PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Effect of alternative mineral and organic fertilization on the mountain meadows yielding

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wpływ zmiennego nawożenia mineralnego i organicznego na plonowanie łąk górskich
Konferencja
Metal ions and other abiotic faktors in the environment (12 ; 14-15.05.2007 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Fertilization is the main factor influencing the meadow yield. Perennial utilization of meadows results in sward degradation depending on the method and level of fertilization. It is manifested by a lower yield level. Therefore it is of great importance to adjust proper amounts of fertilizers and kind of fertilization. The aim of this work was to estimate the effect of the method and level of fertilization on the yielding of mountain grasslands. The investigation was carried out in 2001-2003 on the permanent grassland in Czarny Potok near Krynica (altitude of 650 m). Five fertilization variants were taken into account ie: mineral fertilization with P20K58, N100P20K58, organic fertilization in the form of loose penning, loose penning supplemented with mineral fertilizers (PKN), tight penning and the control (not fertilized) object. The level of yield fluctuated in the range of 4,83-9,47 Mg . ha-1 depending on the method of fertilization and year of investigation. The meadow treated with a full dose of mineral fertilizers (8.35 Mg . ha-1) was characterized by the highest average yield during the whole investigated period. The following value was observed for the loose pen supplemented with mineral fertilization NPK. Tight penning of the meadow gave 9 % lower yield in comparison with the meadow characterized by the highest yield. Among all fertilized meadows the lowest yield, 29 % lower than the highest value, was stated for the loose pen. However, the respective value found for the control object was 39 % lower. It is obvious that fertilization results in the yield growth when compared with the meadows, which are not fertilized. In the mountain meadows good effects can be achieved using loose penning supplemented with mineral fertilization.
PL
Badania prowadzono w latach 2001-2003, które zlokalizowano na trwałym użytku zielonym w Czarnym Potoku koło Krynicy (650 m n.p.m.). W badaniach uwzględniono pięć wariantów nawozowych: nawożenie mineralne P 20K58, N100P20K58, nawożenie organiczne koszaru luźnego, koszar luźny + uzupełnienie nawozami mineralnymi PKN, koszar ciasny i kontrolę. W badaniach określono wpływ rodzaju i poziomu nawożenia na kształtowanie się plonu górskich użytków zielonych. Ilość plonu badanej łąki, zależnie od rodzaju nawożenia i roku badań, wahała się w zakresie 4,83--9,47 Mg . ha-1. Średnio za okres badań największe plony zebrano z wariantu, w którym zastosowano pełne nawożenie mineralne, 8,35 Mg . ha-1. Na drugim miejscu uplasował się wariant z koszarem luźnym uzupełnionym nawożeniem mineralnym NPK. Koszar ciasny w stosunku do obiektu z największym plonowaniem miał o 9 % mniejsze plony. Spośród wariantów nawozowych najsłabiej plonującym był koszar luźny, który miał mniejsze plony 029 % od plonu największego. Z kolei dla wariantu kontrolnego różnica ta wynosiła 39 %. Jak widać zaniechanie nawożenia prowadzi do szybkiego obniżenia plonu. Na łąkach górskich dobre efekty osiąga się przy użyciu koszaru luźnego z uzupełnieniem nawozami mineralnymi.
Rocznik
Strony
109--112
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Department of Grassland Agricultural University of Krakow, al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, rrradkow@cyf-kr.edu.pl
Bibliografia
 • [1] Kopeć S.: Plonowania łąk górskich w doświadczeniach statycznych w zależności od nawożenia i wzniesienia nad poziom morza. Zesz. Nauk. AR. Sesja Nauk., 1993,37,207-220.
 • [2] Twardy S.: Przeobrażenia gospodarcze pastwiska górskiego w warunkach ograniczonego nawożenia mineralnego. Mat. z Konf. nauk.-tech., Biuletyn regionalny Zakł. Upow. Post. AR, Kraków 1991, 2, 15-19.
 • [3] Doboszyński L.: Synteza wieloletnich badań krajowych nad optymalizacją nawożenia mineralnego i organicznego użytków zielonych w różnych warunkach siedliskowych. Ogól. Konf. Łąkarska, SGGW, Warszawa 1994, 25-35.
 • [4] Borowiecki J.: Porównanie plonowania mieszanek lucerny z trawami w zależności od sposobu siewu i nawożenia azotem. Pam. Puław. 1994, 104, 89-99.
 • [5] Gil E.: Monitoring obiegu wody i spłukiwania na stokach. [In:] Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Bibl. Monit. Środo Warszawa 1994, 66-87.
 • [6] Gąsiorek S., Kopeć S. and Kostuch R: Porównanie siły nawozowej obornika pochodzącego od różnych zwierząt gospodarskich na trwałym użytku zielonym. Zesz. Nauk. Sesja Nauk., 2000, 73, 69-79.
 • [7] Kasperczyk M., Radkowski A. and Kacorzyk P.: Ocena siły nawozowej obornika bydlęcego. Pam. Puław.- Materiały Konferencji 2001, 125, 37-42.
 • [8] Mazur T.: Porównanie działania azotu obornika i gnojowicy z azotem nawozów mineralnych w świetle wieloletnich doświadczeń polowych. Mat. Konf. Nauk. - Nawozy organiczne, Szczecin 1988, l, 5-12.
 • [9] Duer I.: Plony suchej masy kilku odmian koniczyny uprawianej w ekologicznym i integrowanym systemie produkcji oraz akumulacja azotu w glebie. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 1999,347,69-77.
 • [10] Wesołowski P.: Wpływ nawożenia organicznego (obornika) i mineralnego na produkcyjność łąki położonej na glebie torfowo-murszowej. [In:] Referaty i doniesienia na seminarium podsumowującym badania i wdrożenia w CPBR-10.2.3. Falenty, IMUZ 1991, 396-413.
 • [11] Mazur T., Szczurowska B., Mazur B. i Mazgaj M: Plonowanie oraz zawartość związków azotowych w mieszance motylkowato-trawiastej różnie nawożonej azotem. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 1991, 263, 367-373.
 • [12] Mikołajczak Z. i Warda M. Produkcyjność pastwisk w warunkach ograniczonego nawożenia mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1997, 453, 25-38.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG5-0034-0001
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.