Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG5-0017-0036

Czasopismo

Chemia i Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Phytotoxic level of zinc in spring wheat

Autorzy Korzeniowska, J.  Stanisławska-Glubiak, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Fitotoksyczny poziom cynku w roślinach pszenicy jarej
Konferencja Toksyczne substancje w środowisku (4 ; 5-6.09.2006 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Most metal phytotoxicity thresholds ale determined in pot or laboratory experiments by growing plants in nutrient solutions. Such conditions do not reflect field conditions and do not provide reliable data. The purpose of Ibis study bas been to determine Zn phytotoxicity thresholds for wheat shoots and grains under conditions close to field ones. These thresholds were determined on the basis of strict microplot experiments with spring wheat. Microplots were filled with brown soil brought flam field. In the experiment 4 doses of Zn at different pH level were applied. Using the simple regression method faul types of thresholds were established: PT20-shoot, PT50-shoot, PT20-grain and PT50-grain, which corresponded to concentrations of zinc in wheat shoots and in grain at 20 % and 50 % yield decrease, respectively.
PL Większość progów fitotoksyczności metali jest określana w doświadczeniach wazonowych lub laboratoryjnych przy wzroście roślin w roztworach pożywek. Warunki te nie odzwierciedlają warunków polo-wych i nie dostarczają wiarygodnych danych. Celem niniejszych badań było wyznaczenie wartości granicznych toksyczności Zn dla pędów i ziarna pszenicy w warunkach zbliżonych do warunków polowych. Progi te zostały wyznaczone na podstawie ścisłych doświadczeń mikropoletkowych z pszenicą jarą. Mikropoletka wypełniono glebą brunatną przywiezioną z pola uprawnego. W doświadczeniu zastosowano 4 dawki Zn na tle zróżnicowanego odczynu gleby. Przy użyciu metody regresji prostej wyznaczono cztery rodzaje liczb granicznych: PT20-pęd, PT50-pęd, PT20-ziarno i PT50-ziarno reprezentujące zawartości cynku w pędach i ziarnie odnoszące się odpowiednio do 20 % i 50 % spadku plonów.
Słowa kluczowe
PL cynk   liczby graniczne   fitotoksyczność   pszenica  
EN phytotoxicity thresholds   zinc   spring wheat  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Chemia i Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 2006
Tom Vol. 13, nr 9
Strony 925--930
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab.
Twórcy
autor Korzeniowska, J.
autor Stanisławska-Glubiak, E.
  • Institute of Soil Science and Plant Cultivation - National Research Institute in Pulawy, Department of Soil Tillage System and Fertilization in Jelcz-Laskowice, ul. Łąkowa 2, 55-230 Jelcz-Laskowice, tel. +48 7 I 318 15 78, tel./fax +48 71 318 15 40, jkorzeniowska@iung.pulawy.pl
Bibliografia
[1] Palatzky A. and Bergmann W.: Arch. Phytopatol. Pflanzenschutz (Berlin), 1979, 15(2), 131-141.
[2] Sauerbeck D.: Welche Schwermetallgehalte im Pflanzen durfen nicht iiberschritten werden, um Wachstums beeintrachtigungen zu vermeiden? Kongressband 1982, Sonderheft 39, D.D. Sauerlsnders Yerlag, Frankfurt am Mein, 1982, p. 108-129.
[3] Bergmann W.: Nutritional disorders of plants - development, visual and analytical diagnosis. Gustav Fischer Verlag Jena, Stuttgart, New York, 1992, p. 343-361.
[4] Chaney R.L.: Zinc phytotoxicity, [in:] Robson A.D. (ed.), Zinc in Soils and Plants. Kluwer Academic Publ., Dordrecht, 1993, p. 135-150.
[5] Gambuś F., Rak M. and Wieczorek J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 2004, 502, 71-79.
[6] Gembarzewski H., Stanisławska-Glubiak E. and Korzenie wska J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 1998, 456, 415-419.
[7] Kabata-Pendias A.: Trace elements in soils and plants. 3rd edition, CRC Press, NY, 2001, 448 p.
[8] Reichman S.M.: The responses of plants to metal toxicity: A review focusing on copper, manganese and zinc. Australian Minerals & Energy Environment Foundation, Melbourne, Australia; Occasional Paper 14, 2002, p. 1-54.
[9] Ross S.M. and Kaye K.J.: [in:] Ross S.M. (ed.) Toxic Metals in Soil-Plant System. John Wiley & Sons, Chichester, UK, 1994, p. 27-61.
[10] Paschke M.W., Redente E.F. and Levy D.B.: Environ. Toxicol. Chem., 2000, 19(11), 2751-275.
[11] Stanisławska-Głubiak E., Gembarzewski H. and Wróbel S.: Roczn. Glebozn., 2001, 52(3-4), 1-8.
[12] Stanisławska-Głubiak E. and Korzeniowska J: Grenzwerte der Phytotoxizitat von l M HCl-extra-hierbarem Zink im Boden. Konferenzmaterialen der 4. Marktredwitzer Bodenschutztage, 29-31.05.2006, Marktredwitz, Bayern, 2006 (in print).
[13] Boawn L.C. and Rasmussen P.E.: Agronomy J., 1971, 63, 874-876.
[14] Chang A.C., Granato T.C. and Page A.L.: J. Environ. Qual., 1992, 21, 521-536.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG5-0017-0036
Identyfikatory