PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ekologiczne skutki działania herbicydu fosfoorganicznego na diazotrofy glebowe w okresie wiosennym. Część II

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Ecological effects of phosphoorganic herbicide on soil diazotrophs in spring. Part II
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badano wpływ herbicydu Roundup na liczebność i intensywność wiązania azotu przez glebowe drobnoustroje niesymbiotyczne (diazotrofy), w glebie nienawożonej i nawożonej obornikiem, w okresie wiosennym. Liczebność diazotrofów oznaczano metodą płytkową na bezazotowej pożywce Fengierowej, a potencjalną aktywność wiązania azotu molekularnego przez diazotrofy glebowe zmodyfikowaną metodą Pochona. Analizy chemiczne obejmowały oznaczenie pH i mineralnych form azotu metodą Greweling-Peecha. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono statystycznie istotne hamowanie liczebności diazotrofów po 7 i 30 dniach działania herbicydu zarówno w glebie nienawożonej, jak i w glebie z obornikiem. Początkowo też herbicyd statystycznie istotnie hamował proces wiązania azotu. Natomiast po 30 dniach w glebie nienawożonej, a po 90 dniach w glebie nawożonej obornikiem potencjalna aktywność wiązania azotu atmosferycznego w obecności herbicydu Roundup była okresowo większa. Równolegle w obiektach z herbicydem obserwowano wzrost stężenia azotu amonowego i spadek stężenia azotu azotanowego, przy czym różnice te były większe w obiektach bez obornika.
EN
The main aim of the research was to check how Roundup affects the number and intensity of nitrogen absorption by diazotrophs, depending on the soil organic substance content. The number of diazotrofs bas becn detennined by means of the plate method based on the nitrogen free Fengier' s medium and their potential ability of atmospheric nitrogen absorption by means of the modified Pochon's method. It bas been found that the 7 and 30 days herbicide presence seems to inhibition of diazotroph number in both, manured and non-manured soil. However, after 90 days differences in tested objects have not been observed. Potential ability of atmospheric nitrogen absorption bas been obvoiusly suppressed after its 7 days activity in the manured and non-manured soil. Parallely Roundup favored increase of the concentration of ammonium-nitrate and decrease nitrogen-nitrate in tested objects. The use of Roundup in order to fight weeds bas shown the influence on the increase in ammonium-nitrate, simultaneously improving crops development.
Rocznik
Strony
595--602
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys.
Twórcy
 • Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Opolski, ul. kard. B. Kominka 4,45-035 Opole, tel. +48 77 4016057, teresak@uni.opole.pl
Bibliografia
 • [1] La Nauze I., Rosenberg H. i Show P.C.: Biochim. Biophis. Acta., 1970, 212, 332-350.
 • [2] Dick R.E. i Quinn, J.P.: Appl. Microbiol. Biotechnol., 1995, 43, 545-550.
 • [3] Rueppel M.L., Brighwell B.B., Schaefer J. i Marvel J.T.: J. Agric. Food Chem., 1997, 25, 517-528
 • [4] Araujo A.S.F., Monteiro R.T.R. i Abarkeli R.B.: Chemosphere, 2003, 52, 799-804.
 • [5] Myśków W. i Kobus J.: Post. Mikrobiol., 1986, 25(3/4), 243-255.
 • [6] Strzelec A.: Rocz. Glebozn., 1986, 37(1), 129-138.
 • [7] Wielbo J. i Skorupska A.: Post. Mikrobiol., 2005, 44(1), 47-56.
 • [8] Grossbard E.: Effect on soil microflora. [w:] Herbicides: Physiology, Biochemistry, Ecology. Edit. Audus L.J. Academic Press, London 1976.
 • [9] Hauke -Pacewiczowa T.: Parnięt. Puław., 1971, 46, 5-48.
 • [10] Koper J. i Piotrowska A.: Z. Nauk. Akad. Techn.-Rol., Bydgoszcz, 1999, 220(44), 151-158.
 • [11] Cieśla W. i Koper J.: Rocz. Glebozn., 1990, 41(3/4), 73-83.
 • [12] Wachowska U. i Banaszkiewicz T.: Natur. Sci., 1999, 2(Y), 191-200.
 • [13] Fengierowa W.: Acta Microbiol. Pol., 1970, 14(2), 203-206.
 • [14] Pfeifer-Maliszewska W.: Metody oznaczania potencjalnej aktywności procesu wiązania wolnego azotu w glebie. Prace z dziedziny mikrobiologii gleby. PTG, Warszawa 1974.
 • [15] Nowosielski O.: Metody oznaczania potrzeb nawozowych. PWRiL, Warszawa 1974.
 • [16] Mensink H i Janssen P.: Environmental health criteria for glyphosate. International Programme on Chemical Safety 1994.
 • [17] Krzyśko-Łupicka T. i Grata K.: Ecol. Chem. Eng. S, 2008, 15(1), 95-102.
 • [18] Bergey' s manual of determinative bacteriology. Wiliams and Wilkins, Baltimore 1994.
 • [19] Barabasz W.: Post. Mikrobiol., 1992, 31(1), 3-40.
 • [20] Domsh K.H.: WRO. Techn. Rep. Agric. Res. Cpounc. WRO. Begbroke. Hill Yarnton. Oxford 1980,59, 5-6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG5-0036-0018
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.