Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG5-0004-0010

Czasopismo

Chemia i Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Evaluation of heavy metal content in grassland ecosystem and gaseous emission in upland and mountain regions in central Slovakia

Autorzy Cunderlik, J.  Balcar, J.  Tomaskin, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Ocena zawartości metali ciężkich w ekosystemie użytku zielonego i emisji gazowych w regionach wyżynnym i górskim środkowej Słowacji
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Content of 9 heavy metals in grassland ecosystem on 5 sites was studied. Samples of the above-ground plant part, tiller zonle, root and soil were evaluated. At the same time SO2 and NO2 concentrations were measured. Samples were taken monthly over the growing season. There were observed differences in individual plant parts and soil as well. Heavy metal content is higher in the soil and roots than in the above-ground biomass. Because soil and roots are stable, heavy metals can accumulate in roots and soil for a long period until the system achieve a dynamic balance. On the other hand above-ground biomass regenerate every year. Results of monitoring show that heavy metal content increase with rising altitude. Measurement of emissions has been carried out at same sites for more than 10 years and includes a period of a striking decrease of industry emission, mainly from power station. A marked decrease of S02 pollution and a slight increase of NO2 pollution were observed. In mountain regions there is observed that areas at lower altitudes are less polluted by SO2 in comparison with areas located at higher altitudes. Pollution of Orava region is documented too. Besides its own source of pollution, this region was influenced by high emission receiving from the Katowice-Ostrava industry region. At present there is evident that the influence of winter temperature inversion in mountain regions where the pollution increases in closed valleys.
PL Badano zawartość 9 metali ciężkich w ekosystemach użytków zielonych usytuowanych w 5 miejscach. Oceniano próbki części nadziemnych roślin, warstwy ornej, korzeni i gleby. W tym samym czasie mierzono stężenie SO2 i NO2. Próbki pobierano co miesiąc w ciągu sezonu wegetacyjnego. Zaobserwowano różnice między poszczególnymi częściami roślin i glebie. Zawartość metali ciężkich była większa w glebie i korzeniach niż w nadziemnej biomasie roślin. Ponieważ gleba i korzenie są stalymi elementami, metale ciężkie mogą akumulować się w korzeniach i glebie przez długi okres dotąd, aż system osiągnie równowagę dynamiczną. Natomiast nadziemna biomasa regeneruje się co roku. Wyniki monitoringu pokazują, że zawartość metali ciężkich zwiększa się ze wzrostem wysokości n.p.m. Prowadzono pomiary emisji w tych samych miejscach przez ponad 10 lat i obejmowały one okres silnego zmniejszenia emisji przemysłowych, głównie z elektrowni. Zaobserwowano wyraźne zmniejszenie zanieczyszczenia SO2 i nieznaczne zwiększenie zanieczyszczenia NO2. W rejonie górskim stwierdzono, że obszary położone na mniejszej wysokości n.p.m. są mniej zanieczyszczone SO2 niż obszary zlokalizowane na większych wysokościach. Zostało też udokumentowane zanieczyszczenie regionu Orawa. Poza własnymi źródłami zanieczyszczeń, na region ten oddziałuje duża emisja z rejonu przemysłowego Katowice-Ostrawa. Zimowa inwersja temperatury w rejonie górskim powoduje zwiększone zanieczyszczenia w pobliskich dolinach.
Słowa kluczowe
PL ekosystem   metale ciężkie   imisje   SO2   NO2  
EN ecosystem   heavy metals   imissions   SO2   NO2  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Chemia i Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 2004
Tom Vol. 11, nr 8
Strony 721--726
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., 4 tab.
Twórcy
autor Cunderlik, J.
autor Balcar, J.
autor Tomaskin, J.
  • Grassland and Mountain Agriculture Research Institute, Mladeznicka 36, 974 21 Banska Bystrica, Slovakia., cunderli@vutphp.sk
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG5-0004-0010
Identyfikatory