Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG5-0032-0019

Czasopismo

Przemysł Spożywczy

Tytuł artykułu

Żywność funkcjonalna przyszłość, perspektywy, trendy

Autorzy Cygan, P.  Waszkiewicz-Robak, B.  Świderski, F. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Functional foods: future, prospects, development and trends
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono definicję żywności funkcjonalnej i uwarunkowania, jakie powinny być spełnione, aby żywność lub jej specyficzne składniki mogły być zaliczone do grupy żywności funkcjonalnej, oraz omówiono perspektywy i trendy w rozwoju tego typu żywności. Stwierdzono, że projektowanie i rozwój nowych asortymentów żywności funkcjonalnej powinny bazować na wiedzy naukowej, dotyczącej docelowych funkcji organizmu oraz możliwości ich modulacji przez składniki żywności. Głównym punktem strategicznym rozwoju żywności funkcjonalnej jest naukowe udowodnienie funkcjonalnego oddziaływania składników tej żywności na organizm człowieka, poprzez określenie i zidentyfikowanie tzw. " markerów " - nowego terminu w tematyce żywności funkcjonalnej, czyli pewnych czynników/wskaźników (określanych zawsze równocześnie), na podstawie których można udowodnić korzystne, oczekiwane reakcje organizmu na badany składnik warunkujący funkcjonalność produktu. Omówiono sposób informowania konsumenta o funkcjonalności produktów spożywczych, opisując rodzaje i charakterystykę podstawowych deklaracji żywieniowych i zdrowotnych, oraz przedstawiono wpływ procesów technologicznych na rozwój żywności funkcjonalnej.
EN The definition of functional foods is presented together with the conditions the food or its components must fulfill in order to be considered functional. Prospects and trends of functional foods' development are described. It is stated that design and development of new types of functional foods should be based on scientific knowledge concerning the end point functions of the body and possibilities of their modulation through food components. The key point of functional foods' development is to scientifically prove the functional impact of the foods' components on the human body through defining and identifying so-called markers, on the grounds of which it is possible to establish beneficial, expected reactions of the body on examined component. The ways of informing con-sumers about the functionality of food products as well as types and characteristics of basic food and health claims are described. Moreover, the impact of technological processes on functional foods' development is discussed.
Słowa kluczowe
PL żywność funkcjonalna   projektowanie nowych asortymentów żywności   markery   rozwój żywności funkcjonalnej  
EN functional foods   functional foods development   markers  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Spożywczy
Rocznik 2003
Tom T. 57, nr 3
Strony 12--15
Opis fizyczny 46, Bibliogr. 10 poz., tab.
Twórcy
autor Cygan, P.
autor Waszkiewicz-Robak, B.
autor Świderski, F.
  • Katedra Dietetyki i Żywności Funkcjonalnej, SGGW, Warszawa
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG5-0032-0019
Identyfikatory