PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Free proline content in leaves of Salix viminalis as an indicator of their resistance to substrate salinity

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Zawartość wolnej proliny w liściach Salix viminalis jako wskaźnik ich odporności na zasolenie podłoża
Konferencja
Metal ions and other abiotic faktors in the environment (12 ; 14-15.05.2007 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the own research, an attempt was undertaken to evaluate resistance of three basket willow clones - Bjor, Jorr and Tora - to the stress induced by substrate salinity and to determine the content of free amino acid, ie of proline, in leaves as a sensitive bioindicator in differentiation of stress agent intensity as well as to measure selected physiological indices. Hydroponic experiment was carried out in 2004-2005. In this two-factor experiment, the first factor was three basket willow clones, Bjor, Jorr and Tora, whereas tour levels of substrate salinity: 0.00 (control), 0.034,0.068 and 0.102 mol. dm-3, represented the second factor. During the vegetation period, the intensity of gaseous exchange, ie E-transpiration (mmol m-2 . s-1) and A-assimUation of CO2 ([mu]mol m-2 s-1), as well as water saturation deficit in leaves (WSD) were measured. Basing on the results of gaseous exchange, water consumption efficiency in photosynthesis WF [mmol mol-1] was calculated. In the plant material (leaves), proline content [mg g-1 d.m.] was determined 7 days after salination of substrate with the method of Bates et al. (1973), as well as sodium and potassium contents [mg kg-1] with AAS method and their quantitative proportions (K/Na ratio) and fresh and dry matters [g]. As a result of the conducted experiment, significant differences were found in the content of free proline in the leaves of examined clones and between the levels of solution salinity. The leaves of Tora clone were characterized by significantly smaller concentration of free proline than those of Bjor and Jorr clones. While referring to salinity level, proline was accumulated by willow leaves most when substrate salinity was the largest; there was over two times more proline in Bjor and Jorr clones than under control conditions. The synthesis of that amino acid also significantly depended on the content of Na+ and K+ ions in leaves, but differently. In Bjor i Jorr clones, it rose together with the increase in the number of Na+ ions, whereas together with the increase of K+ ions in Tora clone. In Bjor clone, significant negative relationships were also found between the content of that amino acid and the volume of fresh and dry matter in the over ground part of basket willow and positive relations between proline and (WSD).
PL
W badaniach własnych podjęto próbę oceny odporności trzech klonów wierzby wiciowej: Bjor, Jorr i Tora na stres wywołany zasoleniem pożywki (0.0; 0.034; 0.068; 0.1 02 mol, dm-3) oraz oznaczenie zawartości wolnego aminokwasu, tj. proliny w liściach jako czułego bioindykatora w różnicowaniu natężenia czynnika stresowego, a także pomiary wybranych wskaźników fizjologicznych. Dwuczynnikowe doświadczenie hydroponiczne przeprowadzono w latach 2004-2005. W czasie wegetacji mierzono intensywność wymiany gazowej, tj. E-transpiracji (mmol m-2. s-1) i A-asymilacji CO2 ([mu]mol m-z.2 s-1) oraz deficyt wysycenia liści wodą (WSD). Z wyników wymiany gazowej obliczono WF - fektywność wykorzystania wody w fotosyntezie [mmol mol-1]. W materiale roślinnym (liście), 7 dni po zasoleniu pożywki oznaczono zawartość proliny metodą Batesa i wspł. (1973) w [mg g-1 s.m.], a także zawartość sodu i potasu [mg kg-1] (metodą MS) i ich ilościowe proporcje (K/Na) oraz świeżą i suchą masę [g]. W wyniku przeprowadzonego eksperymentu stwierdzono statystycznie istotne różnice w zawartości wolnej proliny w liściach badanych klonów oraz między poziomami zasolenia roztworów. Liście klonu TORA charakteryzowały się mniejszą koncentracją wolnej proliny niż liście klonów BJOR i JORR, najwięcej proliny zgromadziły liście wierzby w warunkach największego zasolenia pożywki, u Bjor i Jorr było ponad dwukrotnie więcej proliny niż w warunkach kontrolnych. Synteza proliny zależała od zawartości jonów Na+ i K+ w liściach, ale nie jednakowo, u Bjor i Jorr rosła wraz ze wzrostem ilości jonów Na" a u Tora wraz ze wzrostem jonów K+. U klonu Bjor wykazano również ujemnie zależność pomiędzy zawartością aminokwasu a ilością świeżej i suchej masy części nadziemnej oraz dodatnią ze wskaźnikiem WSD.
Rocznik
Strony
139--146
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • [1] Bates L. S.: Rapid determination of free proline for water stress studies. Plant Soil. 1973, 39, 205-207.
 • [2] Lei Y., Yin C. and Li C.: Differences in some morphological physiological and biochemical responses to drought stress in two contrasting populations of Populus przewalskii. Physiol. Plant. 2006, 127, 182-191.
 • [3] Hernandez S., Deleu C. and Larher F.: Accumulation de proline dans les tissues foliaires de tomate en reponse a la salinite. Life Sci. Plant Biol. and Pathol. 2000, 551-557.
 • [4] Naiddoo G. and Naidoo Y.: Effects of salinity and nitrogen on growth, jon relations and praline accumulation in Triglochin bulbosa. Wetlands Ecol. Manage. 2001, 9, 491.
 • [5] Showalter A. M.: Structure and function of plants cell proteins. Plant. Cell. 1993, 5, 9-23.
 • [6] Chen W. P. and Li P. H.: Membrane stabilization by abscisic acid under cold aids proline in alleviating chilling injury in maize (Zea mays L.) cultured cells. Plant Cell Environ. 2002, 25, 955-972.
 • [7] Misra N. and Gupta A. K.: Effect of salt stress on praline metabolism in two high yielding genotypes of green gram. Plant Sci. 2005, 169, 331-339.
 • [8] Bray L., Chriqui D., Gloux K., Le Rudulier D., Meyer M. and Peduzzi J.: Betaines and free amino acids in salt stressed vitroplants and winter resting buds of Populus trichocarpa x deltoids. Physiol. Plant. 1991, 83, 136-143.
 • [9] Szczukowski S. and Tworkowski J.: Gospodarcze i przyrodnicze znaczenie krzewiastych wierzb Salix sp. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol 1999, (468), 69-77.
 • [10] Hollwarth M.: Physiologische reaktionen in pfanzem stadtischer standorte unterschiedlicher immissionsbelastung. Angew. Botanik. 1981,55,21-27.
 • [11] Bandurska H. and Stroiński A.: ABA and proline accumulation in leaves and roots of wild (Hordeum spontaneum) and cultivated (Hordeum vulgare "Maresi") barley genotypes under water deficit conditions. Act. Physiol. Plant. 2003, 1, 428-431.
 • [12] Bandurska H.: Proline accumulation during hardening and its involvement in reducing membrane injuries in leaves subjected to severe osmotic stress. Act. Physiol. Plant. 2001, 4, 483-488.
 • [13] Gorham J., Wyn Jones R. G. and Mcdonnell E.: Some mechanisms of salt tolerance in crop plants. Plant Soil. 1985,89, 15-40.
 • [14] Karolewski P.: Rola proliny u roślin wyższych w warunkach stresu abiotycznego. Wiad. Bot. 1996, 40, 67-81.
 • [15] Prażak R: Ocena tolerancyjności mieszańców międzygatunkowych pszenicy Triticum sp. na stres solny Biul. IHAR. 2003, 94-101.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG5-0034-0006
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.