Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG5-0031-0027

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne

Tytuł artykułu

Rozproszony opis świata w rozproszonych ontologiach sieci semantycznej

Autorzy Goczyła, K.  Waloszek, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN A distributed world description in distributed Semantic Web ontologies
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Inicjatywa Sieci Semantycznej (ang. Semantic Web) zakłada tworzenie w Internecie ontologii zawierających semantyczny opis dużych dziedzin wiedzy. Okazało się jednak, że przekroczenie pewnej wielkości ontologii powoduje szereg negatywnych zjawisk. Aby tym zjawiskom zapobiec, wiele prac koncentruje się na dzieleniu baz wiedzy. Celem tego opracowania jest zaprezentowanie problemów związanych z modularyzacją oraz przedstawienie kilku najlepiej znanych technik realizujących przepływ informacji między ontologiami. Następnie prezentujemy naszą propozycję środowiska kontekstowego. Środowisko to wprowadza podział ontologii na hierarchię kontek-stów i towarzyszącą jej hierarchię wystąpień kontekstów. Pokazujemy, w jaki sposób pozwala ono rozwiązać szereg problemów, takich jak umożliwienie ograniczonego przepływu wniosków i unikanie niespójności.
EN During the development of Semantic Web it turned out that the large size of ontologies leads to many negative effects. As a re suit, the topics of distributing ontologies and ontology modularization gained major importance. In this paper we categorize problems that are encountered while working with ontology modules and describe same of the best known methods of importing data from a source ontology to a target one. Then we describe our contextual framework that form s a basis for our approach to the contextualization problem. This framework introduces a hierarchy of contexts accompanied with a hierarchy of context instances. We show how such a structure helps to solve same crucial problems with modularization, like constraining visibility and avoiding inconsistencies or incoherencies.
Słowa kluczowe
PL Sieci Sementyczne   Internet   ontologie   dzielenie baz wiedzy   hierarchia kontekstów   przepływ wniosków  
EN semantic web   Internet   ontologies   modularization of domain ontologies   hierarchy of contexts  
Wydawca Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
Rocznik 2008
Tom T. 15
Strony 7--12
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Goczyła, K.
autor Waloszek, W.
  • Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Inżynierii Oprogramowania, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12
Bibliografia
[1] Rector A. L: Modularization of domain ontologies implemented in description logics and related formalisms including OWL. W: K-CAP '03: Proceedings of the 2nd international conference on Knowledge capture, s. 121-128, New York, USA, ACM Press;2003.
[2] Stuckenschmidt H., Klein M. C. A.: Structure-based partitioning of large concept hierarchies. W: International Semantic Web Conference, s. 289-303, 2004.
[3] Seidenberg J., Rector A. L: Web Ontology Segmentation: Analysis, Classification and Use. W: Proceedings of the World Wide Web Conference (WWW), Edinburgh, 2006.
[4] d'Aquin M., Sabou M., Motta E.: Modularization: a Key for the Dynamic Selection of Relevant Knowledge Components. W: Proceedings of ISWC 2006 Workshop on Modular Ontologies.
[5] Baader F.A., McGuiness D. L, Nardi D., Patel-Schneider P. F.: The Description Logic Handbook: Theory, implementation, and applications, Cambridge University Press, 2003.
[6] Giunchiglia F., Serafini L: Multilanguage hierarchical logics or: how we can do without modal logics. W: Artificial Intelligence, 65(1), s. 29-70, 1994.
[7] Ghidini Ch., Giunchiglia F.: Local Model Semantics, or Contextual Reasoning = Locality + Compatibility. W: Artificial Intelligence, 127(2), s. 221-259, 2001.
[8] Grau B. C., Parsia B., Sirin E.: Tableau Algorithms for &Connections of Description Logics. Raport badawczy UMIACS, Maryland, 2004.
[9] Goczyla K., Waloszek A., Waloszek W.: Contextualization of a DL Knowledge Base. W: Proceedings of the 20th International Workshop on Description Logics DL'07, s. 291-298, Bozen-Bolzano University Press, 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG5-0031-0027
Identyfikatory