Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG5-0031-0033

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne

Tytuł artykułu

Realizacja Globalnej Infrastruktury Informacyjnej

Autorzy Chęć, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Realization of Global Information Infrastructure
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Definicja Globalnej Infrastruktury Informacyjnej (GII), struktura GII, poziomy GII, modele GII (strukturalny, funkcjonalny, implementacyjny), usługi GII, problemy dotyczące realizacji GII, analiza możliwości wykorzystania GII, Asynchroniczne Sieci Uczące (sieci z inteligencją) oparte na usługach GII i ich zastosowanie dla aplikacji edukacyjnej: nauczania na odległość, przykładowa infrastruktura informacyjna szczebla regionalnego (Europejska Infrastruktura Informacyjna), wymagania krajowe na system obsługi wiadomości (MHS) jako składnika infrastruktury informacyjnej szczebla krajowego, zastosowanie inteligentnej aplikacji edukacyjnej w GII zostały przedstawione i omówione w referacie.
EN Global Information Infrastructure (GII) definition, GII structure, GII levels, GII models, GII services, problems concerning realization of GII, analysis of possibilities of GII use, Asynchronous Learning Networks (networks with intelligence) based on GII services and their use for educational application: Distance Learning, exemplary information infrastructure at region al level (European Information Infrastructure), Message Handling System (MHS) requirements for information infrastructure at national level, use of intelligent educational application in GII are presented and discussed in the paper.
Słowa kluczowe
PL Globalna Infrastruktura Informacyjna (GII)   realizacja koncepcji GII   Asynchroniczne Sieci Uczą-ce   inteligentna aplikacja edukacyjna   system obsługi wiadomości (MHS)   Europejska Struktura Informacyjna  
EN Global Information Infrastructure (GII)   realization GII   Asynchronous Learning Networks   networks with intelligence   Message Handling System   European Information Infrastructure  
Wydawca Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
Rocznik 2008
Tom T. 15
Strony 43--48
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor Chęć, J.
  • Instytut Łączności - PIB, Gdańsk
Bibliografia
[1] Zalecenia ITU-T Serii Y
[2] European Telecommunications Standardization and the Information Society, ETSI, 1995
[3] JALN. ALN Magazine. Vanderbilt University, USA
[4] Opracowanie zbiorowe. "Wymagania krajowe na system MHS": część 1. J. Chec "Wymagania krajowe na system EDI (EDIMS) w MHS" część 3. Część 1 i część 3 zatwierdzone jako Aneks nr 42 do Zarządzenia Ministra Łączności i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
[5] J. Chec "ODL System for Engineering Postgraduate Studies". 19th international Conference on Technology and Education. Florida State University, USA, Maj 200l
[6] J. Chec "Intelligent Educational Systems Used in Networks", international Conference TEL. '04. Mediolan, Włochy, listopad 2004
[7] J. Chec "Global Education Using Global Information Infrastructure". 4'h Global Conference: The idea of Education. Praga, sierpień 2005
[8] J. Chec "Intelligent Computer Teacher in E-Learning System". 10th International Conference ICL 2007. Villach, Austria, wrzesień 2007
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG5-0031-0033
Identyfikatory