PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Effect of sulphur dioxide and nitrogen oxides emission on soil acidification in Poland

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Oddziaływanie emisji ditlenku siarki i tlenków azotu na zakwaszenie gleb Polski
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The levels of sulphur dioxide and nitrogen oxides emission in Poland in the years 1980-2004 were presented. The data were used to determine loads of H+ protons, which are created as the result of sulphur dioxide and nitrogen oxides precipitations. The obtained data indicate that in the analyzed 25 years the total charge of hydrogen protons resulting from deposition of SO2 and NOx decreased from 4.38 (1980) to 1.80 kmol H+. ha-1 (2004). This significant decline of the proton load was inf1uenced by a 70 % reduction of SO2 emission and 40 % reduction of NOx emission. Despite a noticeable reduction of H+ load which is created as a result of the effect of the analyzed anthropogenic factors the soil acidification pressure in Poland was not materially restricted. This may be partially attributable to the fact that simultaneously the emission of alkaline dusts was decreased by 70 %.
PL
Przeanalizowano wartości emisji ditlenku siarki i tlenków azotu w Polsce w latach 1980-2004. Na podstawie tych danych obliczono ładunki protonów H+ wynikające z opadu ditlenku siarki i tlenków azotu. Uzyskane dane wskazują, że w analizowanym ćwierćwieczu sumaryczny ładunek kationów wodorowych powstający z opadu SO2 i NOx uległ obniżeniu z 4,38 (w 1980 r.) do 1,80 kmol H+ . ha-1 (w 2004 r.). Na tak liczące się zmniejszenie wartości tego ładunku wpłynęła 70 % redukcja emisji SO2 i 40 % NOx Pomimo widocznej redukcji ładunku H+ powstającego w efekcie oddziaływania analizowanych czynników antropogennych presja zakwaszenia gleb w Polsce nie uległa wyraźnemu zahamowaniu. Po części może to wynikać z faktu, że w tym samym czasie aż o około 70 % obniżono emisję pyłów mających charakter alkaliczny.
Rocznik
Strony
791--798
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Department of Biochemistry and Environmental Chemistry, University of Agriculture, ul. Szczebrzeska 102, 20-400 Zamość, tel. 84 677 27 03, fax 84 639 60 39, adam.kaczor@ar.lublin.pl
Bibliografia
 • [1] Filipek T., Fotyma M. and Lipiński W.: Stan. przyczyny i skutki zakwaszenia gleb ornych w Polsce. Nawozy i Nawożenie 2006, 2(27), 7-38.
 • [2] Kaczor A.: Odżywianie się roślin w warunkach gleb silnie zakwaszonych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1998, (456), 55-62.
 • [3] Lipiński W.: Odczyn gleb Polski. Nawozy i Nawożenie 2005, 2(23), 33-40.
 • [4] Skowrońska M. and Filipek T.: The acidifying potential of gaseous atmospheric pollutans (S02. NOx, NH3) and nitrogen fertilizers in Poland. Polish J. Environ. Stud. 2007, 16(3A), 247-250.
 • [5] Dechnik I., Gliński J., Kaczor A. and Kern H.: Rozpoznanie wpływu kwaśnych deszczy na glebę i roślinę. Probl. Agrofiz. 1990, (60), 3-66.
 • [6] GUS. Ochrona środowiska i gospodarka wodna, Warszawa 2006.
 • [7] Sweeney P.M. Commercial development of sulphur fertilizers in Europe. Sulphur in Agriculture 1995, 19, 68-73.
 • [8] Middleton N.: The global casino, Sec. Edition, Arnold, London 1999.
 • [9] Ceccotti S. P.: Plant nutrient sulphur - a review of nutrient balance environmental impact and fertilizers. Fertilizer Res. 1996, 43, 117-125.
 • [10] Philips T.P. and Forster B.A.: Economic impacts of acid rain on forest aquatic and agricultural ecosystems in Canada. Amer. J. Agron. Econom. 1987, 12, 963-969.
 • [11] Białobok S.: Zjawisko kwaśnych deszczów. Kosmos 1986, XXXV, (1[190]), 43-63.
 • [12] Chudzyńska I.: Uleje, usiecze. Przegl. Techn. 1985, 4, 12-13.
 • [13] Patalas Z.: Zagrożenie lasów. Kosmos 1986, XXXV, (1[190]), 65-74.
 • [14] Perrson G. (ed.): Acidification today and tomorrow. Swedish Ministry of Agriculture, Environment 82, Committee, Stockholm 1982.
 • [15] Raport PIOŚ: Stan środowiska w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1998.
 • [16] Filipek T. and Kaczor A.: Dynamika antropogenicznej presji zakwaszenia rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce. Mat. Konf. "Ochrona i wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. Puławy 3-4.06.1997, Sesja 111 i IV, 35-43,1997.
 • [17] Kaczor A. and Kozłowska l.: Wpływ kwaśnych opadów na agroekosystemy. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie 2000, (81), 55-68.
 • [18] Acid deposition in the United Kingdom 1992-1994. Fourth report of the review group on acid rain, London 1997.
 • [19] Przeglądy Ekologiczne, Polska, Warszawa 1995.
 • [20] Graveland J., Wal R., Balen J. and Noordwijk A.: Poor reproduction in forest passerines from decline of snail abundance on acidified soils. Nature 1994, 368(6470), 446-448.
 • [21] Hedin L, Granat L, Linkens G., Buishand T., Galloway J., Butler T. and Rodhe H.: Steep declines in atmospheric base cations in regions of Europe and North America. Nature 1994,367,(6461),351-354.
 • [22] Kaczor A.: Dynamika zmian antropogenicznych przyczyn zakwaszenia gleb w Polsce w ostatnim 25-leciu. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 2002, (482), 235-244.
 • [23] Kaczor A.: Możliwości wykorzystania niektórych właściwości gleby w ocenie stopnia zanieczyszczenia środowiska kwaśnymi opadami. Cz. II. Stan zakwaszenia gleby. Rocz. Glebozn. 1994, XLV(3/4), 51-58.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG4-0045-0018
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.