Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG5-0031-0048

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne

Tytuł artykułu

Zastosowanie modelowania źródła hałasu kolejowego dla polskich pociągów

Autorzy Reiter, M.  Kostek, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Results of noise source modeling for Polish passenger trains
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem referatu jest zaprezentowanie wyników implementacji modelu prognozowania źródłowego hałasu kolejo-wego zawartego w projektach HARMONOISE/IMAGINE, opartego na danych referencyjnych tego modelu. Wyniki prognozowania porównano z wynikami pomiarów przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych i na tej podstawie wyznaczono wartości błędów pomiędzy obliczeniami a wartościami pomiarowymi. W modelu przyjęto takie same warunki atmosferyczne, w jakich przeprowadzone zostały pomiary. Przedstawiono problem związany z danymi referencyjnymi zawartymi w modelu, które nie w pełni odpowiadają strukturze polskiej kolei oraz przedyskutowano wpływ innych składników obliczeń na uzyskiwane wyniki. W referacie zasygnalizowano również możliwość wykorzystania omawianej metody do generowania dynamicznych map hałasu.
EN The result of the HARMONOISE/IMAGINE noise source prediction model implementation based on reference data of that model is presented in this paper together with the main objectives of the realized study. The model implementation outcome is compared with the real-life measurement results and the discrepancy between prediction and measurement results is determined on this basis. Modeling is performed for the same measured atmospheric conditions. Problems of reference data that are not fully applicable to Polish railway structure are described in details. Moreover, the problem of a proper assignment of the distance between the noise meter location and the track centerline is resolved with the implementation of the HARMONOISE model. A possibility to apply this method to dynamic noise maps is also mentioned.
Słowa kluczowe
PL model prognozowania źródła hałasu kolejowego   projekt HARMONOISE/IMAGINE   dynamiczne mapy hałasu  
EN railway noise source model   project HARMONOISE/IMAGINE   dynamic noise map  
Wydawca Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
Rocznik 2008
Tom T. 15
Strony 129--134
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Reiter, M.
autor Kostek, B.
  • Katedra Systemów Multimedialnych, Politechnika Gdańska, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12
Bibliografia
[1] van Beek, M. Beuving, M. Dittrich, Work Package 1.2 Rail Sources - Categorisation of vehicles and tracks: overview and draft proposal, HARMONOISE technical report no. HAR12TR-021107-SNCFIO, 4 Apri12003.
[2] M.G. Dittrich, IMAGINE railway noise source model, default source data and measurement protocol, IMAGINE report IMA6TR-05091 2-TNO01, TNO, Delft, 12 Sept. 2005.
[3] Z.W. Engel, W.M. Zawieska, Ochrona przed hałasem w środowisku. Stan zagrożenia w roku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 13th Internat. Conf. on Noise Control, Gdynia, 2004.
[4] J. S. Lamancusa, Noise Control, Penn Stare 12/4/2000.
[5] Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.
[6] Validation of the Harmonoise models, Technical Report, 24 February 2005.
[7] http://www.stairrs.org/
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG5-0031-0048
Identyfikatory