PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Influence of nitrogen fertilization on soil acidification

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Oddziaływanie nawozów azotowych na zakwaszenie gleb
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The use of mineral (NPK) and lime fertilizers in Poland in the last 27 years (1980-2006) was discussed. The load was used to calculate the charge of H+ resulting from the application of nitrogen fertilizers and neutralization of these ions, due to liming. The obtained data indicate that the consumption of mineral fertilizers (NPK) in 2004 amounted to 99.3 kg NPK . ha-1. Compared with the year 1980 the use decreased almost two limes (192.9 kg NPK . ha-1). This reduction concerned mainly potassium and phosphorus fertilizers. The level of nitrogen fertilization in the analyzed period dropped only by circa 19 %. In the considered period the acidification resulting from the application of nitrogen fertilizers fell in the range between 1.92-2.87 kmol H+ . ha-1 and showed a growing tendency from 1995. The performed calculations indicate that applied lime fertilizers in the experimental period 1980-2006 fully neutralized hydrogen ions resulting from nitrogen fertilization. The positive balance in Ibis case ranged from 0.95 (2005) to 3.67 kmol H+ . ha-I (1990). The exception is the last experimental year, when lime fertilizers did not fully neutralize hydrogen ions, with negative balance of 0.62 kmol H+ . ha-1.
PL
Przedstawiono dane dotyczące zużycia nawozów mineralnych (NPK) oraz wapniowych w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu (1980-2006). Z tych danych obliczono ładunek H+ wynikający ze stosowania nawozów azotowych oraz neutralizację tych jonów za pomocą wapnowania. W 2004 r. zużycie nawozów mineralnych (NPK) wynosiło 99,3 kg NPK . ha-l. W porównaniu z rokiem 1980 ilość ta uległa obniżeniu niemal dwukrotnie (192,9 kg NPK . ha-I). Redukcja ta dotyczyła głównie nawozów potasowych i fosforowych. Poziom nawożenia azotem w analizowanym okresie obniżył się tylko o około 19 %. W rozpatrywanym przedziale czasowym zakwaszenie wynikające z aplikacji azotu zawierało się w przedziale 1,92-2,87 kmol H+ . ha-I i od 1995 r. wykazuje tendencję rosnącą. Wykonane obliczenia pokazują, że wprowadzone nawozy wapniowe w okresie 1980-2005 całkowicie neutralizowały jony wodorowe, których źródłem było nawożenie azotem. Saldo dodatnie w tym zakresie wynosiło od 0,95 (2005 r.) do 3,67 kmol H+ . ha-1 (1990 r.). Wyjątek stanowi ostatni rok badawczy, w którym nawozy wapniowe nie neutralizowały całkowicie jonów wodorowych, z ujemny saldem 0,62 kmol H+ ha-1.
Rocznik
Strony
781--789
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, tel. 81 445 60 45, fax 81 445 66 64, marzena.brodowska@ar.lublin.pl
Bibliografia
 • [1] Duer I., Fotyma M. and Madej A.: Kodeks dobrej praktyki rolniczej, Warszawa 2002. http://WWW.MOS.gov.pl/1materialy_infonnacyjne/raporty_opracowania/kodeks/d_gleba.PDF.
 • [2] Iskierka Z.: Szczyt FAO 1996. http://www.zb.eco.pl/ZB/92/rolnict.htm.
 • [3] Dębicki R.: Degradacja gleby i jej skutki w środowisku przyrodniczym. Roczn. AR Poznań 2000, 56, 209-224.
 • [4] Mercik S.: Trendy w poziomie stosowania nawozów mineralnych w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Wieś jutra 1998, 5(5), 2-7.
 • [5] Goulding K.W.T. and Blake L: Soil acidification and the mobilization of toxic metals caused by acid deposition and fertilizer application. Zesz. Probl. Post Nauk Roln. 1998, (456), 19-27.
 • [6] Lipiński W.: Stan zakwaszenia gleb w Polsce i zapotrzebowanie na nawozy wapniowe. Nawozy i Nawożenie 2004, 3(8), 27-50.
 • [7] Skrastina L and Vucans R.: Effect of fertilizers on soil reaction. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1998, (456), 137-141.
 • [8] Filipek T., Fotyma M. and Lipiński W.: Stan. przyczyny i skutki zakwaszenia gleb ornych w Polsce. Nawozy i Nawożenie 2006, 2(27), 7-38.
 • [9] Fotyma M.: Fertilizer use by crop in Poland. Nawozy i Nawożenie 2003, 1(14), 5-46.
 • [10] Strączyński S.: Stan zakwaszenia i potrzeby wapnowania gleb w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1999, (467), 527-532.
 • [11] Duer I.: Wprowadzanie prawa UE w zakresie ochrony środowiska w Polsce, w odniesieniu do rolnictwa. Nawozy i Nawożenie 2005, 1(22), 26-44.
 • [12] Bohn H.L, McNea1 B.L and O'Connor G.A.: Soil Chemistry, John Wiley & Sons. Inc. 2001.
 • [13] Małecka I.: Zmiany odczynu gleby pod wpływem następczego oddziaływania wieloletniego deszczowania i nawożenia azotem. Zesz. Probl. Post Nauk Roln. 2002, (482), 359-364.
 • [14] Tujaka A.: Prognozowanie zużycia nawozów mineralnych oparte o wymagania nawozowe roślin. Nawozy i Nawożenie 2006, 1(26), 186-196.
 • [15] Fotyma M.: Gospodarka nawozowa w Polsce w latach 1990-1999. Nawozy i Nawożenie 2000, 4(5), 7-17.
 • [16] Main Statistical Office Yearbooks, Warsaw (GUS) 1981, 1986, 1991-2006.
 • [17] Igras J. and Schimmelpfennig Z.: Nadmiar czy niedobór azotu w rolnictwie polskim. Mat. Konf. NT Nadmiar azotu w rolnictwie czynnikiem zagrożenia zdrowia człowieka. Wyd. IMUZ Falenty 1996, 97-104.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG4-0045-0017
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.