składników pokarmowych w glebach
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Diversified soil conditions, frequently caused by inconsistent fertilization apparently modify element bioavailability. In conditions of a pot experiment research was conducted to determine the effect of mineral and organic fertilization on bioavail-ability of phosphorus, potassium, magnesium and sulphur in soils with diversified texture. Irrespective of applied fertilization after three years of the studies the greatest amounts of bioavailable phosphorus, potassium and magnesium were found in silI sandy loam, which was conditioned by the soil properties and initial contents of these elements. In the medium soil an increase in bioavailable phosphorus content was obtained, whereas the smallest changes of this element content were determined in the heavy soil. After three years of investigations the content of bioavailable potassium diminished in all soils, whereas no greater changes were noted in the contents of bioavailable magnesium forms. On the other hand a considerable sulphur load supplied to the soils with organic materials, particularly sewage sludge and farmyard manure was reflected in the increase of sulphate sulphur content in soils. After three year period of the research the tendency of the greatest sulphate sulphur content in the soils fertilized with sewage sludge was maintained, whereas the increase in this component content in the soils fertilized with farmyard manure proved short-lived.
PL
Zróżnicowane warunki glebowe, bardzo często spowodowane niezrównoważonym nawożeniem, wyraźnie modyfikują dostępność pierwiastków dla roślin. W warunkach doświadczenia wazonowego podjęto badania mające na celu określenie wpływu nawożenia mineralnego oraz materiałami organicznymi na dostępność dla roślin fosforu, potasu, magnezu i siarki w glebach o zróżnicowanym składzie granulometrycznym. Niezależnie od zastosowanego nawożenia najwięcej fosforu, potasu i magnezu przyswajalnego po trzech latach badań stwierdzono w glinie piaszczystej pylastej, co było uwarunkowane właściwościami gleby i wyjściową zawartością tych pierwiastków. Najmniejsze zmiany w zawartości przyswajalnych form fosforu dotyczyły gleby ciężkiej (GIII), natomiast w glebie średniej (GII) uzyskano przyrost zawartości tego składnika. Po trzech latach badań zawartość przyswajalnego potasu zmniej-szyła się we wszystkich glebach, natomiast nie stwierdzono większych zmian w zawartości przyswajalnych form magnezu. Znaczy ładunek siarki wprowadzony do gleb nawożonych materiałami organicznymi, zwłaszcza obornikiem i osadami ściekowymi, znalazł odzwierciedlenie w przyroście zawartości siarki siarczanowej w glebie. Po trzyletnim okresie badań tendencja największej zawartości siarki siarczanowej w glebach nawożonych osadami ściekowymi została zachowana. Przyrost zawartości tego składnika w glebach nawożonych obornikiem okazał się krótkotrwały.
Rocznik
Strony
1225--1238
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Department of Agricultural Chemistry, University of Agriculture in Krakow, al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, tel. +48 12 662 4346, fax +48 12 662 4341, rrgondek@cyf-kr.edu.pl
Bibliografia
 • [1] Sienkiewicz S.: Oddziaływanie obornika i nawozów mineralnych na kształtowanie żyzności i produktywności gleby. Wyd. UWM Olsztyn, 2003, Rozpr. i Monogr., 74, 121 p.
 • [2] Buković G., Antunović M., Popović S. and Rastija M.: Plant Soil Environ., 2003, 49(11), 505-510.
 • [3] Gondek K. and Filipek-Mazur B.: Plant Soil Environ., 2005, 51(1), 34-45.
 • [4] Bednarek W. and Lipiński W.: Polish l. Soil Sci., 1994, 27(1), 34-48.
 • [5] Lityński T., Jurkowska H. and Godach E.: Analiza chemiczno-rolnicza. PWN, Warszawa 1976.
 • [6] Jarecki M.: Współdziałanie nawozów organicznych i mineralnych w kształtowaniu wielkości i jakości plonu oraz właściwości chemicznych gleby lekkiej. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, 1991, Rozpr. 132,70 p.
 • [7] Baran S., Flis-Bujak M., Turski R. and Żukowska G.: Roczn. Glebozn., 1996, 47(3/4), 123-130. [8] Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J.. and Ożarowski G.: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 2003, (494), 445-451.
 • [9] Filipek T.: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 1994, (413), 1-7.
 • [10] Strączyńska S.: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 1998, (456), 165-168.
 • [11] Lekan Sz. and Winiarska Z.: [in:] Możliwości rolniczego wykorzystania osadów ściekowych i kompostów z substancji odpadowych. IUNG, Puławy 1991, R280, p. 5-28.
 • [12] Wołoszyk Cz.: Agrochemiczna ocena nawożenia kompostami z komunalnych osadów ściekowych i odpadami przemysłowymi. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, 2003, Rozpr. 217, 120 pp.
 • [13] Mercik S., Nowosielski O. and Paul M.: Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 277, ges. Nauk., 1993, 37(1), 85-96.
 • [14] Jansen M.B., Hansen H.C.B., Nielsen N.E. and Magid J.: Acta Agric. Scand., Sec B, Soil Plant Sci., 48(1), 11-17.
 • [15] Barczak B., Cwojdziński W. and Nowak K.: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 1999, (467), 177-183.
 • [16] Fotyma M. and Gosek S.: Roczn. Glebozn., 1986, 37, 191-202.
 • [17] Stępień W. and Mercik S.: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 1999, (467), 269-278.
 • [18] Kaniuczak J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 1999, (467), 307-316.
 • [19] Piechota T., Blecharczyk A. and Małecka I.: Folia Univ. Agric. Stein., 211, Agricultura, 2000, 84, 393-398.
 • [20] Szulc W., Rutkowska B. and Łabętowicz J.: Ann. UMCS, sec. E, 2004, 59(1), 55-62.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG5-0037-0002
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.