Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG5-0031-0039

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne

Tytuł artykułu

Rozszerzenie modelu zarządzania tożsamością Shibboleth poprzez sieciowy profil użytkownika

Autorzy Duczak, A.  Heliński, M.  Mazurek, C.  Mielnicki, M.  Werla, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Extending the Shibbolet identity management model with a networked user profile
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym artykule opisano rozszerzenie modelu federacyjnego zarządzania tożsamością Shibboleth opracowanego w ramach konsorcjum Internet2. Rozszerzenie to pozwala różnym dostawcom usług (SP, ang. Service Provider) zarządzać wspólnym profilem użytkownika. Takie profile mogą być współdzielone przez wiele instancji tego samego SP (np. różne biblioteki cyfrowe) albo wielu różnych SP (np. biblioteki cyfrowe i portale edukacyjne). Profile te są przechowywane i zarządzane w formacie XML przez opisane tu rozszerzenie Shibboleth - dostawcę profili (PP, ang. Profile Provider). Składa się on z dwóch warstw: serwisu do zarządzania profilami zrealizowanego w architekturze REST i modułu do komunikacji odpowiedzialnego za integrację z systemem Shibboleth. W ten sposób PP umożliwia bezpieczną współpracę także z systemami, które nie są kompatybilne z Shibboleth i jest to szczególnie użyteczny w aplikacjach Web 2.0.
EN In this paper we describe an extension of the Shibboleth (Internet2 federated identity management middleware) model that allows different Service Providers (SP) to manage the shared user profiles. Such profiles may be shared among multiple instances of the same SPs (e.g. multiple digital libraries) or by several different SPs (e.g. a digital library and an educational portal). The XML-encoded profiles are stored and managed by our Shibboleth extension - the Profile Provider (PP). It consists of two layers: a RESTful service for the profile management, and a communication module responsible for integration with the Shibboleth infrastructure. This way the PP provides a secure interaction also with systems that are not compatible with Shibboleth and is especially useful in Web 2.0 applications.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie tożsamością Shibbolet   dostawca profili   dostawca usług   federacja bibliotek cyfrowych  
EN Shibbolet identity management   network user profile   service provider   Profile Provider   federating digital library  
Wydawca Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
Rocznik 2008
Tom T. 15
Strony 79--84
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., rys.
Twórcy
autor Duczak, A.
autor Heliński, M.
autor Mazurek, C.
autor Mielnicki, M.
autor Werla, M.
  • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Bibliografia
[1] Richardson L., Ruby s.: RESTful Web Services, O'Reilly, 2007.
[2] Mazurek C., Parkoła T., Werla M.: Distributed Digital Libraries Platform in the PIONIER Network. W: Lecture Notes in Computer Science, Springer, Berlin, 2006, vol. 4172, str. 488-491.
[3] Kosiedowski M., Mazurek C., Stroiński M., Werla M., Wolski M.: Federating digital library services for advanced applications in science and education. W: Computational Methods in Science and Technology, Scientific Publishers OWN, Poznań, 2007, vol. 13, str. 101-112.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG5-0031-0039
Identyfikatory